Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TTR-391.01 Түрк тили I (Фонетика жана морфология) Türkiye Türkçesi I (Ses ve Şekil Bilgisi) 5 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Тыбыш, тамга, алфавит аныктамалар... Түрк тилинин тыбыштык өзгөчөлүктөрү
2. Апта Түрк тилинин фонетикалык өзгөчөлүктөрү; атактуулардын гармониясы
3. Апта Түрк тилинин фонетикалык өзгөчөлүктөрү; үнсүз гармониялар
4. Апта Түрк тилиндеги тыбыштардын мүнөздөмөлөрү
5. Апта Түркия түркчөсүндө үн өзгөртүү, үн түшүрүү, үн чыгаруу
6. Апта Үндүн жакындыгы, тыбыштык туундулары жана басымы
7. Апта Түрк тилинин фонетикалык өзгөчөлүгүнө карама-каршы келген сөздөр
8. Апта сынак
9. Апта Түрк тилинин морфологиясынын негизги түшүнүктөрү
10. Апта Түрк тилинин структуралык өзгөчөлүктөрү; тамыр жана суффикс мамилелери
11. Апта Түрк тилинин туунду суффикстери; мисалдар менен суффикс
12. Апта Түрк тилинин туунду суффикстери; мисалдар менен зат атоочторду жасоочу суффикс
13. Апта Түрк тилинин туунду суффикстери; мисалдар менен зат атоочторду жасоочу суффикс
14. Апта Түрк тилинин туунду суффикстери; мисалдар менен этиш-этиш суффикстери
15. Апта Түрк тилинин зат атооч жана этиштик жалгашуу аффикстерин, ийкемдүү аффикс менен жасоочу аффикстердин айырмасын мисалдар менен түшүндүрүү.
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак