Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TTR-466 Котормо таанууда изилдөө методдору Çeviri Bilimde Araştırma Yöntemleri 8 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Котормо илиминде лингвистикалык методдор жана алардын котормодон мурунку анализде колдонулуусу. Лингвистикалык методдор. Тилдин түрдүү деңгээлдериндеги лингвистикалык методдор.
2. Апта Котормо илиминде лингвистикалык методдор жана алардын котормодон мурунку анализде колдонулуусу. Лингвистикалык методдордун мааниси жана аларды котормодо колдонуунун максаты.
3. Апта Котормо илиминде лингвистикалык методдор жана алардын котормодон мурунку анализде колдонулуусу. Лексикалык деңгээлде этимологиялык, диахрондук, компоненттик анализдин колдонулушу.
4. Апта Котормо илиминде лингвистикалык методдор жана алардын котормодон мурунку анализде колдонулуусу. Контексттик анализ методу. Функционалдык жана стилистикалык анализ методдору.
5. Апта Котормо илиминдеги жеке методдор. Котормо эквиваленттүүлүгүнө жетишүүдө жеке методдордун ролу.
6. Апта Котормо илиминдеги жеке методдор. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк котормо таануу илиминде колдонулган методдордун салыштырмасы.
7. Апта Котормо илиминдеги жеке методдор. Котормо таануу илиминде методдордун мааниси жана аларды колдонуу максаттары.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Түп нуска жана котормо текстин салыштырма анализ методу. Дискурстун функционалдык жана стилистикалык жактан классификациясы. Дискурстун түрлөрү.
10. Апта Түп нуска жана котормо текстин салыштырма анализ методу. Прагматикалык жактан түп нуска жана котормо текстинин лексикалык жана грамматикалык деңгээлдеги салыштырмасы.
11. Апта Түп нуска жана котормо текстин салыштырма анализ методу. Текстке тилдик жана маданий сереп.
12. Апта Түп нуска жана котормо текстин салыштырма анализ методу. Тилдер жана маданияттар аралык байланыштын негизги маселелери жана алардын котормо иш-аракетине таасири.
13. Апта Түп нуска жана котормо текстин салыштырма анализ методу. Котормодо эквиваленттүүлүккө жетүүнүн жолдору.
14. Апта Котормо трансформациялары. Түрдүү тилдердин ортосунд функционалдык жана стилистикалык жактан чыккан айырмачылыктар.
15. Апта Котормо трансформациялары. Котормо стратегияларынын бир түрү катары котормо трансформациясынын орду.
16. Апта Котормо трансформациялары. Котормо стратегияларынын бир түрү катары котормо трансформациясынын орду.