Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TTR-474 Этимология Etimoloji 8 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Этимологиянын аныктамасы жана мааниси.
2. Апта Этимологиянын мааниси жана өзгөчөлүктөрү.
3. Апта Этимологиялык иштердин тарыхы.Туңгүч этимологиялык сөздүктөр.
4. Апта Түрк тилдери боюнча этимологиялык изилдөөлөр.
5. Апта Этимологиялык сөздүктөрдүн өзгөчөлүктөрү жана колдонулушу.
6. Апта Европа тилдеринин этимологиялык сөздүктөрү.
7. Апта Түрк тилдеринин этимологиялык сөздүктөрү.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Тилдер ортосундагы таасирлешүүлөр. Түрк тилинин башка тилдер менен болгон таасирлешүүсү.
10. Апта Тилдер ортосундагы таасирлешүүлөр. Түрк тилинин башка тилдер менен болгон таасирлешүүсү.
11. Апта Түркчө сөздүктөгу Түркчө негизги бөлүктөрдү кароо, тартышуулар жүргүзүу.
12. Апта Түркчө сөздүктөгу Түркчө негизги бөлүктөрдү кароо, тартышуулар жүргүзүу.
13. Апта Түркчө сөздүктөгу Түркчө негизги бөлүктөрдү кароо, тартышуулар жүргүзүу.
14. Апта Түркчө сөздүктөгү башка тилден келген сөздөрдү кароо,тартышуулар жүргүзүу.
15. Апта Түркчө сөздүктөгү башка тилден келген сөздөрдү кароо,тартышуулар жүргүзүу.
16. Апта Түркчө сөздүктөгү башка тилден келген сөздөрдү кароо,тартышуулар жүргүзүу.