Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TTR-157 ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ DİL BİLİMİNE GİRİŞ 1 2 + 0 2 6
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Тил илиминин предмети жана объектиси, милдеттери жана тармактары.
2. Апта Тил илиминин тарыхы.
3. Апта Семиотика. Тил системасы.
4. Апта Фонетика жана фонология.
5. Апта Тыбыштарынын классификациясы. Тыбыштардын өзгөрүүлөрү. Фонема түшүнүгү. Муун.
6. Апта Лексикология. Сөз жана анын дифференциалдык өзгөчөлүктөрү. Лексема. Сөздүн лексикалык мааниси.
7. Апта Көп маанилүүлүк. Омонимдер жана антонимдер. Лексикография.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Грамматика. Теориялык жана практикалык грамматика. Грамматика бөлүмдөрү.
10. Апта Сөздүн грамматикалык мааниси. Сөз формасы жана грамматикалык категориялар
11. Апта Морфология бөлүмдөрү. Морфемалардын классификациясы.
12. Апта Сөздүн жасалышы жана өзгөрүшү. Сөз түркүмдөрү.
13. Апта Синтаксис. Синтаксические единицы.
14. Апта Сүйлөмдөгү синтаксистик байланыштар. Сөйлөмдөрдүн бөлүнүшү.
15. Апта Салыштырма тарыхый тил илиминин негизги түшүнүктөрү.
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак.