Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
RSC-104 Орус тили II Rusça II 2 0 + 2 1 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Көмөкчү тарабынан ишке ашырылган кыймыл – аракетти туюнткан атоочтуктардын толук эмес формасы.
2. Апта Өткөн темасы улантуу.Көмөкчү тарабынан ишке ашырылган кыймыл – аракетти туюнткан атоочтуктардын толук эмес формасы.
3. Апта Өткөн темасы улантуу.Көмөкчү тарабынан ишке ашырылган кыймыл – аракетти туюнткан атоочтуктардын толук эмес формасы.
4. Апта Сын атоочтун жана тактоочтун салыштыруу даражасы (билим берүү, колдонуу).
5. Апта Сын атоочтун жана тактоочтун салыштыруу даражасы (билим берүү, колдонуу). «тем…,чем...» конструкциялары
6. Апта Сын атоочтун толук жана кыска формалары
7. Апта Өткөн темасы улантуу.Сын атоочтун толук жана кыска формалары.
8. Апта Сынак
9. Апта Жөңөкөй жана татаал сүйлөмдөрдөгү салыштыруу мамилелерин туюнту
10. Апта Өткөн темасы улантуу.Жөңөкөй жана татаал сүйлөмдөрдөгү салыштыруу мамилелерин туюнту
11. Апта «Думать» этишинин тайпасы. Кептеги фразеологиялык түрмөктөр.
12. Апта Приставкасыз кыймыл этиштер. Приставкалуу кыймыл этиштер (1 - тайпа).
13. Апта Татаал сүйлөмдөрдө (чтобы) байламтасынын колдонулушу.
14. Апта Өткөн темасы улантуу.Татаал сүйлөмдөрдө (чтобы) байламтасынын колдонулушу.
15. Апта Татаал сүйлөмдөрдөгү аныктагыч максаты. «Писать» тайпасындагы этиштер.
16. Апта Кайталоо.