Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TTR-373.02 Орус тилинин практикалык курсу V Uygulamalı Rusça V 5 2 + 2 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Сөз айкаштары жана сүйлөм мүчөлөрү отросуднагы байланыш. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
2. Апта Сөз айкаштары жана сүйлөм мүчөлөрү отросуднагы байланыш. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
3. Апта Орус тилиндеги сүйлөмдөрдүн классификациясы. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
4. Апта Орус тилиндеги жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрү. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
5. Апта Орус тилиндеги жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрү. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
6. Апта Орус тилиндеги жөнөкөй сүйлөмдөрдүн функциялары. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
7. Апта Орус тилиндеги жөнөкөй сүйлөмдөрдүн функциялары. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Орус тилиндеги татаал сүйлөмдөрдүн түрлөрү. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
10. Апта Орус тилиндеги татаал сүйлөмдөрдүн түрлөрү. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
11. Апта Орус тилиндеги татаал сүйлөмдөрдүн структуралык өзгөчөлүктөрү. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
12. Апта Орус тилиндеги татаал сүйлөмдөрдүн структуралык өзгөчөлүктөрү. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
13. Апта Орус тилиндеги байламталар жана татаал сүйлөмдөрдөгү функциялары. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
14. Апта Орус тилиндеги багынынкы сүйлөмдөрдүн функциялары. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
15. Апта Орус тилиндеги баганынкы сүйлөмдөрдүн функциялары. Тема боюнча практикалык көнүгүүлөр.
16. Апта Финал сынагы