Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BES-112 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV BEDEN EĞİTİMİ IV 2 0 + 0 2 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Секирүү техникасын скакалкадан секирүү аркылуу үйрөтүү; Шамдагайлуулукту жана күч-кубаттуулукту өнүктүрүү.
2. Апта Секиргич жиптерде секирүүлөр жана бир орундан узундукка секирүүлөр техникаларын окутуу. Шамдагайлуулукту жана күч-кубаттуулукту өнүктүрүү.
3. Апта Ылдамдык-күчтүк сапаттарга арналган тести окутуу жана секиргич жиптерде секирүүлөр жана бир орундан узундукка секирүүлөр техникаларын жакшыртуу. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды өнүктүрүү.
4. Апта Ылдамдык-күчтүк сапаттарга арналган тести окутуу жана бир орундан туруп узундукка секирүүлөр техникаларын жакшыртуу. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды жана секиргичтүүлүктү өнүктүрүү.
5. Апта Ылдамдык-күчтүк сапаттарга арналган тести окутуу. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды жана секиргичтүүлүктү өнүктүрүү.
6. Апта Бадминтондогу соккуулардын техникасын окутуу; секиргич жиптерден секирүүлөр. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды өнүктүрүү.
7. Апта Ылдамдык-күчтүк тести жакшыртуу. Ылдамдыкты жана күч-кубаттуулукту өнүктүрүү.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Жеңил атлетикада кыска дистанцияларга жүгүрүүлөрдүн техникасын жана футболдо топту жонглёрдук кылуу техникасын окутуп-үйрөтүү. Ылдамдыкты жана шамдагайлуулукту өнүктүрүү.
10. Апта Теория. Жеңил атлетикада кыска дистанцияларга жүгүрүүлөрдүн техникасын жана футболдо топту жонглёрдук кылуу жана соккулар техникасын окутуп-үйрөтүү. Күч-кубаттуулукту жана ылдамдыкты өнүктүрүү.
11. Апта Теория. Узун дистанцияларга жүгүрүүлөрдүн техникасын жана күүлөнүү менен узундукка секирүүлөрдүн техникасын окутуу; футболдо топту жонглер кылуу жана соккулар техникасын окутуу. Шамдагайлуулукту жана чыдамдуулукту өнүктүрүү.
12. Апта Жеңил атлетикада күүлөнүү менен узундукка секирүүлөрдүн техникасын окутуу. Футболдогу топту жонглёр кылуу жана соккулар техникасын жакшыртуу. Күч-кубаттуулукту жана ылдамдыкты өнүктүрүү.
13. Апта Теория. Күүлөнүү менен узундукка секирүүлөрдүн техникасын окутуу жана жеңил атлетикада узун дистанцияларга жүгүрүүлөрдүн техникасын жана футболдогу топту жонглёр кылуу жана соккулар техникасын жакшыртуу. Шамдагайлуулукту жана чыдамдуулукту өнүктүрүү.
14. Апта Жеңил атлетикада күүлөнүү менен узундукка секирүүлөрдүн техникасын жана футболдогу топту жонглёр кылуу жана соккулар техникасын жакшыртуу. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды жакшыртуу.
15. Апта Жеңил атлетикада күүлөнүү менен узундукка секирүүлөрдүн техникасын жана футболдогу топту жонглёр кылуу жана соккулар техникасын жакшыртуу.
16. Апта Ылдамдык-күчтүк сапаттарды жана чыдамдуулукту жакшыртуу. Финалдык сынака даярдануу.