Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
STR-106 ТОО ШАРТЫНДАГЫ ТУРИЗМ DAĞ TURİZMİ 2 2 + 2 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Тоо шартындагы туризм сабагына киришүү. Тоолорго аныктама берүү жана тоо шартындагы туризмдин өнүгүүсү боюнча дүйнөлүк деңгээлдеги айрым изилдөөлөр
2. Апта Тоолуу өлкөлөрдөгү жана тоолуу аймактардагы туризмдин өнүгүү типтери (өнүгүү жолдорду классификациялоо)
3. Апта Тоолуу аймактарга зыярат кылуудагы максаттык өзгөрүүлөр: ишеним – коммерция (дин жана туризм)
4. Апта Туризм – тоолуу өлкөлөрдүн экономикасынын комлекстүү тармагы катары
5. Апта Тоолуу өлкөлөрдөгү туризмдин өнүгүшүнүн негизги факторлору
6. Апта Тоо туризминдеги өз ара аракеттешүүчү процесстер жана алардын таасирлери
7. Апта Туризмдин тоолуу аймактарга тийгизген экономикалык таасирлери
8. Апта Ара сынак
9. Апта Туризмдин тоолуктарга тийгизген социалдык жана маданий таасирлери
10. Апта Туризмдин тоолуу аймактардын жаратылышына тийгизген таасирлери
11. Апта Тоо туризминин өнүгүүсүн пландаштыруу: мамлекет, жарандык сектор, бизнес жана жергиликтүү калк
12. Апта Тоо туризминдеги коопсуздук маселелери: Тоо шартындагы турларда кездешүүчү коркунучтардын түрлөрү жана аларды алдын алуу (профилактика)
13. Апта Тоо туризминдеги коопсуздук маселелери: Тоо туризминде болуучу спецификалык кырсыктардын структурасы жана себептери
14. Апта Тоо туризминдеги коопсуздук маселелери: Тоо туризминде болуучу табигый коркунучтар жана алардан сактануу эрежелери
15. Апта Тоо туризминдеги коопсуздук маселелери: Тоо туризминде болуучу табигый коркунучтар жана алардан сактануу эрежелери (ачык асман алдында практикалык сабактар)
16. Апта Финалдык сынак