Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
GID-201 МАТЕРИАЛДЫК ЖАНА ЭНЕРГЕТИКАЛЫК БАЛАНСТАР KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ 3 2 + 2 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Өлчөмдөр, өлчөө системалары жана бирдиктер
2. Апта Бирдиктер жана бирдиктерди которуу эрежелери
3. Апта Бирдиктердин теңдештиги
4. Апта Процесстин негизги өзгөрүүчүлөрү: Масса фракциясы, моль фракциясы, атмосфералык, абсолюттук, манометрдик басым
5. Апта Масса балансы. Процесстин агуу диаграммалары.
6. Апта Жалпы масса балансы. Бирдик заттарга масса балансы
7. Апта Ар түрдүү тамак-аш процесстерине байланышкан масса баланс эсептери
8. Апта Ар түрдүү тамак-аш процесстерине байланышкан масса баланс эсептери
9. Апта Ар түрдүү тамак-аш процесстерине байланышкан масса баланс эсептери
10. Апта Арасынак
11. Апта Энергия балансы. Энергия жана анын түрлөрү
12. Апта Энергия балансы. Энергия балансынын түзүлүшү. Жылуулук өткөрүмдүүлүк. Жылуулук сыйымдуулук.
13. Апта Фаза алмашууда энтальпия жана анын өзгөрүшү
14. Апта Газдардын жана буулардын жылуулук сыйымдуулуктары. Буу таблицалары
15. Апта Ар түрдүү тамак-аш процесстерине байланышкан энергия баланс эсептери
16. Апта Ар түрдүү тамак-аш процесстерине байланышкан энергия баланс эсептери