Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
STR-317 КЫРГЫЗСТАНДЫН ФЛОРАСЫ ЖАНА ФАУНАСЫ KIRGIZİSTAN FLORA VE FAUNASI 5 2 + 0 2 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Кыргызстандын өсүмдүктөрү
2. Апта Чөл өсүмдүктөрү
3. Апта Талаа өсүмдүктөрү
4. Апта Шалбаа өсүмдүктөрү. Too өрөөндөрүндөгү бийик чөптүү шалбаал өсүмдүктөрү Орто бийиктиктеги тоо капталдарындагы бийик чөптүү шалбаа өсүмдүктөрү. Субальпы шалбаалары. Альпы шалбаа өсүмдүктөрү
5. Апта Криофиль жер жаздыктар. Тоолуу тундра. Сардар өсүмдүктөрү
6. Апта Токойлор, Бадалдар. Токойлорду рекреациялык пайдалануу
7. Апта Геоботаникалык провинциялар: Түндүк Теңир-Тоо, Ысык-Көл, Борбордук Теңир-Тоо, Ички Теңер-Тоо, Түштүк-батыш Теңир-Тоо, Түркста-Алай
8. Апта Ара сынак
9. Апта Жөргөмүш сымалдар
10. Апта Курт-кумурскалар
11. Апта Балыктар
12. Апта Жерде сууда жашоочулар (амфибиялар) жана сойлоп жүрүүчүлөр
13. Апта Канаттулар
14. Апта Сүт эмүүчүлөр жана корголуучу аймактар
15. Апта Финалдык сынак