Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
PDR-404 ӨСПҮРҮМ ПСИХОЛОГИЯСЫ ERGENLİK PSİKOLOJİSİ 8 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта «Өспүрүм психологиясынын» негизги түшүнүктөрү. Өспүрүмдөрдүн жалпы психофизиологиялык өнүгүүсүнүн мүнөздөмөсү
2. Апта Өспүрүм куракта баарлашуунун өзгөчөлүктөрү. Өспүрүм курактын «кризис» маселеси
3. Апта Өспүрүмдөрдүн когнитивдик сферасынын өнүгүү өзгөчөлүктөрү
4. Апта Өспүрүмдөрдүн аффективдик сферасынын өзгөчөлүктөрү
5. Апта Өспүрүмдөрдүн мотивациялык сферасынын өзгөчөлүктөрү
6. Апта Өспүрүмдөрдүн МЕН -КОНЦЕПЦИЯСЫ
7. Апта Өспүрүмдөрдүн инсандык өнүгүү стадиялары
8. Апта Өспүрүм жана мектеп
9. Апта Өспүрүм жана мектеп
10. Апта Өспүрүм жана үй- бүлө
11. Апта Өспүрүмдөрдү психологиялык коштоо жана психодиагностика
12. Апта Өспүрүмдөрдү психологиялык коштоо жана психодиагностика
13. Апта Өспүрүмдөрдүн мүнөзүндөгү дисгармония
14. Апта Өспүрүмдөрдүн психосексуалдык өнүгүүсү
15. Апта Өспүрүмдөрдүн аддиктивдүү жүрүм-туруму
16. Апта Өспүрүм агрессиясы
17. Апта Өспүрүмдөрдүн суициддик жүрүм-туруму