Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
GID-472 ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 8 2 + 0 2 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Эмгек ишмердүүлүгүнүн негизги формаларынын классификацияланышы.
2. Апта Жумуштун формалары. Жумушчу орундагы жана өнөр жайдагы жалпы санитардык – техникалык талаптар.
3. Апта Өнөр жайдагы коопсуздук талаптарды бузууда жоопкерчилик. Өнөр жайда эмгек коопсуздугун окутуу.
4. Апта Тамак аш ѳнѳр жайындагы эмгек шарты жана гигиеналык баалоо.
5. Апта Өрт коопсуздугу жана медициналык жардамга чейинки негизги биринчи жардам көрсөтүү.
6. Апта Физикалык факторлор. Физикалык факторлордун түрлѳрү.
7. Апта Физикалык факторлор. Коргонуу чаралары.
8. Апта Биологиялык факторлор. Коргонуу чаралары.
9. Апта Ара сынак.
10. Апта Химиялык факторлор. Коргонуу чаралары
11. Апта Химиялык заттардын адамдын организмине болгон таасири жана оорулар.
12. Апта Тамак аш ѳнѳр жайдындагы жабдыктар менен иштѳѳдѳ жана лабораториялардагы коопсуздук.
13. Апта Өмүр коопсуздук белгилери. Белгилердин аталышы жана багыттылышы.
14. Апта Техногендик катастрофалар. Тийгизген салакасы. Коргоо чаралары.
15. Апта Практика. (Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар кызматтарынан сабак алуу).
16. Апта Экзамен.