Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ DÜNYA VE TÜRK UYGARLIKLARI 4 2 + 0 0 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Дүйнө жана Түрк цивилизациясына киришүү.
2. Апта Цивилизация теориялары: Ибн Халдун
3. Апта Цивилизация типтери - 1: О.Шпенглер жана Н.Данилевский
4. Апта Маданият жана цивилизация типтери- 2: П.Сорокин жана М.Вебер
5. Апта Заманбап концепциялар: О.Тоффлер жана С.Хантингтон
6. Апта Байыркы цивилизациялар- 1: Индия, Кытай, Шумер, кыргыздар
7. Апта Байыркы цивилизациялар – 2: Байыркы Греция, Рим
8. Апта Ара сынак
9. Апта Көчмөн цивилизациялардын өзгөчөлүктөрү
10. Апта Орто кылым доорундагы христиан цивилизациясы
11. Апта Орто кылым ислам цивилизациясы
12. Апта Кайра жаралуу доорундагы цивилизациялардын тенденциялары
13. Апта Жаӊы доор жана Агартуучулук доорундагы цивилизациялардын өзгөчөлүктөрү
14. Апта ХХ кылымдагы дүйнөлүк жана түрк цивилизацияларынын абалы
15. Апта Ааламдашуу жана цивилизациялардын өнүгүү тенденциялары
16. Апта Финал сынагы