Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-226 МАНАС ТААНУУ MANASŞİNASLIK 4 2 + 0 0 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Оозеки чыгармачылык
2. Апта «Манас» эпосун элден жыйноонун жана изилдөөнүн тарыхы
3. Апта «Манас» трилогиясы. “Манас” эпосунун сюжети жана образдары. Манастын төрөлүшү
4. Апта Көркөм образдар: Бакай – акылмандыктын символу
5. Апта Трилогиянын II бөлүгү . «Семетей» эпосунун сюжети
6. Апта Көркөм образдар: Айчүрөк – аруулуктун символу
7. Апта «Сейтек» эпосу
8. Апта Ара сынак
9. Апта Прототип деген эмне?
10. Апта Манастын кырк чоросу
11. Апта «Көкөтөйдүн ашы”
12. Апта “Чоң казат”
13. Апта Көркөм образдар: Алманбет – достуктун симболу
14. Апта Манасчылык өнөр
15. Апта Ч. Айтматов «Мaнaс» эпосу жөнүндө
16. Апта Финал сынагы