Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
GID-232 БИОХИМИЯ BİYOKİMYA 4 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Биохимияга киришүү.
2. Апта Тирүү материянын химиялык курамы. Тирүү организмдин тышкы чөйрө менен негизги байланышы бул тамактануу.
3. Апта Белоктор: түзүлүшү жана структураларыв. Классификация. Белоктордун физико-химиялык касиеттери.
4. Апта Ферменттер: ферменттерди изилдөө тарыхы, ферменттик реакциялардын механизми, ферменттердин касиети, классификация.
5. Апта Углеводдор: углеводдордун түзүлүшү жана классификациясы, физико-химиялык касиеттери.
6. Апта Липиддер: липиддердин түзүлүшү жана классификациясы, физико-химиялык касиеттери жана майлардын константалары.
7. Апта Витаминдер: витаминдерди изилдөө тарыхы, витаминдердин классификациясы, витаминдердин химиялык жаратылышы жана биологиялык ролу.
8. Апта Нуклеин кислоталары: нуклеин кислоталарын изилдөө тарыхы, нуклеин кислоталарынын структурдук компоненттери. ДНК жана РНК, алардын биологиялык ролу.
9. Апта Организмдин зат жана энергия алмашуусуна киришүү.
10. Апта Фотосинтез: фотосинтездин реакциялары жана этаптары, хемосинтез.
11. Апта Тамакты аш кылуу процессинде углеводдордун ажырашы. Гликогендин синтезделиши.
12. Апта Глюкозанын ткандарда анаэробдук кычкылданышы (гликолиз), аэробдук кычкылдануу – дем алуу.
13. Апта Ачытуу, ачытуунун тамак-аш технологиясында мааниси.
14. Апта Липиддердин алмашуусу: липиддердин синтези жана ажыроосу.
15. Апта Белоктордун алмашуусу: белокторду синтездөөдө ДНК менен РНКнын ролу, белоктордун ажыроосу.
16. Апта Белоктордун, углеводдордун жана майлардын организмде алмашуусунун бири-бирине байланышы.