Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-200 МАНАС ТААНУУ MANASŞİNASLIK 3 2 + 0 0 2
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 Кыргыз эл оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки.- Ф.: Илим, 1973. Китеп
2 Субанбеков Ж. Кыргыз элинин баатырдык эпостору.- Ф.: Илим, 1970. Ките Китеп
3 Сапарбеков Р. «Манас» эпосундагы баатырдык мотивдердин эволюциясы. – Ф.: Илим, 1980 Китеп
4 Сапарбеков Р. «Манас» деген аттын чыгышы жөнүндө. – КМ. – 1971, 14-июль. Китеп
5 Абдылдаев Э. «Манас» эпосунун историзми. – Ф.: Илим, 1987. Китеп
6 Закиров С., Токомбаева А. Кыргыз элдик лирикаларынын жанрдык өзгөчөлүгү. – Фрунзе, 1970. Китеп
7 Байжигитов К. Кыргыз мифтери, уламыштары жана легендалары. – Ф: Илим, 1985 Китеп
8 Кыргыз эл жомоктору. / Түз. А.Токомбаева. – Ф., 1985 Китеп