Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
İŞL-441 ӨНДҮРҮШТҮ БАШКАРУУ ÜRETİM YÖNETİMİ 7 2 + 2 3 5
Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар Адабияттын түрү
1 KRAJEWSKI L. J., RITZMAN, L. P., ve MALHOTRA, M. K., Üretim Yönetimi: Süreçler ve Tedarik Zincirleri, Çeviri Editörü: Semra BİRGÜN, Dokuzuncu Baskı, Nobel Yayınevi, 2013. Китеп
2 В.И. Малюк, А.М. Немчин. Производственный менеджмент. Учебное пособие. «Питер Пресс», Москва. 2008 Китеп
3 И.А. Атантаев. Өндүрүштү башкаруунун негиздери. Окуу куралы. Бишкек. 2000 Китеп
4 К. Т. Журабаев и др. Производственный менеджмент. Учебное пособие «КНОРУС» Москва. 2005 Китеп
5 Joseph G. Monks, İşlemler Yönetimi, Çeviri: Sevinç Üreten, Schaum’s Outlines, 2. Baskı, Nobel Yayınevi, 1996. Китеп
6 Joseph S. Martinich, Production and Operations Management, An Applied Modern Approach, John Wiley & Sons, 1997. Китеп
7 William J. Stevenson, Production/Operations Management, Fifth Edition, Irwin, 1996. Китеп
8 Norman Gaither, Production and Operations Management, Fifth Edition, Dryden, Press, 1992. Китеп
9 Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilona, Production and Operations Management: A life Cycle Approach, Sixth Edition, Irwin, 1992. Китеп