1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-111 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 2 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-101 БИОЛОГИЯНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BIO-103 ЖАЛПЫ БОТАНИКА 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
BIO-105 БИОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯНЫН НЕГИЗДЕРИ МЕНЕН 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-109 ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-110 МАТЕМАТИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-112 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-102 ЖАЛПЫ ЗООЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-104 БИОСТАТИСТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-106 БИООРГАНИКАЛЫК ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-108 БИОЭТИКА 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-102 ПРАКТИКА I (БОТАНИКА ЖАНА ЗООЛОГИЯ) 1 ( 0 - 2 ) 5 МC Түшүр
UME-110 ФИЗИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-201 ЦИТОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-203 ТЮМЮНКҮ ЮСҮМДҮКТЮРДҮН СИСТЕМАТИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-205 ОМУРТКАСЫЗДАРДЫН ЗООЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-207 ЖАНЫБАРЛАРДЫН САЛЫШТЫРМАЛУУ АНАТОМИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EĞT-201 ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-202 ГИСТОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-204 ЖОГОРКУ ?С?МД?КТ?РД?Н СИСТЕМАТИКАСЫ (КУРС. ИШ М-Н БИРГЕ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-206 ОМУРТКАЛУУЛАРДЫН ЗООЛОГИЯСЫ (КУРСТУК ИШ М-Н БИРГЕЛИКТЕ) 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
DES-202 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ,КР ГЕОГРАФИЯСЫ,КЫРГ.ТИЛИ-АДАБ(МАМ.СЫН) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EGT-202 ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА II (ЮСҮМДҮКТЮРДҮН ЖАНА ЖАНЫБАР-Н СИСТЕМАТ-СЫ) 1 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-301 ГЕНЕТИКА (КУРСТУК ИШ МЕНЕН БИРГЕЛИКТЕ) 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-303 БИОХИМИЯ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-305 АДАМДЫН ЖАНА ЖАНЫБАРЛАРДЫН ФИЗИОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-307 БИОФИЗИКА 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-309 ЮСҮМДҮКТЮРДҮН ЮНҮГҮҮСҮНҮН БИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIO-311 ЮСҮМДҮКТЮРДҮН ФИЗИОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-313 МИКРОБИОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-315 ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ САРАМЖАЛ ПАЙДАЛАНУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-317 ГЕРБАРИЙ ДАЯРДОО ТЕХНИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-319 OРНИТОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-321 ЭНТОМОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-323 MИКОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-325 ТАКСИДЕРМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-302 МОЛЕКУЛАЛЫК БИОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-304 БИОХИМИЯ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-306 ВИРУСОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BIO-308 ЖАНЫБАРЛАРДЫН ЭМБРИОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЮНҮГҮҮСҮ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-310 ЭВОЛЮЦИЯЛЫК ТЕОРИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-312 ЦИТОГЕНЕТИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-314 БИОГЕОГРАФИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-316 АЙЛАНА-ЧЮЙРЮНҮ КОРГОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-318 ГЕНЕТИКАЛЫК ?ЗГ?РТ?ЛГ?Н ОРГАНИЗМДЕР ЖАНА БИОКООПСУЗДУК 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-320 ЖАНЫБАРЛАРДЫН ЭКОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-322 ПАРАЗИТОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-324 ЖАЛПЫ ПАТОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BIO-326 АДАМДЫН ГЕНЕТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-401 ПОПУЛЯЦИЯЛЫК ГЕНЕТИКА 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-403 ИММУНОЛОГИЯ 1 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
BIO-405 БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BIO-407 ЦИТОГЕНЕТИКА 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-409 БИОГЕОГРАФИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-401 ПРАКТИКА IV 0 ( 0 - 2 ) 5 МC Түшүр
BIO-411 НЕЙРОХИМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-413 ПАТОЛОГИЯЛЫК БИОХИМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-415 БИОМЕДИЦИНАНЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-417 ЭКОЛОГИЯНЫН ГЛОБАЛДЫК ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-419 ФИТОПАТОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-421 ЭТНОБОТАНИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIO-402 БИОЛОГИЯДА ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
BIO-404 МОЛЕКУЛАЛЫК БИОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIO-406 ГЕНДИК ИНЖЕНЕРИЯ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BIO-408 ЖАЛПЫ БИОТЕХНОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIO-410 АДАМДЫН ЭКОЛОГИЯСЫ 1 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ 3 ( 1 - 4 ) 6 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
BIO-412 ЭНЗИМОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-414 БИОИНФОРМАТИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-416 АЗЫКТАНУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-418 ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-420 ТАКСОДЕРМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-422 АНТРОПОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
BIO-424 ФИТОЦЕНОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы