ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

1. Долбоордун аты: “Кыргызстанда кеңири айдалуучу буудайдын (Triticum aestivum L.) жана арпанын (Hordeum vulgare L.) түрлөрүндөгү генетикалык артүрдүүлүгун жана филогенетикалык байланыштарынын биотехнологиялык методдор аркылуу изилдөө”. КТМУ-ИИД тарабынан каржыланат.

Мөөнөтү: 01.05.2018-01.07.2019

Долбоорго катышуучулар:

Проф.Др. Ибрахим Илкер Өзйигит

Проф.Др. Али Осман Солак

Проф.Др. Нермин Гөзүкырмызы

Доц.Др. Гүлбүбү Курманбекова            

Доц.Др. Кадырбай Чекиров

Доц.М.А.Др. Илхан Доган

Др. Биржан Усубалиев

Магистратура студенти Аслы Хожаоглу Өзйигит

Магистратура студенти Дилбара Бактыбекова

Магистратура студенти Айзада Абакирова

 

2. Долбоордун аты: “Кыргыз Ала-Тоо кыркаларында жашаган жапайы ача туяктуулардын эпидемиологиялык абалына морфологиялык баалоо жүргүзүү”. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланат.

Мөөнөтү: 01.01.2018-01.06.2019

Долбоорго катышуучулар:

Доц.Др. Нурбек Алдаяров

Проф.Др. Жамиля Карабекова

Доц.Др. Гүлбүбү Курманбекова

Доц.Др. Кадырбай Чекиров

Др. Аскар Давлетбеков

Изилдөөчү Нуржамал Өмүрзакова

Изилдөөчү Элмира Табылдиева

Кенже илим.кызм. Бермет Кыдыралиева

 

3. Долбоордун аты: “Кыргызстандын тоолорунда жашаган токой куштарынын орнитологиялык изилденүүсү”. Мичиган Университетинин Зоология музейи тарабынан каржыланат.

Мөөнөтү: 01.01.2017-01.01.2019

Долбоорго катышуучулар:

Майкл Гастон Харви

Доц.Др. Нурбек Алдаяров

Брайан Коупли Уикс

Орозбек Айдралиев

Зарым Жумаканова

Рейчел Уитни Герман

 

4. Долбоордун аталышы: «Ысык-Көлдүн Тоң районундагы Кажы-Сай айылында жайгашкан эски Советтик уран депосу себеп болгон айлана-чөйрөнүн булгануусун аныктоодо эфедра (Ephedra sp.) жана перовския (Perovskia abrotanoides Kar) өсүмдүктөрүн биомонитор катары колдонулушу». КТМУ-ИИД тарабынан каржыланат.

Илимий долбоордун мөөнөтү: 01.12.2017-31.12.2018

Долбоорго катышуучулар:

Доктор, доценттин м.а. Илхан Доган

Проф.Др. Али Осман Солак

Проф.Др. Ибрахим Илкер Өзйигит

Проф.Др. Муаммер Үнал

Доц.Др. Гүлбүбү Курманбекова

Доц.Др. Кадырбай Чекиров

Доц.М.А.Др. Этем Осма

Доц.М.А.Др. Зеки Североглу

Кенже илим.кызм. Нурзат Шайкиева

Кенже илим.кызм. Бермет Кыдыралиева

Кенже илим.кызм. Бихтер Учар

Кенже илим.кызм. Фатих Табанлы

 

5. Долбоордун аты: «Populus nigra, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Mentha longifolia, Salix fragilis, Arundo donax жана Achillea millefolium дун Бишкек-Кыргызстандагы оор металл булгануусун аныктоодо биомонитор организм катары колдонулушу». КТМУ-ИИД тарабынан каржыланат.

Мөөнөтү: 01.01.2017-31.12.2017

Долбоорго катышуучулар:

Доктор, доценттин м.а. Илхан Доган

Проф.Др. Ибрахим Илкер Өзйигит

Доц.Др. Кадырбай Чекиров

Доц.М.А.Др. Зеки Североглу

Др. Ибрахим Эртугрул Ялчын

 

6. Долбоордун аты: «Кыргыз балынын курамы».

Илимий долбоордун мөөнөтү: 01.11.2014 - 28.11.2017.

Долбоорго катышуучулар:

Проф. Др. Али Осман Солак

Проф. Др. Невзат Артык

Доктор, доцент Невзат Конар

Биология илимдеринин кандидаты, доцент Назгүл Иманбердиева

Доктор, доценттин м.а. Зеки Североглу

Кенже илим.кызм. Гүлай Гөксары

 

7. Долбоордун аты: «Кыргызстандагы табигый жаңгак популяциясынын ичинен өзгөчө типтеринин тандалуусу жана булардын мөмөлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн аныктоо». КТМУ-ИИД тарабынан каржыланат.

Мөөнөтү: 01.08.2015-27.12.2017

Долбоорго катышуучулар:

Проф. Др. Али Осман Солак

Проф. Др. Үмран Эртүрк

Проф. Др. Севил Йүжел

Проф. Др. Гөксел Демир

Проф. Др. Ибрахим Илкер Өзйигит

Проф. Др. Биймырза Токторалиев

Доц.Др. Калыйпа Салиева

Доц.Др. Бакыт Боркоев

Доц.Др. Гүлнара Камбарова

Доц.М.А.Др. Зеки Североглу

Др. Сабир Атажанов

Кенже илим.кызм. Гүлай Гөксары

 

8. Долбоордун аты: «Экологиялык жагымсыз региондордо жашоочу кемирүүчүлөрдүн цитогенетикалык өзгөчөлүктөрү». Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланат.

Илимий долбоордун мөөнөтү: 01.01.2016 – 31.12.2017.

Долбоорго катышуучулар:

Биология илимдеринин доктору, доцент Гүлбүбү Курманбекова

Биология илимдеринин кандидаты, доцент Кадырбай Чекиров

Биология илимдеринин кандидаты, доцент Салкын Бейшеналиева

Биология илимдеринин кандидаты, доцент Гүлнара Шаршеналиева

Др. Нурзат Тотубаева

Изилдөөчү Нуржамал Өмүрзакова

Изилдөөчү Элмира Табылдиева

Кенже илим.кызм. Бермет Кыдыралиева

Магистратура студенти Айсулуу Койчубек кызы

 

9. Долбоордун аталышы: « Эл Аралык жарышмаларда Кыргызстандын өкүлдөрү болгон улуттук спортсмендердин көрсөткүчтөрүнүн анализдери ». КТМУ-ИИД тарабынан каржыланат.

Илимий долбоордун мөөнөтү: 01.12.2015 – 28.11.2017.

Долбоорго катышуучулар:

Доц.Др. Билал Демирхан

Проф.Др. Канат Жанузаков

Проф.Др. Хасан Гүзелбектеш

Проф.Др. Эрдал Зорба

Проф.Др. Мехмет Гүнай

Проф.Др. Мехмет Кылыч

Проф.Др. Мустафа Аййылдыз

Доц.Др. Жыпаркүл Абдырахманова

Доц.Др. Сердар Гери

Доц.Др. Тахмина Сабралиева

Доц.Др. Сулейман Патлар

Доц.Др. Мурат Элиоз

Доц.Др. Мехмет Түркмен

Доц.Др. Айтбүбү Турдубекова

Доц.Др. Токтобек Иманалиев

Доц.Др. Владимир Зварский

Доц.Др. Мурат Кийизбаев

Доц.М.А.Др. Мехмет Чеби

Окутуучу Азамат Тиллабаев

Окутуучу Рефика Гери

Адис Ихсан Кысадере

Адис Нуржамал Өмүрзакова

Кенже илим.кызм. Сулейман Гөнүлатеш

Кенже илим.кызм. Озан Север

Кенже илим.кызм. Шамшар Алимжанов

Кенже илим.кызм. Сыймык Арстанбеков

Үсөнкан Майназаров

 

10. Долбоордун аталышы: «Кыргыздарда ветеринарияда салттуу дарылоонун колдонулушун изилдөө». КТМУ-ИИД тарабынан каржыланат.

Илимий долбоордун мөөнөтү: 01.02.2015-30.01.2016

Долбоорго катышуучулар:

Проф.Др. Аскарбек Түлөбаев

Доц.Др. Назгүл Иманбердиева

Доц.М.А.Др. Сефергил Шамил

Адис Наристе Кадыралиева

Адис Элмира Табылдиева

 

11. Долбоордун аталышы: «Топоздордун тамак сиңирүү системасындагы МАЛТтын морфофункционалдык абалы». КТМУ-ИИД тарабынан каржыланат.

Илимий долбоордун мөөнөтү: 01.12.2012-01.12.2015 

Долбоорго катышуучулар:

Доц.Др. Нурбек Алдаяров

Доц.Др. Кадырбай Чекиров

Доц.Др. Жаныбек Керималиев

Адис Нуржамал Өмүрзакова

Адис Элмира Табылдиева

 

12. Долбоордун аталышы: «Бишкек шаарынын жол бойундагы кээ бир бак дарактарга жол транспортунан чыккан оор металлдардын тийгизген таасирин изилдөө». КТМУ-ИИД тарабынан каржыланат.

Илимий долбоордун мөөнөтү: 11.03.2013-11.03.2015.

Долбоорго катышуучулар:

Доц.М.А.Др. Зеки Североглу

Доц.Др. Гүлбүбү Курманбекова

Проф.Др. Ибрахим Илкер Өзйигит

Доц.Др. Саваш Жанбулат

Доц.Др. Гөксел Демир

Кенже илим.кызм. Алтынбек Узгенов

Кенже илим.кызм. Мээрим Кыргызалиева