Аты Проф.док. Ибрахим Илкер Өзйигит
Э-куржун ilker.ozyigit@manas.edu.kg
Кабинет MFFB- MFFB-206
Телефону 492778 (1055)
Сабактар

BIO-409 : БИОГЕОГРАФИЯ (Биология бөлүмү )

BIO-414 : БИОИНФОРМАТИКА (Биология бөлүмү )

BIO-302 : МОЛЕКУЛАЛЫК БИОЛОГИЯ (Биология бөлүмү )

BIO-314 : БИОГЕОГРАФИЯ (Биология бөлүмү )

BIO-504 : БИОЛОГИЯНЫН ЗАМАНБАП МАСЕЛЕЛЕРИ (Биология бөлүмү )

BTE-507 : ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН КЛЕТКАЛЫК БИОЛОГИЯ (Биотехнология )

BTE-518 : БИОИНФОРМАТИКА (Биотехнология )

BTE-525 : ОМИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР (Биотехнология )

Резюме

Linkler

Kişisel Web sayfası: http://www.ilkozyigit.com/

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=FhXFyeoAAAAJ&hl=tr

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-0825-5951

Profesörlük: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2017
Profesörlük: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2016
Doçentlik: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2010
Doktora: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 [Pamuk (Gossypium hirsutum L.)’ta doku kültürü ve gen aktarımı çalışmaları]
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 [Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde doku kültürü sistemlerinin kurulması]
Lisans: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1995
2. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, 2017

Çalışma Alanları: Moleküler Biyoloji - Biyoteknoloji - Biyoinformatik - Bitki Fizyoloji ve Ekolojisi
Araştırma Alanları: Moleküler Stres Fizyolojisi, Moleküler Filogenetik, Bitki Doku Kültürü Sistemleri, Bitkilere Gen Aktarımı, Hesaplamalı Biyoloji, In siliko Karşılaştırmalı-Genom Çaplı Analizler

Verdiği Dersler

(Güz Yarıyılı)
Ekolojinin Temel İlkeleri, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-2019
Biyocoğrafya, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-2018
Mesleki İngilizce, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2018-
Deneysel Biyoloji, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2017-2020
Bitkilerin ve Hayvanların Biyoteknolojisi, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2017-2019
Bitki Moleküler Biyolojisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2011-2015
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2011-2015, Fen-Ed. Fak./Kimya, 2015-2016
Bitki Ağır Metal İlişkileri, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2011-2016
Bitkilerde Uygulamalı Mikroçoğaltım, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2011-2016
Bitkilere Gen Aktarım Yöntemleri, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 2011-2016

(Bahar Yarıyılı)
Biyolojinin Güncel Problemleri, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2020-
Moleküler Biyoloji, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2020-
Genel Biyoteknoloji, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-2018
Çevre Koruma, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-2019
Deneysel Biyoloji, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2017-2020
Bitkilerin ve Hayvanların Biyoteknolojisi, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2017-2019
General Biology, İşletme Fakültesi, (Lisans) 2017
Ekofizyoloji, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2011-2012, 2013-2014
Bitki Fizyolojisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji (Lisans) 2016-2017, Biyoloji-İÖ (Lisans) 2012-2015
Bitki Anatomisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2013-2017, Biyoloji (Lisans) 2015-2017
Biyomonitörlük ve Biyomonitör Organizmalar, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2012-2017
Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi,Fen Bil. Enst./Biyoloji / Biyoloji (Yüksek Lisans) 2012-2017
Biyoremediasyon, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 2012-2017

Aldığı Ödül ve Belgeler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (SCI'de taranan), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2017), Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (SCI'de taranan), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2016), Uluslararası Kitapta Bölüm, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2015), En Yüksek Bütçeli Diğer Projeleri Yürüten Öğretim Üyesi (Fakülte), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), Uluslararası Kitapta Bölüm (Fakülte), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), En Yüksek Bütçeli Diğer Projeleri Yürüten Öğretim Üyesi (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), Uluslararası Kitapta Bölüm (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), SCI'de Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (Bölüm), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2014), Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar (SCI'de taranan), M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2013), Uluslararası Sempozyum/Kongre/Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2013), Uluslararası Kitapta Bölüm, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2013), Uluslararası Sempozyum/Kongre/Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, M.Ü. Fen-Ed. Fakültesi (2012), Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (2009-2 Kez), Takdir Belgesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2006), Doktora Birincilik Ödülü, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2004), T.C. Milli Savunma Bakanlığı Üstün Hizmet Belgesi (2004), Ödül Beratı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü (2002)

Yürütücülüğünü Yaptığı Projeler

20. Kırgızistan’da geleneksel tedavilerde yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi bitkilerin ağır metal ve mineral besin element seviyelerinin araştırılması, 2020,  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2020.FB.06 (Devam etmekte)
19. Marmara Denizi’nin Farklı Bölgelerinden Alınan Bazı Hayvansal Organizmalara Ait Populasyonların Ağır Metal Akümülasyonlarının, Genetik Çeşitliliklerinin ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması, 2019, Marmara Belediyeler Birliği Lisansüstü Tez Desteği Programı, (Devam Etmekte)
18. Kırgızistan'da yaygın olarak ekimi yapılan ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) varyerelerine ait genetik çeşitlilik ve flogenetik ilişkilerin biyoteknolojik yöntemler ile araştırılması, 2018, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2018.F8E.09 (Devam Etmekte)
17. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kampüs florasına ait temel floristik özelliklerin tespiti ve bunların kayıt altına alınması, 2018, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-PGK-2018.FBE.02 (Tamamlandı)
16. Kacı Say Köyü’nde bulunan eski uranyum depolama tesisinin sebep olduğu çevresel kirliliğin boyutlarının belirlenmesinde Artemisia dracunculus, Ephedra intermedia ve Perovskia abrotanoides bitki türlerinin kullanılması, 2018, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2018.FBE.01 (Tamamlandı)
15. Bazı seçilmiş bitkilerde fitoşelatin sentaz (PCS) genlerinin in siliko karşılaştırmalı analizleri, 2017, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-C-YLP (Tamamlandı) 
14. Haşhaş (Papaver somniferum L.)’ta transkriptom analizi ile morfin sentez mekanizmasının araştırılması, 2015, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-C-DRP-080415-0120 (Tamamlandı)
13. İstanbul’da dağılım gösteren Crocus flavus subsp. flavus populasyonlarının genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması, 2017, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-C-YLP-090217-0055 (Tamamlandı)
12. Düzce ilinde yetişen Tilia tomentosa Moench. (Ihlamur) bitkisinde genetik çeşitliğin araştırılması, 2015, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-D-140115-0014 (Tamamlandı)
11. Farklı habitatlardan toplanan Robinia pseudoacacia L. bitkilerinde ağır metal kirliliğine bağlı genotoksisitenin moleküler işaretleyiciler (RAPD ve ISSR) ile araştırılması, 2014, Marmara Üniversitesi BAPKO FEN-C-DRP-050614-0241 (Tamamlandı)
10. Doku kültürü ortamında farklı konsantrasyonlarda kurşun (II) klorür (PbCl2) Uygulanmış Pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkilerinde üç farklı genin (MAPKHSP70 ve MT) analizleri, 2014, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-120514-0175 (Tamamlandı)
9. Riva Deresi yüzey suyunda fitoplankton yoğunluğu, bazı besin elementleri ve ağir metallerin tayini, 2013, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-120813-0356 (Tamamlandı)
8. Yulaf (Avena sativa L.) ve çavdar (Secale cereale L.) bitkilerinde kurşun (Pb) elementinin genotoksik ve fizyolojik etkilerinin değerlendirilmesi, 2013, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-A-150513-0168 (Tamamlandı)
7. Nohutta ascochyta yanıklığı etmenlerinin populasyon karakterizasyonu ve moleküler işaretleyiciler kullanılarak bu etmenlere karşı dayanıklı genotiplerin, araştırılması, 2013, Tübitak, 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje No: 113O070 (Tamamlandı)
6. Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier bitkisinde kadmiyum stresinin fizyolojik, genotoksik ve mineral beslenme üzerine etkileri, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-040712-0283 (Tamamlandı)
5. Ülkemizde geleneksel tedavilerde yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi bitkilerin kök ve çiçeklerinde ağır metal ve mineral besin element tayini, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-040712-0282 (Tamamlandı)
4. Bolu ilindeki endemik Isoetes anatolica Prada & Rolleri populasyonlarının mineral besin alım durumu, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-040712-0291 (Tamamlandı)
3. Levothyroxine sodyum’un pamuk (Gossypium hirsutum L.)’ta büyüme ve mineral alımına etkisi, 2011, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-070211-0016 (Tamamlandı)
2. Aluminyum ve kadmiyum streslerinin pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkisinde bazı büyüme parametreleri ve mineral beslenme üzerine etkileri. 2009, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-D-300609-0229 (Tamamlandı)
1. In vitro ve bitki büyüme odasında yetiştirilen pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkilerinin tuz (NaCl) stresine verdikleri yanıtların karşılaştırmalı incelenmesi, 2008, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-A-030108-0016 (Tamamlandı)

Araştırmacı Olarak Görev Aldığı Projeler

15. Issık Gölü (Kırgızistan) bakteri komünitesinin metagenomik analizleri ve herbisit parçalayıcı potansiyelinin belirlenmesi, 2020, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2020..FBE (Devam etmekte)
14. Kırgızistan’da yetiştirilen yerel Özgen çeltik çeşitlerinin in vitro koşullarda doku kültürü parametrelerinin belirlenmesi ve moleküler miRNA analizi, 2020, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2020.FBE.01 (Devam etmekte)
13. İstanbul’un farklı habitatlarından toplanan Borago officinalis L. bitkilerine ait populasyonların ekolojik özellikleri, genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması, 2018, Marmara Üniversitesi BAPKOProje No: FEN-C-YLP-120418-0168 (Tamamlandı)
12. İstanbul’un farklı habitatlarından toplanan öksürük otu (Tussilago farfara L.) bitkilerine ait populasyonların ekolojik özellikleri, genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması, 2018, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-120418-0167 (Tamamlandı)
11. Populus nigraDactylis glomerataUrtica dioicaMentha longifoliaSalix fragilisArundo donax ve Achillea millefolium’un Bişkek-Kırgızistan’da muhtemel ağır metal kirliliğinin tespitinde biyomonitör organizma olarak kullanılabilirlikleri, 2017, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP F.E.B- (Tamamlandı)
10. Kırgısiztan doğal ceviz populasyonu içerisinden üstün özellikli tiplerin seçilmesi ve bunların meyve özelliklerinin belirlenmesi, 2015, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP F.E.B- (Tamamlandı)
9. Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier bitkisinde alüminyum stresine bağlı değişikliklerin fizyolojik yöntemler ve genetik yönden incelenmesi, 2015, Düzce Üniversitesi DÜBAP, 2015.05.01.376 (Tamamlandı)
8. Farklı konsantrasyonlarda uygulanan kurşun ve nikel ağır metal karışımlarının domatesteki (Solanum lycopersicum L.) fonksiyonel üç genin (MAPKHSP70 ve MT) anlatımları üzerlerine etkilerinin real time PCR ile araştırılması, 2014, Bartın Üniversitesi BAP, (Tamamlandı)
7. Kırgızistan Bişkek’te yol kenarlarındaki bazı ağaç türlerinde trafik kökenli ağır metal kirliliğinin araştırılması, 2013, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP F.E.B-02 (Tamamlandı)
6. Terkos gölü fitoplanktonu ve bazı su kalitesi özelliklerinin belirlenmesi, 2012, İstanbul Üniversitesi BAP, YADOP projesi, Proje No: 26922 (Tamamlandı) 
5. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi bitkilerin yapraklarında ağır metal ve mineral besin element tayini, 2012, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-YLP-130612-0230 (Tamamlandı)
4. HACCP kuralları uygulanan bazı işletmelerin kritik kontrol noktalarındaki mikroorganizma yükünün araştırılması, 2008, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-C-050608-0141 (Tamamlandı)
3. Okside polietilenlerin (OPE) bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme üzerine etkilerinin araştırılması, 2006, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-BGS-290506-0119 (Tamamlandı)
2. Bakla (Vicia faba L.) bitkisinde tuzluluğun büyüme parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması, 2006, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: Fen-BGS-290506-0134 (Tamamlandı)
1. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde doku kültürü sistemlerinin kurulması, 1998, Marmara Üniversitesi  BAPKO Proje No: FEN-1998-192 (Tamamlandı)

Science Citation Index Kapsamında Yer Alan Uluslararası Yayınları:

100. E. Filiz, I. I. Ozyigit, N. Ozturk, M. E. Uras, H. Gungor, (2021), Genetic diversity and phylogenetic analyses of Turkish sweet corn (Zea mays var. saccharata) varieties using ISSR markers and chloroplast trnL-F regions, Rom Biotechnol Lett, (Kabul edildi)
99. H. Can, I. I. Ozyigit, M. Can, A. Hocaoglu-Ozyigit, I. E. Yalcin, (2021), Multidimensional scaling of the mineral nutrient status and health risk assessment of commonly consumed fruity vegetables marketed in Kyrgyzstan, Biol Trace Elem Res, (Kabul edildi)
98. H. Jenfaoui, M. E. Uras, B. A. Bahri, I. I. Ozyigit, T. Souissi, (2021), Morphological variation, genetic diversity and phylogenetic relationships of Hypericum triquetrifolium Turra populations from Tunisia, Biotechnol Biotech Eq, (Kabul edildi)
97. N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, H. H. Demir, I. E. Yalcin, (2021), Assessment on phytoplankton composition and heavy metal pollution in a drinking water resource: Lake Terkos (Istanbul, Turkey), Desalin Water Treat, (Kabul edildi)
96. I. I. Ozyigit, I. Dogan, Y. Kaya, K. Bajrovic, N. Gozukirmizi, (2021), Cotton biotechnology and an efficient gene transfer protocol for cotton via Agrobacterium tumefaciens for a greater transgenic recovery, J Nat Fibers, (Kabul Edildi)
95. I. I. Ozyigit, L. Arda, B. Yalcin, I. E. Yalcin, B. Ucar, A. Hocaoglu-Ozyigit, (2021)Lemna minor, a hyperaccumulator shows elevated level of Cd accumulation and genomic template stability in binary application of Cd and Ni: A physiological and genetic approach, Int J Phytoremediation, 1-16, (Link)
94. D. Tokel, B. N. Genc, I. I. Ozyigit(2021), Economic impacts of Bt (Bacillus thuringiensis) cotton, J Nat Fibers, 1-18, (Link)
93. A. Hocaoglu-Ozyigit, B. Ucar, V. Altay, I. I. Ozyigit, (2021), Genetic diversity and phylogenetic analyses of Turkish cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties using ISSR markers and chloroplast trnL-F regions, J Nat Fibers, 1-14, (Link)
92. I. I. Ozyigit, H. Can, I. Dogan, (2021), Phytoremediation using genetically engineered plants to remove metals: a review, Environ Chem Lett, 19, 669-698, (Link)
91. I. I. Ozyigit, I. Dogan, S. Karadeniz, Z. Severoglu, G. Demir, I. E. Yalcin, C. Yarci, (2021), Mineral nutrient compositions of field-grown weed and maize (Zea mays L.) plants in terms of competition, Pak J Agr Sci, 58(1), 115-123, (Link)
90. H. Can, I. I. Ozyigit, M. Can, A. Hocaoglu-Ozyigit, I. E. Yalcin, (2021), Environment based impairment in mineral nutrient status and heavy metal contents of commonly consumed leafy vegetables marketed in Kyrgyzstan: A case study for health risk assessment, Biol Trace Elem Res, 199, 1123-1144, (Link)
89. Y. Kaya, H. M. Aksoy, M. F. Edbeib, R. Abdul Wahab, I. I. Ozyigit, A. A. Abdul Hamid, F. Huyop, A. Aslan, S. Mohammed(2020), Agrobacterium-mediated transformation of 88. Turkish upland rice (Oryza sativa L.) for dalapon herbicide tolerance, Ind J Biotechnol, 19(4), 237-243 (Link)
I. I. Ozyigit, K. Yucebilgili Kurtoglu, (2020), Particle bombardment technology and its applications in plants, Mol Biol Rep, 47, 9831–9847, (Link)
87. B. Yalcin, D. Akcan, I. E. Yalcin, M. C. Alphan, K. Senturk, I. I. Ozyigit, L. Arda, (2020), Effect of Mg doping on morphology, photocatalytic activity and related biological effects of ZnO nanoparticles, Turk J Chem, 44, 1177-1199, (Link)
86. F. Karahan, I. I. Ozyigit, I. A. Saracoglu, I. E. Yalcin, A. Hocaoglu-Ozyigit, A. Ilcim, (2020), Heavy metal levels and mineral nutrient status in some various parts of different medicinal plants collected from the East Mediterranean of Turkey, Biol Trace Elem Res, 197, 316-329, (Link)
85. A Ozturk, I. I. Ozyigit, S. Sumer, (2020), Investigation of powdery mildew disease in various oak (Quercus) trees; A case study from Istanbul/Turkey, Fresen Environ Bull, (Kabul Edildi)
84. I. E. Yalcin, I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Demir, Celal Yarci, (2020), Determining element accumulations in Turkish red pine used as a bioindicator for revealing of existing pollution on both sides of Bosphorus in Istanbul, Fresen Environ Bull, (Kabul Edildi)
83. I. I. Ozyigit, (2020), Gene transfer to plants by electroporation; Applications and methods, Mol Biol Rep, (Online Basıldı)
82. U. Erturk, A. O. Solak, S. Yucel, K. Saliyeva, Z. Severoglu, I. I. Ozyigit, B. Borkoyev,  (2020),  Determination of nut properties and chemical compositions of walnut (Juglans regia L.) genotypes grown in walnut-fruit forests of Kyrgyzstan, Fresen Environ Bull, 29(04A), 2808-2817, (Link)
81. I. E. Yalcin, I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Demir, Celal Yarci, (2020), Use of Turkish red pine tree for monitoring heavy metal pollution in Istanbul/Turkey, Pol J Environ Res, (Online Basıldı)
80. S. H. Jenfaoui, C. Hanène, H. Zeineb, U. Sen, S. Khaled, R. Salah, I. I. Ozyigit, S. Thouraya, (2019), Growth response of Hypericum triquetrifolium Turra to some allelopathic crops, Allelopathy J, 48(2), 203-216, (Link)
79. H. Can, U. Kal, I. I. Ozyigit, M. Paksoy, O. Turkmen, (2019), Construction and characteristics of some special breeding populations and their high throughput molecular screening methodologies in horticultural perspective, J Genet, 98(3),86, (Link)
78. I. I. Ozyigit, E. Filiz, I. A. Saracoglu, B. Yalcin, (2019), Comparative analysis of mature and preproprotein form of thionins in some plant species; Bioinformatics approaches, Fresen Environ Bull, 28(5), 4256-4266, (Link)
77. I. I. Ozyigit, A. Kaval, E. Altundag Cakir, F. Vardar, (2019), DNA fingerprinting and assessment of some physiological changes in Al-induced Bryophyllum daigremontianum clones, Mol Biol Rep, 46(3), 2703-2711, (Link)
76. E. Filiz, I. A. Saracoglu, I. I. Ozyigit, B. Yalcin, (2019), Comparative analyses of phytochelatin synthase (PCS) genes in higher plants, Biotechnol Biotech Eq, 33(1), 178-194, (Link)
75. E. Filiz, I. I. Ozyigit, I. A. Saracoglu, M. E. Uras, U. Sen, B. Yalcin, (2019), Abiotic stress-induced regulation of enzymatic antioxidant genes in different Arabidopsis ecotypes; microarray data evaluation, Biotechnol Biotech Eq, 33(1), 128-143, (Link)
74. I. I. Ozyigit, I. Dogan, I. E. Yalcin, Z. Severoglu, (2019), Evaluation of aluminum stress induced antibacterial and antifungal activities in Roman Nettle, Fresen Environ Bull, 28(2A), 1093-1099, (Link)
73. B. Eskin, I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Demir, C. Yarci, M. Serin, (2019), Ecophysiological properties of Turkish endemic Centaurea consanguinea DC. Fresen Environ Bull, 28(2A), 1082-1092 (Link)
72. I. I. Ozyigit, M. E. Uras, I. E. Yalcin, Z. Severoglu, G. Demir, B. Borkoyev, K. Saliyeva, S. Yucel, U. Erturk, A. O. Solak, (2019), Heavy metal levels and mineral nutrient status of natural walnut (Juglans regia L.) populations in Kyrgyzstan: nutritional values of kernels, Biol Trace Elem Res, 189(1), 277-290 (Link)
71. E. Filiz, M. E. Uras, I. I. Ozyigit, U. Sen, H. Gungor, (2018), Genetic diversity and phylogenetic analyses of Turkish rice varieties revealed by ISSR markers and chloroplast trnL-F region, Fresen Environ Bull, 27(12), 8351-8358, (Link)
70. I. I. Ozyigit, B. Eskin, M. E. Uras, U. Sen, B. E. Erdogan, G. Kurmanbekova, Z. Severoglu, I. E. Yalcin, (2018), Some heavy metals and mineral nutrients of narrow endemic Cirsium byzantinum Steud., from Istanbul, Turkey: Plant-soil interactions, Fresen Environ Bull, 27(2), 668-674, (Link)
69. I. I. Ozyigit, B. Yalcin, S. Turan, I. A. Saracoglu, S. Karadeniz, I. E. Yalcin, G. Demir, (2018), Heavy metal and mineral nutrient status of widely used medicinal plants’ leaves in Turkey and their health implications, Biol Trace Elem Res, 182(2), 387-406, (Link)
68. I. I. Ozyigit, R. Vatansever, E. Filiz, (2017), Comparative analyses of pathogenesis-related proteins (PR10) family in plants, Ind J Biotechnol, 16(3), 456-464, (Link)
67. H. Baba, I. I. Ozyigit, (2017), Three new rare Myxomycetes (Mycetozoa) records from Hatay, Turkey, Fresen Environ Bull, 26(8), 4907-4910, (Link)
66. I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Demir, I. E. Yalcin, (2017), Mineral nutrient acquisition by cotton cultivars grown under salt stress, Commun Soil Sci Plan, 48(8), 846-856, (Link)
65. A. Ozturk, C. Yarci, I. I. Ozyigit, (2017), Assessment of heavy metal pollution in Istanbul using plant (Celtis australis L.) and soil assays, Biotechnol Biotech Eq, 31(5), 948-954, (Link)
64. R.Vatansever, I. I. Ozyigit, E. Filiz, (2017), Essential and beneficial trace elements in plants, and their transport in roots: a Review, Appl Biochem Biotech, 181(1), 464-482, (Link)
63. R. Vatansever, E. Filiz, I. I. Ozyigit, (2017), Genome-wide identification and comparative analysis of copper transporter genes in plants, Interdiscip Sci, 9(2), 278-291, (Link)
62. E. Filiz, R. Vatansever, I. I. Ozyigit, (2017), Insights into a key sulfite scavenger enzyme sulfite oxidase (SOX) gene in plants, Physiol Mol Biol Plants, 23(2), 385-395, (Link)
61. I. I. Ozyigit, O. L. Uyanik, N. R. Sahin, I. E. Yalcin, G. Demir, (2017), Monitoring the pollution level in Istanbul coast of the Sea of Marmara using algal species Ulva lactuca L., Pol J Environ Stud, 26(2), 773-778 (Link)
60. R. Vatansever, I. I. Ozyigit, E. Filiz, Nermin Gozukirmizi, (2017), Genome-wide exploration of silicon (Si) transporter genes, Lsi1 and Lsi2 in plants; insights into Si-accumulation status/capacity of plants, 30(2), 185-200, Biometals, (Link)
59. E. Filiz, R. Vatansever, I. I. Ozyigit, (2017), Dissecting a co-expression network of basic helix-loop-helix (bHLH) genes from phosphate (Pi)-starved soybean (Glycine max), Plant Gene, 9, 19-25, (Link)
58. R.Vatansever, M. E. Uras, U. Sen, I. I. Ozyigit, E. Filiz, (2016), Isolation of a transcription factor DREB1Agene from Phaseolus vulgaris and computational insights into its characterization; protein modelling, docking and mutagenesis, J Biomol Struct Dyn, 35(14), 3107–3118, (Link)
57. R.Vatansever, I. Koc, I. I. Ozyigit, U. Sen, M. E. Uras, N. A. Anjum, E. Pereira, E. Filiz, (2016), Genome-wide identification and expression analysis of sulfate transporter (SULTR) genes in potato (Solanum tuberosum L.), Planta, 244(6), 1167-1183, (Link)
56. I. I. Ozyigit, E. Filiz, R.Vatansever, K. Yucebilgili Kurtoglu, I. Koc, M. Ozturk, N. A. Anjum, (2016), Identification and comparative analysis of H2O2-scavenging enzymes (ascorbate peroxidase and glutathione peroxidase) in selected plants employing bioinformatics approaches, Frontier Plant Sci, 7, 1-23, (Link)
55. E. Filiz, I. I. Ozyigit, R.Vatansever, (2016), Comparative analyses of squalene synthase (SQS) proteins in poplar and pine by using bioinformatics tools, Tree Genet Genomes, 12(2), 30-41, (Link)
54. H. Baba, M. Zumre, I. I. Ozyigit, (2016), A comparative biogeographical study of Myxomycetes in four different habitats of Eastern Mediterranean part of Turkey, Fresen Environ Bull, 25(5), 1449-1460, (Link)
53. R. Vatansever, I. I. Ozyigit, E. Filiz, (2016), Comparative and phylogenetic analysis of zinc transporter genes/proteins in plants. Turk J Biol, 40(3), 600-611, (Link)
52. R. Vatansever, E. Filiz, I. I. Ozyigit(2016)In silico identification and comparative analysis of molybdenum (Mo) transporter genes in plants, Braz J Bot, 39(1), 87-99, (Link)
51. R. Vatansever, E. Filiz, I. I. Ozyigit(2016)In silico analysis of Mn transporters (NRAMP1) in various plant species, Mol Biol Rep, 43(3), 151-163, (Link)
50. E. Filiz, R. Vatansever, I. I. Ozyigit(2016), Molecular docking of Glycine max and Medicago truncatulaureases with urea; bioinformatics approaches, Mol Biol Rep, 43(3), 129-140, (Link)
49. F. Karahan, C.Avsar, I. I. Ozyigit, I. Berber, (2016), Antimicrobial and antioxidant activities of medicinal plant Glycyrrhiza glabra var. glandulifera from different habitats, Biotechnol Biotec Eq, 30(4), 797-804, (Link)
48. I. I. Ozyigit, S. Yilmaz, I. Dogan, M. S. Sakcali, G. Tombuloglu, G. Demir, (2016), Detection of physiological and genotoxic damages reflecting toxicity in kalanchoe clones, Global Nest J, 18, 223-232, (Link)
47. I. I. Ozyigit, I. Dogan, S. Igdelioglu, E. Filiz, S. Karadeniz, Z. Uzunova, (2016), Screening of damage induced by lead (Pb) in rye (Secale cereale L.)–a genetic and physiological approach, Biotechnol Biotec Eq, 30(3), 489-496, (Link)
46. I. Dogan, I. I. Ozyigit, G. Tombuloglu, M. S. Sakcali, H. Tombuloglu, (2016), Assessment of Cd-induced genotoxic damage in Urtica pilulifera L. using RAPD-PCR analysis, Biotechnol Biotec Eq, 30(2), 284-291, (Link)
45. E. Filiz, I. Dogan, I. I. Ozyigit(2016), Analysis of EST-SSRs in Silver Birch (Betula pendula Roth.), J Forest Res, 27(3), 639-646, (Link)
44. I. Koc, R. Vatansever, I. I. Ozyigit, E. Filiz, (2015), Identification of differentially expressed genes in chilling-induced potato (Solanum tuberosum L.); A data analysis study, Appl Biochem Biotech, 177(4), 792-811, (Link)
43. E. Filiz, I. I. Ozyigit, R. Vatansever, (2015), Genome-wide identification of galactinol synthase (GolS) genes in Solanum lycopersicum and Brachypodium distachyon. Computl Biol and Chem, 58, 149-57, (Link)
42. R. Vatansever, E. Filiz, I. I. Ozyigit(2015), Genome-wide analysis of iron-regulated transporter 1 (IRT1) genes in Plants, Hortic Environ Biote, 56(4), 516-523, (Link)
41. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Kurmanbekova, G. Demir, I. E. Yalcin, G. Kasoglu Kari, (2015), The usability of Juniperus virginiana L. as a biomonitor of heavy metal pollution in Bishkek City, Kyrgyzstan, Biotechnol Biotec Eq, 29(6), 1104-1112, (Link)
40. N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, G. Demir, I. E. Yalcin, (2015), Determination of phytoplankton density, some nutrients and heavy metals in the surface water of Riva Stream; one of the water resources of Istanbul, Turkey, Desalin Water Treat, 55(3), 810-820, (Link)
39. E. Filiz, S. Birbilener, I. I. Ozyigit, S. Kulac, F. Ç. Sakinoglu Oruc, (2015), Assessment of genetic variations of silver lime (Tilia tomentosa Moench.) by RAPD markers in urban ecosystem, Biotechnol Biotec Eq, 29(4), 631-636, (Link)
38. S. Ozyigit, V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2015), Vegetation ecology of the Princes’ Islands, Istanbul-Turkey, J Environ Biol, 26 (SI), 113-120, (Link)
37. V. Altay, I. I. Ozyigit, E. Osma, Y. Bakir, G. Demir, Z. Severoglu, C. Yarci, (2015), Environmental relationship of floristic variation in the railway vascular flora between Haydarpaşa and Gebze (Istanbul-Kocaeli/Turkey), J Environ Biol, 26 (SI), 153-162, (Link)
36. Y. Sezer, V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2015), Woody vegetation of Şile and environs (Istanbul/Turkey), and its destruction, J Environ Biol, 26 (SI), 163-170, (Link)
35. E. Osma, I. I. Ozyigit, U. Yasar, G. Demir, (2014), Assessment of some heavy metals in wild type and cultivated purslane (Portulaca oleracea L.) and soils in Istanbul, Turkey, Fresen Environ Bull, 23(9), 2181-2189, (Link)
34. E. Filiz, I. Koc, I. I. Ozyigit (2014), Comparative analysis and modeling of superoxide dismutases (SODs) in Brachypodium distachyonAppl Biochem Biotech, 173(5), 1183-1196, (Link)
33. I. Dogan, I. I. Ozyigit, G. Demir, (2014), Influence of aluminum on mineral nutrient uptake and accumulation in Urtica pilulifera L., J Plant Nutr, 37(3), 469-481, (Link)
32. E. Filiz, I. I. Ozyigit, H. Tombuloglu, I. Koc, (2013), In silico analysis of LEA (Late Embryogenesis Abundant) proteins in Brachypodium distachyon L., Plant Omics, 6(6), 425-432, (Link)
31. E. Filiz, H. Tombuloglu, I. I. Ozyigit, (2013), Genome wide analysis of IQ67 domain (IQD) gene families in Brachypodium distachyonPlant Omics, 6(6), 433-440, (Link)
30. I. I. Ozyigit, F. Vardar, U. Yasar, S. Akinci, (2013), Long time effects of aluminum and cadmium on growth, leaf anatomy, and photosynthetic pigments of cotton, Commun Soil Sci Plan, 44, 3076-3091, (Link)
29. I. I. Ozyigit, I. Dogan, G. Demir, B. Eskin, M. Keskin, I. E. Yalcin, (2013), Distribution of some elements in Veronica scutellata L. from Bolu-Turkey: Soil-plant interactions, Sains Malays, 42(10), 1403-1407, (Link)
28. B. Eskin, I. I. Ozyigit, I. Dogan, V. Altay, G. Demir, M. Serin, (2013), Germination physiology and autecology of Centaurea kilaea Boiss. from Turkey, Sains Malays, 42(10), 1473-1482, (Link)
27. I. I. Ozyigit, I. Dogan, B. Eskin, M. Keskin, G. Demir, I. E. Yalcin, (2013), Mineral element uptake status of endemic Isoetes anatolica Prada & Rolleri populations from Bolu-Turkey, Pak J Bot, 45(S1), 515-519, (Link)
26. V. Altay, I. I. Ozyigit, M. Keskin, G. Demir, I. E. Yalcin, (2013), An ecological study of endemic plant Polygonum istanbulicum Keskin and its environs, Pak J Bot, 45(S1), 455-459, (Link)
25. U. Yasar, I. I. Ozyigit, G. Demir, Y. Z. Yilmaz, (2012), Determination of hair iron levels of healthy female high school students with AAS in the Pendik District, Istanbul-Turkey, Fresen Environ Bull, 21(9), 2644-2648, (Link)
24. Z. Severoglu, I. I. Ozyigit(2012), Powdery mildew disease in some natural and exotic plants of Istanbul - Turkey, Pak J Bot, Special Issue, 44, 387-393, (Link)
23. V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2012), Plant communities in urban habitats of Istanbul-Turkey, Pak J Bot, Special Issue, 44, 177-186, (Link)
22. I. I. Ozyigit(2012), Influence of levothyroxine sodium on growth and uptake of some mineral elements in cotton (Gossypium hirsutum L.), Pak J Bot, Special Issue, 44, 101-104, (Link)
21. U. Yasar, I. I. Ozyigit, I. E. Yalcin, I. Dogan, G. Demir, (2012), Determination of some heavy metals and mineral nutrients of bay tree (Laurus nobilis L.) in Bartin City, Turkey, Pak J Bot, Special Issue, 44, 81-89, (Link)
20. I. Dogan, G. Kekec, I. I. Ozyigit, M. S. Sakcali, (2012), Salinity induced changes in cotton (Gossypium hirsutum L.), Pak J Bot, Special Issue, 44, 21-25, (Link)
19. I. Dogan, I. I. Ozyigit, G. Demir, (2012), Mineral element distribution of cotton (Gossypium hirsutum L.) seedlings under different salinity levels, Pak J Bot, Special Issue, 44, 15-20, (Link)
18. E. Osma, I. I. Ozyigit, Z. Leblebici, G. Demir, M. Serin, (2012), Determination of heavy metal concentrations in tomato (Lycopersicon esculentum Miller) grown in different station types, Rom Biotechnol Lett, 17(1), 6962-6974, (Link)
17. V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2010), Urban ecological characteristics and vascular wall flora on the Anatolian side of Istanbul, Maejo Int J Sci Tech, 4(3), 483-495, (Link)
16. N. Akguc, I. I. Ozyigit, U. Yasar, Z. Leblebici, C. Yarci, (2010), Use of Pyracantha coccinea Roem. as a possible biomonitor for the selected heavy metals, Int J Environ Sci Te, 7(3), 427-434, (Link)
15. E. Osma, I. I. Ozyigit, V. Altay, M. Serin, (2010), Urban vascular flora and ecological characteristics of the Kadıköy District (Istanbul-TURKEY), Maejo Int J Sci Tech, 4(01), 64-87, (Link)
14. U. Yasar, I. I. Ozyigit, M. Serin, (2010), Judas tree (Cercis siliquastrum L. subsp. siliquastrum) as a possible biomonitor for Cr, Fe and Ni in Istanbul (Turkey), Rom Biotechnol Lett, 15(1), 4979-4989, (Link)
13. V. Altay, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2010), Urban flora and ecological characteristics of the Kartal District (Istanbul); a contribution to urban ecology in Turkey, Sci Res Essays, 5(2), 183-200, (Link)
12. I. I. Ozyigit, S. Can, (2009), Effects of some external treated plant growth regulators on stomatal aperture of cucumber (Cucumis sativus L.), Afr J Agric Res, 4(7), 628-632, (Link)
11. I. I. Ozyigit, S. Akinci, (2009), Effects of some stress factors (Aluminum, Cadmium and Drought) on stomata of Roman Nettle (Urtica pilulifera L.), Not Bot Horti Agrobo, 37(1), 108-115, (Link)
10. I. I. Ozyigit, (2009), In vitro shoot development from three different nodes of cotton (Gossypium hirsutumL.), Not Bot Horti Agrobo, 37(1), 74-78, (Link)
9. U. Yasar, I. I. Ozyigit(2009), Use of human hair as a potential biomonitor for zinc in the Pendik District Istanbul Turkey, Rom Biotechnol Lett, 14(3), 4474-4481 (Link)
8. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, (2009), Efficient shoot and root formation from shoot apices of cotton (Gossypium hirsutum L.), Russ J Plant Phys, 56(4), 527-531, (Link)
7. N. Akguc, I. I. Ozyigit, C. Yarci, (2008), Pyracantha coccinea Roem. (Rosaceae) as a biomonitor for Cd, Pb and Zn in Mugla Province (Turkey), Pak J Bot, 40(3), 1767-1776, (Link)
6. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, (2008), High efficiency shoot and root formation from cotyledonary nodes of cotton (Gossypium hirsutum L.), Pak J Bot, 40(3), 1665-1672 (Link)
5. I. I. Ozyigit(2008), Phenolic changes during in vitro organogenesis of cotton (Gossypium hirsutum L.) shoot tips, Afr J Biotechnol, 7(8), 1145-1150, (Link)
4. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, B. D. Semiz, (2007), Genotype dependent callus induction and shoot regeneration in sunflower (Helianthus annuus L.), Afr J Biotechnol, 6(13), 1498-1502 (Link)
3. I. I. Ozyigit, M. V. Kahraman, O. Ercan, (2007), Relation between explant age, total phenols and regeneration response in tissue cultured cotton (Gossypium hirsutum L.),  Afr J Biotechnol, 6(1), 3-8, (Link)
2. I. I. Ozyigit, N. Gozukirmizi, B. D. Semiz, (2006), Callus induction and plant regeneration from mature embryos of sunflower,  Russ J Plant Phys, 53(4), 556-559, (Link)
1. I. I. Ozyigit, K. Bajrovic, N. Gozukirmizi, B. D. Semiz (2002), Direct plant regeneration from hypocotyl and cotyledon explants of five different sunflower genotypes (Helianthus annuus L.) from Turkey. Biotechnol Biotec Eq, 16(1), 8-11, (Link)

Илимий иштери

Katıldığı Uluslararası Kongreler:

http://www.ilkozyigit.com/?p=kongreler linkinden ulaşabilirsiniz

Katıldığı Ulusal Kongreler:

http://www.ilkozyigit.com/?p=kongreler linkinden ulaşabilirsiniz

Tezler-Danışmanlıklar

Doktora Tez Aşaması
2. 
Ahmet YILMAZ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 03.04.2017, Centaurea hermannii F. Herman ve C. kilea Boiss'nın Koruma Biyolojisi ve Genetik Çeşitliliğinin Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
1. Efsun ATASOY, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 20.03.2017, Marmara Denizi’nin Farklı Bölgelerinden Alınan Bazı Hayvansal Organizmalara Ait Populasyonların Ağır Metal Akümülasyonlarının, Genetik Çeşitliliklerinin ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Cüneyt KUBANÇ'ın 2. Danışmanlığında)

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

25. Neşet Kaan KARAHAN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 04.12.2017-14.06.2019, Yapay Ortamlarda Ağır Metal (Cd, Ni, Pb, Zn) Kirliliğine Maruz Bırakılan Anubias barteri var. barteri Schott Bitkilerinde Fizyolojik ve Genotoksik Değişikliklerin Araştırılması (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile)
24. Gizem LOKUMCU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 04.12.2017-14.06.2019, İstanbul'un Farklı Habitatlarından Toplanan Hodan (Borago officinalis L.) Bitkilerine Ait Populasyonların Genetik Çeşitliliklerinin, Ağır Metal ve Mineral Besin Element Miktarlarının Araştırılması (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile)
23. Cansu TETİK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 04.12.2017-13.06.2019, İstanbul'un Farklı Habitatlarından Toplanan Öksürük Otu (Tussilago farfara L.) Bitkilerine Ait Populasyonların Genetik Çeşitliliklerinin, Ağır Metal ve Mineral Besin Element Miktarlarının Araştırılması (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile)
22. Diydem ŞEHİRLİ ŞENEL, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 04.12.2017-12.06.2019, Farklı Konsantrasyonlardaki Ağır Metal (Cd, Ni, Pb ve Zn) Karışımlarının Hygrophila difformis Blume Bitkisindeki Fizyolojik ve Genotoksik Etkileri (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile)
21. Hülya YAZICIOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 22.08.2017-12.06.2019, Physiological and Genotoxic Effects of Aluminum and Cadmium Mixtures on Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & H.Perrier) A. Berger Plants in Different Conconterations, Farklı Konsantrasyonlardaki Alüminyum ve Kadmiyum Karışımlarının Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & H.Perrier) A. Berger Bitkisindeki Fizyolojik ve Genotoksik Etkileri
20. Bihter UÇAR, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 22.08.2017-12.06.2019, Marmara Denizi’nin Farklı Bölgelerinden Alınan Astropecten irregularis (Pennat 1777)’e Ait Populasyonların Ağır Metal Akümülasyonlarının, Genetik Çeşitliliklerinin ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması.
19. Neşe ÇAĞLAYAN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 02.01.2017-14.01.2019, Ağızdan Aşı Adayı Clostridium difficile Yüzey Proteini Geni slpA’nın Agrobacterium tumefaciens'e Aktarılması (Prof. Dr. Zühtü Tanıl KOCAGÖZ'ün 2. Danışmanlığında)
18. Asel TURGUNBAEVA (Асел Тургунбаева), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), Isık Gölü-Ton bölgesindeki Kacı Say Köyünde Bulunan Eski Sovyet Uranyum Depolama Tesisinin Sebep Olduğu Çevresel Kirliliğinin Boyutlarının Belirlenmesinde Artemisia dracunculus Bitki Türünün Biyomonitör Organizma Olarak Kullanılması (Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında) 
17. Sezin ADINIR, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 02.01.2017-12.10.2017, Ükemizde Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.) Varyetelerinde Genetik Çeşitliliğin Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
16. Tuğba YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 22.05.2016-12.10.2017, İstanbul'da Dağılım Gösteren Crocııs flavus subsp. flavus Populasyonlarının Genetik Çeşitlilik ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
15. Gizem Müzeyyen AYGÜN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 19.12.2016-23.08.2017, Farklı Konsantrasyonlarda Uygulanan Kadmiyum (Cd) Elementinin Ludwigia glandulosa (Walter) ve Alternanthera reineckii (Griseb) Bitkilerindeki Genotoksik Etkilerinin Moleküler Yöntemler ile Belirlenmesi
14. Mustafa Enes GENÇ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 26.01.2015-14.08.2017, Ülkemizde Yetiştirilen Nohutlardan İleri Çıkmış Hatlarda  Ascochyta Yanıklığına Karşı Direncin Moleküler İşaretleyiciler (STMS, ISSR ve RAPD) Kullanılarak Araştırılması (Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında)
13. Nevin ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 07.11.2016-14.08.2017 Ülkemizde Yaygın Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Varyetelerinin Filogenetik İlişkilerinin Moleküler Belirteçlerle Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
12. Onur YILDIRIMER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 01.09.2014-20.02.2017, Ülkemizde Geleneksel Tedavilerde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Tohumlarında Ağır Metal ve Mineral Besin Element Tayini (Prof. Dr. Göksel DEMİR'in 2. Danışmanlığında)
11. Ali KAVAL, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 04.02.2014-29.12.2016, Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier Bitkisinde Alüminyum Stresine Bağlı Genotoksisitenin Fizyolojik Yöntemler ve Moleküler İşaretleyiciler (RAPD ve ISSR) ile Araştırılması (2. Danışman Olarak, Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR ile)
10. Sedat KARADENİZ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 10.02.2014-21.10.2016, Arabidopsis thaliana'dan İzole Edilen AtBOR4 Geninin Agrobacterium tumefaciensAracılığı ile Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)'ne Aktarılması
9. Fatih DABANLI, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 24.10.2014-07.06.2016, Ülkemizde Geliştirilen Tescilli Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Ascochyta Yanıklığına Karşı Direncin Moleküler Belirteçler (STMS, RAPD ve ISSR) ile araştırılması (Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında)
8. Seda BİRBİLENER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji 10.02.2014-27.01.2015, Düzce İli Şehir Ekosisteminde Dağılım Gösteren Ihlamur (Tilia tomentosa Moench.) Ağaçlarında Genetik Çeşitliliğin RAPD Moleküler İşaretleyicileri ile Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
7. Kübra SÖNMEZOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 23.09.2013-09.01.2015, Kısa Rotasyonlu Ağaçlandırma ile Farklı Kavak (Populus sp.) Genotiplerinden Topraküstü Odunsu Biyokütle Üretimi (Prof. Dr. Reinhart CEULEMANS'ın 2. Danışmanlığında)
6. Onur ZORLUER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-24.06.2014, Top Akasya (Robinia pseudoacacia var. umbraculifera D.C.) Bitkisinin İstanbul’da Trafik Kökenli Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesinde Bir Biyomonitör Organizma Olarak Kullanılması
5. Sezen İĞDELİOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-22.05.2014, Çavdar (Secale cereale L.) Bitkisinde Kurşun (Pb) Elementinin Genotoksik ve Fizyolojik Etkileri (Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında)
4. Zeynep UZUNOVA, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-22.05.2014, Farklı Konsantrasyonlarda Uygulanan Kurşun Elementinin Yulaf (Avena sativa L.) Bitkisinde Genotoksik ve Mineral Beslenme Üzerine Etkileri (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
3. Şenay TURAN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya/Analitik Kimya (Yüksek Lisans) 26.12.2011-24.04.2014, Ülkemizde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Yapraklarında Ağır Metal ve Mineral Besin Element Tayini (2. Danışman Olarak, Doç. Dr. Bahattin YALÇIN ile)
2. Cengiz ÇOLAK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-06.02.2014, Ülkemizde Geleneksel Tedavilerde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Kök ve Çiçeklerinde Ağır Metal ve Mineral Besin Element Tayini
1. Seçil YILMAZ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 03.10.2011-27.06.2013, Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier Bitkisinde Kadmiyum Stresinin Fizyolojik, Genotoksik ve Mineral Beslenme Üzerine Etkileri

Tamamlanan Doktora Tezleri
4. Uğur ŞEN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 23.03.2015, Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Varyetelerinde Genetik Çeşitlilik ve Filogenetik İlişkilerin Moleküler Belirteçler Kullanılarak Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
3. Mehmet Emin URAS, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 10.02.2014, Farklı Habitatlardan Toplanan Robinia pseudoacacia L. Bitkilerinde Ağır Metal Kirliliğine Bağlı Genotoksisitenin Moleküler İşaretleyiciler (RAPD ve ISSR) ve ITS dizileri ile Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)
2. Kuaybe YÜCEBİLGİLİ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 10.10.2014-11.07.2016, Transcriptome Analysis of Morphine Biosynthesis in Opium Poppy (Papaver Somniferum L.), Haşhaş (Papaver somniferum L.)'ta Transkriptom Analizi ile Morfin Sentez Mekanizmasının Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Tuğba GÜRKÖK'ün 2. Danışmanlığında)
1. Recep VATANSEVER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 24.11.2014-23.05.2016, Comparative Analysis of Micronutrient Transporter Proteins in Some Monocot and Dicot Plant Species by Using Bioinformatics Tools, Bazı Monokotil ve Dikotil Bitkilerde Mikro Besin Elementi Taşıyıcı Proteinlerin Biyoinformatik Araçlarla Karşılaştırmalı Analizleri (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında)