Экология инженерлиги бөлүмүндө айлана чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын үнөмдүү колдонуу маселелери боюнча фундаменталдык жана колдонмолуу илимий иштер жүргузүлүүдө. 

Бөлүмдө төрт лаборатория бар:

1. Экология инженерлиги лабораториясы

2. Экомониторинг лабораториясы

3. Радиоэкология лабораториясы

4. Илимий изилдөө лабораториясы

Жабдыктар

БКМ өлчөөчү жабдык WTW Oxitop, Xylem Analitics, Германия

Көп параметрдик стационардык фотометр, Hanna Instruments, АКШ

Спектрофотометр, Cadas 30S, DR Lange, Германия

Чаңылдыкты өлчөгүч, WTW Turb 550 IR, Xylem Analitics, Германия

pH өлчөгүч, twinpH, Horiba, Япония

Туздуу, ток өткөрүмдүүлүк жана температура өлчөгүч, YSI Model 30, YSI Incorporated, АКШ

Эриген кычкылтекти өлчөгүч, YSI Model 95, YSI Incorporated, АКШ

Түтүн газ анализатору, VISIT 01 LR, Messtechnik EHEIM GmbH, Германия

Мультигаз анализатору, MRU Optima 7, Германия

Алты газ монитору,MX6 Ibrid, Industrial Scientific, АКШ

Нымдуулукту өлчөгүч, Ohaus MB200, OHAUS, ABD

Талаалык сцинтилляциондук радиометр, СПР, СӨКБ

Радиацияны өлчөөчү жабдык, Monitor 4EC, S.E. Iternational Inc, АКШ

Ызы-чуу деңгээлин өлчөөчү жабдык, Lutron SL-4001, Lutron Electronics Inc. АКШ

Инкубатор Автоклав

Микробиологиялык үлгүлөрдү алуу жабдыгы

Зыянсыздандыргыч
Санариптик микроскоп Термостат

Фильтрлөөчү жабдык

Жылыткыч
Муфелдик меш Санариптик тараза Центрифуга Сууну дистирлөөчү аппарат
 
Жылыткыч Сууну туздан арылткыч

Суу үлгүсүн алгыч жана ташыгыч