Аркага
20 Январь 2021

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫ (тарыхы, азыркысы, көйгөйлөрү" китеби


Автору: Педагогика бөлүмүнүн башчысы, п.и.д., профессор Акматали Алимбеков.

Монографияда Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын тарыхы, азыркысы жана урунттуу көйгөйлөрү соңку фактылардын негизинде ырааттуу талдоого алынган. Монография билим берүү чөйрөсүндө иштеген илимий кызматкерлерге, орто жана кесиптик билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине, болочок мугалимдерге арналат.