Аркага
3 Декабрь 2021

Окутуучубуз 3-декабрь Эл аралык майыптар күнүнө карата семинар өткөрдү.


Биздин педагогика бөлүмүнүн окутуучусу  Доц. Докт. Эркан Эфилти 3-декабрь Эл аралык майыптар күнүнө карата Түркия Республикасынын Улуттук билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган семинар өткөрдү.