Аркага
9 Декабрь 2021

“Адамгерчиликтин асыл сабактары” темасында, кезектеги бөлүм ичи семинары өтүлдү.


Педагогика бөлүмү башчысы, П.и.д. Профессор Акматали Алимбеков 9-декабрь күнү бөлүм окутуучулары жана студенттерине “Адамгерчиликтин асыл сабактары” темасында семинар берди. Семинарда: учурдагы социалдык көйгөйлөр, руханий-адептик тарбиялоонун актуалдуулугу, адамдын асыл сапаттары, руханий-адептик жактан тарбияланган адамдын өзгөчөлүктөрү туурасында кенен маалымат берилди.