Аркага
21 Апрель 2022

"Таасирдүү ата-эне болуунун сыры-2: Дүйнө балдардын көзү менен конференциясы


Педагогика бөлүмүнүн окутуучусу жана Үзгүлтүксүз билим берүү борборунун башчысы, доцент Эркан Эфилти тарабынан 25.03.2022 күнү Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин академиялык жана административдик жамааты үчүн  "Таасирдүү ата-эне болуунун сыры-2: Дүйнө балдардын көзүндө" темасында конференциясы болуп өттү. Конференция Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин гуманитардык факультеттин деканы Проф., Докт. Ахмет Беше агайыбыздын ачылыш сөзү менен башталды.

Мугалимибиз өз конференциясында балдардын өнүгүү өзгөчөлүктөрүнө токтолуп, бул мезгилде көңүл бурулушу керек болгон маанилүү жагдайларга токтолуп, тарбиялоо темасында сунуштарын айтты.