Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GMÜ-530 ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ИШИ 0 ( 0 - 1 ) 20 МC Түшүр
GMÜ-500 ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
GMÜ-511 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА 0 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
GMÜ-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 2 МC Түшүр
GMÜ-514 ТАМАК АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮНҮН АДДЫҢКЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
GMÜ-516 ТАМАК-АШ МИКРОБИОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
GMÜ-518 ЧИЙКИ ЗАТ ЖАНА ДАЯР АЗЫКТАРДЫ ИЗИЛДӨӨНҮН ЗАМАНБАП ЫКМАЛ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
GMÜ-520 ЧИЙКИ ЗАТ ЖАНА ДАЯР АЗЫКТАРДЫН САПАТЫН ТЕКШЕР-ГҮ МАА.ТЕ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
GMÜ-501 МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯ 0 ( 0 - 1 ) 5 МC Түшүр
KRG-500 КЫРГЫЗ ТИЛИ 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
TTR-500 ТУРК ТИЛИ 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
FBE-500 ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
FBE-504 МАССА,ЭНЕРГИЯ ЖАНА ИМПУЛЬС ТАШУУ КУБУЛУШТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
FBE-502 МАТЕМАТИКАЛЫК ПРОГРАММАЛООГО КИРИШУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
SBE-500 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 0 ( 0 - 3 ) 3 МC Түшүр
FBE-503 ИНЖЕНЕРДИК МАТЕМАТИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
GMÜ-505 АДИСТИК БОЮНЧА ЧЕТ ТИЛ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
GMÜ-507 ЖОГОРКУ МЕКТЕП ПЕДАГОГИКАСЫ ЖАНА ПСИХОЛОГИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 5 ТС Түшүр
GMÜ-532 ТАМАКТАНУУ ФИЗИОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-538 ТАМАК АЗЫКТАРЫН АНАЛИЗДӨӨНҮН СПЕКТРОСКОПИЯЛЫК ЫКМАЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-544 ТАМАК АЗЫКТАРЫН ИШТЕТҮҮНҮН ЭЛЕКТРО-ФИЗИКАЛЫК ЫКМАЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-550 КУШ ЭТИН КАЙРА ИШТЕТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-552 ТАМАК АЗЫКТАРЫН АНАЛИЗДӨӨНҮН ХРОМАТОГРАФИЯЛЫК ЫКМАЛАР 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-556 СУУДА ӨСҮҮЧҮ ӨСҮМДҮКТӨРДҮ КАЙРА ИШТЕТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-560 ЖУМУРТКА ЖАНА ЖУМУРТКА ИШТЕТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-542 ТАМАК-АШ ӨНДҮРҮШҮНДӨГҮ ЖЫЛУУЛУК ПРОЦЕССТЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-536 ӨНӨР ЖАЙ МИКРОБИОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-534 БИОПРОЦЕССТЕР ИНЖЕНЕРЛИГИ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-554 ИНЖЕНЕРИЯДАГЫ РЕОЛОГИЯЛЫК ЫКМАЛАР 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-546 ЭТ АЗЫКТАРЫНЫН АЛДЫҢКЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-547 ПРОЦЕССТЕРДИ ЗАМАНБАП БАШКАРУУ ЖАНА ТЕКШЕРҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
GMÜ-558 УПАКОВКАЛООДОГУ ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-570 ТАМАК=АШ ИНЖЕНЕРИЯСЫНДАГЫ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GMÜ-543 ТАМАК-АШ ӨНДҮРҮШҮНҮН ЖЫЛУУЛУК ПРОЦЕС. САНДЫК ЫКМАЛАР 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
GMÜ-540 ТАМАК-АШ ӨНӨР ЖАЙЫНЫН ЖАБДЫКТАРЫ ЖАНА МАШИНАЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GMÜ-600 ДОКТОРДУК ДИССЕРТАЦИЯ 0 ( 0 - 1 ) 0 МC Түшүр
GMÜ-691 СЕМИНАР I 0 ( 0 - 1 ) 0 МC Түшүр
GMÜ-692 СЕМИНАР II 0 ( 0 - 1 ) 0 МC Түшүр
GMÜ-670 ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕРИЯСЫНДА ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 0 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы