1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-111 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GID-101 ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕРЛИГИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GID-103 ИНЖЕНЕРДИК ГРАФИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-109 ЖАЛПЫ ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-111 МАТЕМАТИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-111 ФИЗИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
ING-102 АНГЛИС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MÜH-102 КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-104 ? 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
MAT-112 МАТЕМАТИКА II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
FEN-112 ЖАЛПЫ ФИЗИКА II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
KMÜ-112 ХИМИЯ II (ОРГАНИКАЛЫК ХИМИЯ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BİL-124 ПРОГРАММАЛООГО КИРИШҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
ÇEV-150 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BES-112 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 0 ( 0 - 2 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GID-201 МАТЕРИАЛДЫК ЖАНА ЭНЕРГЕТИКАЛЫК БАЛАНСТАР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GID-203 ФИЗИКАЛЫК ЖАНА КОЛЛОИДДИК ХИМИЯ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-203 АНАЛИТИКАЛЫК ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-211 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕўДЕМЕЛЕР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
MYD-202 АДИСТИК ЧЕТ ТИЛИ IV 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ПРАКТИКА I 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
EDF-202 ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GID-204 ЖАЛПЫ МИКРОБИОЛОГИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-204 КЕСИПТИК ОРУС ТИЛИ II 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMÜ-212 АНАЛИТИКАЛЫК ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GID-222 ТАМАК-АШ ПРОЦЕССТЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ I 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-226 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GID-232 БИОХИМИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GID-311 ТАМАК-АШ ХИМИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GID-321 КОЛДОНМО КИНЕТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
GID-323 ТАМАК-АШ ПРОЦЕССТЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
GID-327 ТАМАК-АШ МИКРОБИОЛОГИЯСЫ 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
GID-333 КОЛЛОИДДИК ХИМИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GID-315 ТАМАК-АШ АЗЫКТАРЫНЫН ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GID-317 ТАМАК-АШ АЗЫКТАРЫНЫН МЕХАНИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ 3 ( 2 - 2 ) 4 ТС Түшүр
GID-329 ТАМАКТАНУУ ФИЗИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
GID-331 ТАМАК АШ КОШМОЛОРУ ЖАНА ТОКСИКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
GID-343 ТАМАК-АШ ГИГИЕНА ЖАНА САНИТАРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GID-312 ТАМАК-АШ АНАЛИЗДЕРИ 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
GID-316 ТАМАК-АШ ПРОЦЕССТЕРИН БАШКАРУУ 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
GID-318 ТАМАК-АШ ТЕХНОЛОГИЯСЫ I 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
GID-324 ТАМАК-АШ ПРОЦЕССТЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ III 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 8 МC Түшүр
GID-326 ТАМАК-АШ БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-328 ТАМАК-АШ ӨНДҮРҮШҮНҮН ЖАБДЫКТАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-344 МЕХАНИКАЛЫК АЖЫРАТУУ ПРОЦЕССТЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-380 ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕГИ иЗГиЧи ТЕМАЛАР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GID-413 ТАМАК-АШ ТЕХНОЛОГИЯСЫ II 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
GID-425 ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
GID-431 ТАМАК-АШ ТЕХНОЛОГИЯ ЛАБОРАТОРИЯСЫ 2 ( 0 - 4 ) 2 МC Түшүр
GID-447 АЗЫК-ТҮЛҮК КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
GID-449 ТАМАК-АШТЫН САПАТЫН КАМСЫЗДОО 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BTZ-451 БҮТҮРҮҮ ИШИ I 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
GID-433 МЕМБРАНАДА БӨЛҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-441 ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕ КОЛДОНМО МАТЕМАТИКА 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-481 ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕР.ДЕГИ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР: НЕГИЗГИ ПРОЦ.ТЕР 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-483 ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕР.ДЕГИ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР: МИКРОБИОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-485 ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕР.ДЕГИ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР: ТЕХНОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
GID-422 ТАМАК АШ ИНЖЕНЕРДИК ДОЛБОРЛОО 4 ( 2 - 4 ) 6 МC Түшүр
GID-472 ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
BTZ-452 БҮТҮРҮҮ ИШИ II 3 ( 1 - 4 ) 5 МC Түшүр
STJ-402 ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
GID-400 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ ЭКЗАМЕН 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
GID-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ (МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕН) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
GID-404 БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
GID-442 КУРГАТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-446 СЕНСОРДУК АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-448 ТАМАК-АШ КУТУЛОО МАТЕРИАЛДАРЫ ЖАНА МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-482 ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕРЛИГИНДЕГИ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР: БИОИНЖЕНЕРЛИК 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-484 ТАМАК-АШ ИНЖЕНЕРЛИ.ДЕГИ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР:ТАМАК-АШ ХИМИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
GID-486 ТАМАК-АШ ИНЖЕН.ДЕГИ ӨЗГӨЧӨ ТЕМАЛАР: ТАМАК-АШ ӨНДҮРҮШҮ 3 ( 3 - 0 ) 3 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы