Аркага
19 Апрель 2021

Gıda Mühendisliği Bölüm Öğrencileri YASHAR Şirketinde


 

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин, тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн 4- курс студенттери  GID-486 Тамак-аш инженерлигиндеги өзгөчө темалар: Ун жана ун азыктарын өндүрүү технологиясы жана жабдыктары сабагынын алкагында (Сабак окутуучусу: РhD Айбек Бөдөшовдун жетекчилигинде 24.03.2021 күнү ОсОО "Яшар" ишканасына экскурцияга барышып, ишкананын өндүрүштүк жана маркетинг бөлүмдөрү менен жакындан таанышты. Бөлүмүбүздүн 4-курс студенттери ишкананын генералдык планы, өндүрүштүк цехтердеги технологиялык линиялардын компоновкасы, жардамчы имараттар менен ишканадагы транспорт агымдарынын иш алып баруусу ж.б.у.с. билимдерге ээ болушуп, ун азыктарын алуу, дандарды кайра иштетүү технологиялары менен жакындан таанышышты.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, Gıda Mühendisliği Bölümünün IV. sınıf Öğrencileri GID-486 Gıda Mühendisliği Özel Konuları: Un ve Un ürünlerinin üretimi ve Ekipmanları Dersi üzerinde (Ders Hocası: Araş. Gör. Dr. Aybek BÖDÖŞOV’un yönetmeliğinde) 24.03.2021 tarihinde Yashar şirketinde teknik geziyle bulunmuşlar. IV. sınıf öğrencileri fabrika genel planı, üretim hattılarını yerleştirme, fabrikadaki hazır ürünün depolanması, un ve un ürürnlerinin üretimi, tahılların işlenmesi, şirketin piyasadaki durumu hakkında bilgileri öğrenmişler.