Аркага
14 Апрель 2021

Gıda Mühendisliği Bölüm Öğrencileri JICA tarafından yürütülen ‘Bir Köy Bir Ürün’ Proje uzmanlarının Seminerinde


Тамак-аш инженерия бөлүмүнүн окутуучулар курамы, 4-курстун студенттери жана бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрүнүн катышуусунда Кыргызстандагы Эл аралык кызматашуу Япон агенствосу «JICA» тарабынын колдоосунда жана “Одно Село Один Продукт” долбоорунун адистери менен агенствонун семинар салонунда жолугушуу 8-апрелде 2021ж саат 10.00 өткөрүлдү. Жолугушууда долбоордун башкы кенешчиси Акихиса Харагучи (Akihisa Haraguchi) презентация  өткөрдү жана долбоордун алкагында өндүрүлгөн продукциялар менен таанышууну долбоордун адиси Сайкал Суйунбекова өткөрдү. Ошондой эле, адистер менен студенттер ортосунда тамак-аш тармагында жана долбоор алкагында маектешүү менен, жыйынтыганда тамак-аш инженерия бөлүмүнүн 6 бүтүрүүчүсүнө жумуш орду сунушталды.