Аркага
29 Апрель 2021

Gıda Mühendisliği Bölüm Öğrencileri EcoProduct Asia Şirketinde


Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин, тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн 4-курс студенттери  РhD Айбек Бөдөшовдун жетекчилигинде 28.04.2021 күнү  ОсОО "Экопродукт Азия" ишканасына экскурцияга барышып, ишкананын өндүрүштүк жана маркетинг бөлүмдөрү менен жакындан таанышты. Бөлүмүбүздүн 4-курс студенттери ишкананын генералдык планы, өндүрүштүк цехтердеги технологиялык линиялардын компоновкасы, жардамчы имараттар менен ишканадагы транспорт агымдарынын иш алып баруусу менен жакындан таанышышты.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, Gıda Mühendisliği Bölümünün IV. sınıf Öğrencileri Araş. Gör. Dr. Aybek BÖDÖŞOV’un yönetmeliğinde 28.04.2021 tarihinde LLC Ecoproduct Asia şirketinde teknik geziyle bulunmuşlar. IV. sınıf öğrencileri fabrika genel planı, üretim hattılarını yerleştirme, fabrikadaki hazır ürünün depolanması, şirketin piyasadaki durumu hakkında bilgileri öğrenmişler.