Аркага
17 Февраль 2016

AVRASYA SOSYAL BİLİMLER FORUMU


AVRASYA SOSYAL BİLİMLER FORUMU

Tarihten Günümüze “İpek Yolu” Algısı: Yaklaşımlar ve Yeni Arayışlar

Bişkek, 21–22 Nisan 2016

Tarihsel “İpek Yolu” sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğu-batı, kuzey-güney ekseninde bilgelerin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olarak geniş bir havzada etkili olmuştur. Bu havza üzerinde kurulan imparatorluklar ve devletler arasındaki ticari, kültürel ve dini etkileşimler büyük medeniyetler kurulmasının ötesinde, binlerce yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta, olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır. Özellikle, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, “İpek Yolu”nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiştir. Bu yol boyunca inşa edilmiş olup artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle küreselleşen günümüz dünyasında “İpek Yolu” sadece karayolu ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda demir yolu, deniz yolu ve hava yolu gibi yeni gelişmeler gündeme gelmekte ve bu havzada yer alan ülkeler arasında karşılıklı siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal etkileşimler artmaktadır.

Tarihten günümüze “İpek Yolu” üzerindeki tartışmalar sadece bölge uzmanlarının değil konu ile ilgilenen tüm akademisyenlerin ilgisini çekmektedir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin birlikte dördüncüsünü düzenleyeceği Avrasya Sosyal Bilimler Forumu’nda bu yıl Tarihten Günümüze “İpek Yolu” Algısı: Yaklaşımlar ve Yeni Arayışlar konularının tartışılması planlanmaktadır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan bu Forum’da, “İpek Yolu” kavramı başta olmak üzere, İpek Yolu üzerindeki ülkelerin bugünkü ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal gündemlerinin ele alınması, bu konularda yapılan araştırmaların ilgili taraflarca paylaşımı ve gelecekle ilgili öngürülerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ANA KONU BAŞLIKLARI

“İpek Yolu” Kavramı Üzerinde Tartışmalar

“İpek Yolu” Güzergâhında Siyasal Bütünleşme Arayışları ve Engeller

“İpek Yolu”nda Ekonomik İşbirlikleri ve Yeni Arayışlar

“İpek Yolu”nda Enerji Stratejileri

“İpek Yolu”nda Din, Din ve Kültür Etkileşimleri

Tarihsel Süreçte “İpek Yolu” ve Göç Hareketleri

“İpek Yolu”nda Toplumsal Dinamikler

 

Konferans, özet gönderme ve materyalleri yayınlama ile ilgili konularda aşağıdaki iletişim adresi ile temas kuralabilir.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bişkek, Kırgızistan

Tel: +996 (312) 49 27 53 - (76,78,79,83,85,86,88,90-93),

E-mail: asbf15@manas.edu.kg

Website: http://asbf16.manas.edu.kg