Аркага
29 Март 2022

2021-2022 ОКУУ ЖЫЛЫ, ЖАЗГЫ СЕМЕСТР АРА СЫНАКТАРЫНЫН КАЛЕНДАРЫ


2021-2022 окуу жылы, жазгы семестрдин ара сынагынын жүгүртмѳсү тѳмѳнкү линкте жайгаштырылды. Бардыгыңыздарга ийгилик!