1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы