Аты Док. Анаркан Бектурова
Э-куржун anarkan.bekturova@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-507
Телефону 492788 (1149)
Сабактар

İDE-451 : АНГЛИС КЫСКА АҢГЕМЕЛЕРИ I (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-102 : НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ II (АНГЛИС ТИЛИ) (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-108 : УГУУ ЖАНА СҮЙЛӨӨ II (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-101 : НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ I (АНГЛИС ТИЛИ) (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-103 : ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-518 : ТИЛ ИЛИМНИН ТЕОРИЯСЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-531 : ГЕРМАН Ж-А ТҮРК ТИЛДЕРИНИН САЛЫШТЫРМА ТИПОЛОГИЯСЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-310 : АМЕРИКА РОМАНЫ II (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-311 : АМЕРИКА РОМАНЫ I (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-313 : ЭКОНОМИКАЛЫК, САЯСИЙ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ТЕКСТТЕРДИ КОТОРУУ (Англис тили жана адабияты программасы )

Резюме

Академиялык кызматкердин илимий даражасы, наамы тууралуу маалыматтар: Илимий даражасы, наамы Факультети/Программасы Дипломду берген өлкө, мекеме Дипломдун берилген күнү Университет Чет тилдер факультети Бишкек Гуманитардык Университети 1998 Аспирантура Чет тилдер факультети Бишкек Гуманитардык Университети 2010 Аспирантурада дипломдук иштин темасы жана жетекчиси(лери): Киринди конструкциялар модалдуулукту билдируучу каражат катары (аглийс жана кыргыз тилдердин негизинде) Член.корр. проф. д.ф.н.Сыдыков Ж.К.

Илимий иштери

Конференциялар: December , 2009 International conference on International Diplomacy in Kyrgyzstan May 28-29, 2010 The 7th Annual American Studies Symposium in Kyrgyzstan May 13-14, 2011 The 8th Annual American Studies Symposium in Kyrgyzstan May-18-19, 2012 The 9th Annual American Studies Symposium in Central Asia May, 2013 The 10th Annual American Studies Symposium in Central Asia February, 2014 Республиканская научно-практическая конференция «Образование. Культура. Современность» БГУ, Бишкек May 2 – 3, 2014 The 11th Annual American Studies Symposium “The Diverse Culture of the USA in Interdisciplinary Context”, Bishkek, IU of Kyrgyzstan Жарыяланган эмгектер: 1. 17 илимий макалалар. 2. Manual for students of Oriental studies, Bishkek 2002. 3. Manual for students and foreigners “Kyrgyz People, their Values and Beliefs”, Bishkek 2011. 4. Monograph , Bishkek 2012 5. Manual for students of Humanities studies, Bishkek 2014