Аты Ага окутуучу док. Каныкей Калиева
Э-куржун kanykei.kalieva@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-407
Телефону 00996 312 49 27 63 (892)
Сабактар

İDE-425 : КОТОРМОНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ III (Англис тили жана адабияты программасы )

STJ-401 : ПРАКТИКА II (Англис тили жана адабияты программасы )

İDE-422 : АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫ ЖАНА КРИТИКАСЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

İDE-424 : ЖАЛПЫ ТИЛ ИЛИМИ (Англис тили жана адабияты программасы )

STJ-402 : ПРАКТИКА III (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-104 : АДИСТИК ФИЛОЛОГИЯГА КИРИШҮҮ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-105 : АДАБИЯТ ТААНУУГА КИРИШҮҮ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-205 : АКАДЕМИЯЛЫК ЖАЗУУ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-209 : КОТОРМОНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ I (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-516 : АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-304 : КОТОРМОНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ II (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-306 : АНГЛИС РОМАНЫ II (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-309 : АНГЛИС ДРАМАСЫ I (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-325 : КӨРКӨМ АДАБИЯТТЫ КОТОРУУ I (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-327 : ИЛИМИЙ ТЕКСТТЕРДИ КОТОРУУ I (Англис тили жана адабияты программасы )

STJ-310 : ОКУУ ПРАКТИКАСЫ (Англис тили жана адабияты программасы )

Резюме

 

АВТОБИОГРАФИЯ / КЕСИПТИК БАЯН

Аты-жөнү: КАЛИЕВА КАНЫКЕЙ АКИМОВНА 

Илимий даражасы : Dr.

Туулган датасы: 1967/01/10

Эл. дареги: kanykei5@yahoo.com

Кабинети: 202

Телефону:  0553 99 66 47

 

Сабактары

 

 1. Англис драмасы
 2. Адабият теориясы жана критикасы
 3. Англис поэзиясы
 4. Англис романы
 5. Дүйнөлүк адабияттын тарыхы  
 6. Дипломдук иш
 7. Илимий изилдөө методдору
 8. 20-кылымдагы Америка адабияты
 9. Адабият теориясы

 

БИЛИМИ:

Даража

Бөлүмү

Университет

Окуу жылы

Тил илиминин адистиги боюнча доцент

Тил илими

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын чечими менен

24-апрель 2014-жыл (протокол 4 дц – 2/12)

Филология илимдеринин кандидаты (PhD)

 

Адистиги: 10.02.20 - тектештирме - тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими 

 

Кыргыз-Орус Славян университети (Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети)

КР УАКнын 2010-жылы 25.11. чечими менен

Англис жана немис тили мугалими  

Чет тилдер факультети, Англис тили бөлүмү

 

Ош мамлекеттик педагогикалык институту. Ош шаары,  Кыргыз Республикасы

1984 Сентябрь -1989 Июнь

 

 

Кандидаттык диссертациянын темасы  жана жетекчиси: Кыргыз поэзиясын англис тилине которуудагы лингвопоэтикалык маселелер”

Жетекчиси: Ф.и.д., проф. Караева Зина Караевна

Иш тажрыйбасы:

Кызматы

 Иштеген жери

жылы

Англис тили жана адабияты ага окутуучусу

Кыргыз Түрк Манас университети, Адабият факультети, Батыш тилдер бөлүмү

2011-жылдан бери

Англис тили жана адабияты ага окутуучусу

 

Кыргызстан Эл аралык Университети, Чет тилдер Институту, Котормо таануу жана Америка таануу факультеттери

2005 - 2010

Аспирант, англис тили окутуучусу

Кыргызстан Эл аралык Университети, Аспирантура бөлүмү

2005 - 2010

Тил жана маданият фасилитатору

Тынчтык Корпусунун волонтерлорун даярдоо тренингдери, АКШнын Тынчтык Корпусу, Бишкек.

2000 - 2005

Англис тили мугалими

Бишкек шаары, № 5, 9, 2 мектептер.

1999-2000

Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Бишкек шаары, № 82 мектеби

1995-1999

Англис тили мугалими

М.Ломоносов атындагы орто мектеби, Нарын обл, Ак Талаа району, Баетов айылы

1991-1995

 

Билген чет тилдери жана деңгээли (1 ден 5 ке чейин баалаңыз)

Тил

Окуу

Оозеки

Жазуу

Кыргызча

5

5

5

Англисче

5

5

5

Орусча

4

4

4

Түркчө

3

3

3

 

                        

 

Илимий иштери

Басылмалар:

Эларалык илимий жыйындарда баяндамасы сунулган жана жарыяланган макалалар:

 1. А. Kanykei KALIEVA, Aikel TASHTANBAEVA. Representation of Women in American and Kyrgyz Poetry. V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы внедрения информационных технологий в исследовании и развитии государственного, официального и иностранных языков» ИНИТ КГУСТА и Национальная комиссия по гос. языку при Президенте КР,  ИЯ НАН КР, 14-15 апрель 2017.
 2. Kanykei KALIEVA. Visual Poetry: Translation of “Swan and Shadow” by John Hollander. I международный лингвистический симпозиум «Язык, культура, этнос», 17 апрель, 2017
 3. Semiotic Analysis of Chyngyz Aitmatov’s Fiction (on the basis of the story “Red Apple”) / Чынгыз Айтматовдун чыгармаларына семиотикалык анализ жүргүзүү (“Кызыл алма” аңгемесинин негизинде). International Congress “Chyngyz Aitmatov and Renaissance of Turkic Civilization”, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan. May 24-25, 2012. p. 57.
 4.  “Манас эпосун дүйнөлүк адабиятта таанытууда котормонун мааниси”. Phenomenon of Manas: Issues and New Approaches of Researches” international conference, Karakol, Kyrgyz Republic. April 17, 2014
 5. “American Performance Poetry”. “The Diverse culture of the USA in interdisciplinary context” American Studies Conference, IUK, May 2-3, 2014.
 6. “Postmodern American Poetry: Cognitive Approaches to Teaching Women’s Visual Poetry,” 22nd International Conference on Education, Osmangazi University, Eskishehir, Turkey. September 5-7, 2013. P. 244.
 7. “Semiotic Interpretation of the Works by Chyngyz Aitmatov (on the basis of ‘The Red Apple’),” Chyngyz Aitmatov and the Renaissance of the Turkic Civilization International Congress Proceedings, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Bishkek, Kyrgyz Republic. May 24-25, 2013. P. 57. Postmodernism in American Literature. “20th Anniversary of Kyrgyz – American Diplomatic Relations: Evolution and Current State of American Studies” IX Symposium, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic,  Bishkek, Kyrgyzstan, May 18-20, 2012. p.133-138.
 8. Epic Manas in English Translation.  “BUILDING CULTURAL BRIDGES: Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education” Certificate for participation, III International Scientific Practical Conference, Suleiman Demirel University. Almaty, KZ,  April, 27-28, 2012.  
 9. Interpretation of Images and Symbols through Visual Literacy. ВЕСТНИК, КНУ им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан.  2012
 10. Onomatopoeia in Poetry and the peculiarities of its translation. ВЕСТНИК, КНУ им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан. № 3, 2009
 11.  “Kyrgyz Women Poetry in Translation: Cross-Cultural Perspectives”, The III International Scientific Practical Conference “Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation into Education”, University of Suleiman Demirel, Almaty, KZ, 2011
 12. Kyrgyz Women Poetry in Translation: Cross-Cultural Perspectives. Certificate for participation and contribution at the III International Scientific Practical Conference “Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation into Education”, University of Suleiman Demirel, Almaty, KZ, 2011
 13. Literary analysis of epic Manas translation / Манас” эпосунун англис тилиндеги котормолоруна анализ жасоо”. Kyrgyz Republic Scientific-practical conference: “Epos Manas: research, translation and integration problems”,  Kyrgyz National Academy of Science, Bishkek, April 18, 2011
 14. “American Literature: Some issues and challenges in understanding and teaching of literature”. Symposium “American Studies Symposium in Central Asia. Trends and Transformations in American Studies: How far have we come? What is the road ahead?” Bishkek,  May 28-29, 2010.
 15. “Linguo poetical analysis of the poem “Girls, you…” by N/Jetikashkaeva” / «Н.Жетикашкаеванын “Кыздар ай” аттуу ырына лингвопоэтикалык анализ” Conference Translation and its future in Kyrgyzstan” devoted to translation, Kyrgyz-Turkish Manas University, Certificate for presentation. 2010 April 16-17
 16.  “Poetry Translations”-“Поэзияны которуу маселелери” The first Conference “Translation and its future in Kyrgyzstan” devoted to translation, Kyrgyz-Turkish Manas University, 2008 April 24 -25
 17. “Some issues on the translation of poetry from Kyrgyz into English” - Conference devoted to the 15th Anniversary of IUK, International University of Kyrgyzstan, May, 2008
 18. The specific features of translation of T.Adysheva’s poetry into English” - The fifth Annual American Studies Symposium, Institute of Linguistics, The I. Arabaev Kyrgyz State University, Bishkek, April 18-19 2008
 19. “American and Kyrgyz values and beliefs compared,” The Fourth annual American Studies Symposium, International University of Kyrgyzstan, Bishkek, April 20-21, 2007
 20. The third annual American Studies Symposium, The Balasagyn National University of Kyrgyzstan, Bishkek, 2006

Республикалык рецензиялуу журналдарда жарыяланган макалалар:

 1. Cholpon NAİMANOVA, Kanykei KALIEVA. Поэзиядагы социалдык - маданий  маалыматтарга семиотикалык талдоо жүргүзүү. «Известия вузов Кыргызстана», № 3, Бишкек, 2016, c. 190-192.
 2. “Көркөм чыгарманы окуу жана аны интерпретациялоо”. Известия ВУЗов, №5, 2013. P. 232-235.
 3. “Interpretation of a poem “This Is Just To Say” by William Carlos Williams”. Известия ВУЗов, №5, 2013. P. 245-24
 4. Кыргыз аялдар поэзиясы жана аларды англис тилине которуу маселелери (Kyrgyz Women Poetry and the problems of thier translation into English), Vestnik № 1 (19) IUK, Bishkek, 2010
 5. Аллитерация в кыргызской поэзии  и в их переводах на английский язык, (Alliteration in Kyrgyz Poetry and their translation into English), Bishkek Humanitarian University,  Кыргыз тили жана адабияты, Bishkek, Kyrgyzstan. № 16, 2009
 6. “Поэзияы которуунун семиотикалык аспектилери”, (Semiotic aspects of Poetry Translation), Bishkek Humanitarian University,  University journal: “Кыргыз тили жана адабияты”, Bishkek, Kyrgyzstan. № 16, 2009
 7. “Some issues on the translation of poetry from Kyrgyz into English”, Vestnik №1 (16) 15 Anniversary of IUK,  2008 May.

 Башка басылмалар:

 1. “Интерактивдүү усул сабакта: Сынчыл ой жүгүртүүдө окуучулардын өз оюн аргументтештирүүсү”. “Кут Билим” коомдук билим берүү газетасы,  № 4 (29) Бишкек, 2002.
 2. “Visual Literacy: Writing about Images”. “Жазуу ыкмаларын үйрөнүү борбору”, JFDP Alumni проектисинин окуу китебине жазылган макала, АКСЕЛС, Бишкек шаары, 2010.

Китептер:

 1. “Кыздар ай / Girls, you… Кыргыз аялдар поэзиясы /Kyrgyz Women’s Poetry”. (Ред: С. П.-Буре жана Даниел Киттл). “Алтын принт” басмасы,  2-басылышы. Бишкек, 2011-жыл. 123 бет.
 2. «Кыргыз поэзиясын англис тилине которуудагы лингвопоэтикалык маселелер». -Бишкек, “Айат” басмасы, -2012.
 3. «Көркөм сөз өнөрү: поэзия жана котормо». -Бишкек, “Айат” басмасы, -2013. 73б.
 4. Words That Shine Like a Candle // T.Adysheva’s Poems Translated into English. Kalieva, K. and Karaeva, Z. (Translators) Poirier-Bures, Simone (Editor). Bishkek: Ayat Press, 2008

Эл аралык программаларга катышуу тажрыйбасы

1.Июнь – август 2011 -  SUSI программасы, «Заманбап Америка  адабияты» аттуу проекти,   Луисвиль университети, Кентуки ш., АКШ;

2.2014 – 2015  - «Поэзия менен музыканын аялдардын иденттүүлүгүнө тийгизген таасири: АКШдагы жана пост-Советтик Кыргызстандагы салыштыруу» проектиси менен Фулбрайт Илимий изилдөө стипендиялык программасынын  (PhD деңгээли) катышуучусу. Массачусетс Бостон университети, Америка таануу магистрлик программасы бөлүмүндө изилдөөчү, 2014-2015 - окуу жылы. Бостон ш., Массачусетс штаты, АКШ.