Аты Доц.м.а.док. Сейил Нажимудинова
Э-куржун seyil.najimudinova@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-304
Телефону 492763/65 (5805)
Сабактар

İŞL-104 : ЖҮРҮШ-ТУРУШ ИЛИМДЕРИ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-516 : СТРАТЕГИЯЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ (АНАЛИЗ) (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-541 : УЮМДУК ЖҮРҮШ-ТУРУШ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-623 : УЮМ ТЕОРИЯСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-624 : ЗАМАНБАП УЮМДУК ТАЛДОО (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-629 : БАШКАРУУ ТУШУНУГУНУН ТАРЫХЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-641 : АДАМ ЖҮРҮМ - ТУРУМУНУН МАДАНИЙ НЕГИЗДЕРИ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-339 : УЮМДУ ДОЛБООРЛОО (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-334 : УЮМ МАДАНИЯТЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-431 : ИШКЕРДҮҮЛҮК (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-450 : УЮМДУК ЖҮРҮШ- ТУРУШ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-350 : АДАМ РЕСУРCТАРЫН БАШКАРУУ (Финанс бөлүмү )

İŞL-450 : УЮМ ИЧИНДЕГИ ЖҮРҮМ-ТУРУМ (Финанс бөлүмү )

İŞL-353 : БАШКАРУУ ЖАНА УЮМ ТЕОРИЯСЫ (Финанс бөлүмү )

ISL-213 : БИЗНЕС КОММУНИКАЦИЯ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-108 : ЖҮРҮШ-ТУРУШ ИЛИМДЕРИ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-212 : БИЗНЕС ЭТИКАСЫ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-214 : КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I (Менеджмент бөлүмү )

ISL-307 : УЮМДУК ЖҮРҮШ-ТУРУШ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-317 : КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II (Менеджмент бөлүмү )

Резюме

1. Туулган жылы       20.10.1981

2. Наамы                    доценттин милдетин аткаруучу (PhD)

3. Билими

Даража

Багыт

Университет

Жыл

Бакалавр

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2003

Магистр  

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2005

PhD  

Менеджмент

Кыргыз-Түрк Манас университети  

2010

PhD Диссертациянын аталышы: «Адам ресурстарын башкарууда корпоративдик маданияттын мааниси жана ролу (кыргызстандык ишканалардын мисалында)», илимий жетекчи: т.и.д., профессор Атантаев И.А.

4. Академиялык наам:

Даража

Университет жана багыты

Жыл

Кенже илимий кызматкер

Kыргыз-Түрк Манас университети, Коомдук Илимдер Институту, Менеджмент бөлүмү

2004-2010

Ага окутуучу

Kыргыз-Түрк Манас университети, Экономика жана башкаруу факультети, Менеджмент бөлүмү

2010 - 2013

Доц. м.а.

Кыргыз-Түрк Манас университети, Экономика жана башкаруу факультети, Менеджмент бөлүмү

2013

5. Долбоорлор (кабыл алынган жана жактырылган)

Жылы

Долбоордун аталышы

Милдети

2012- 2013

BAP.2013.2. “Kırgızistan’da Özel Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Sertifikalı Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama” KTMÜ, İşletme Bölümü, yürütücü: Prof. Dr. Şenol ÇAVUŞ

Изилдөөчү

2016-2017

BAP 2016.SBE.09 "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri", yürütücü: Doç. Dr. Yücel OKSÜZ

Изилдөөчү

2015-2018

BAP 2015.SBE.02 “Kırgızistan’da Türkiye Bursları Öğrenci Seçimi: Diğer Ülkelerin Tecrübelerinden Yararlanma” yürütücü: Doç.Dr. Seyit Ali AVCU

Изилдөөчү

2019

KTMU-PGK-2019-SBE.01 Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine bir Araştırma’

Координатор

2019

KTMU – PGK-2019.SBE.02 Türkiye’den Gelen Personelin ve Ailelerinin Karşılaşmış Oldukları Genel Sorunlar ve Uyum Araştırmansı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği, yürütücü: Doç.Dr. Bilal SOLAK

Изилдөөчү

6. Стипендия, гранттар жана сыйлыктар

 • Акыл Тирек – 2014, Бүткүл дүйнөлүк Кыргызстандыктардын конкурсу, Жаш окумуштууларга илимге кошкон салымы номинациясы, Прогрессивдүү демилгелер фонду, сентябрь 2014
 • АКШ Мамлекеттик Департаменти, Open World программасы, American Council for International Education, Бизнес-менторлук, АКШ, Миссиссипи штаты, 12-23 март 2015
 • Integrity Action’s Integrity Education Network жана Турдакун Усубалиев коомдук фонду тарабынан уюштурулган "Бизнесте жана мамлекетти башкарууда ак ниеттүүлүк жаатында кейс-стади конкурсу" 1-орун, июнь 2015
 • Акыл Тирек - 2015  сыйлыгы, 3- январь 2015
 • Erasmus + KA107 Эл аралык кредит мобилдүүлүгү долбоору, Сивас Жумхуриет Университети (Түркия), сабак берүү мобилдүүлүгү программасы, 2021-жылдын 05-09 апрели
 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак Грамотасы, 2021, Бишкек

7.  Катышкан семинарлар жана окутуу программалары

 • Strategic Planning and Management by Gary R. Waissi (The William Davidson Institute), TeachEx Academy, 9-10 December 2005, Bishkek
 • Strategic management (Japаn Model) by Masayoshi Utsumi (Creation Cooperation Ltd, Japan), Association for Overseas Technical Scholarship and Bishkek Business Club, 14-16 February 2006, Bishkek
 • The Double Diploma on the Context of Education Quality Ensuring, (Teaching Integrity), 23-27 September 2007, Cholpon Ata
 • 3. Türk Dünyası Dış Politikaları Eğitim Programı (T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı), 30 Mayıs – 13 Haziran 2010, Ankara
 • Curriculum Development Workshop on Teaching Integrity, (Integrity Education Network), 7-10 June 2013, Cholpon Ata
 • Academic writing (TÜBİTAK-ULAKBİM) 23 October 2015, Bishkek
 • Integrity of civil servants and business is an important factor of socio-economic development of society, Integrity Action, October 2016, Bishkek,
 • Международная информационная платформа Web of Science для ученых Кыргызстана”, (Clarivate Analytics), февраль 2017, Бишкек
 • Проведение  независимой аккредитации программ и организация профессионального образования, Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО), сертификат участия в образовательной программе и сертификат эксперта, 2017, Бишкек
 • Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR), свидетельство эксперта, 2017, Бишкек
 • Инновациялык билим берүү технологиялары шарттарында педагогдун ишмердүүлүгүнүн кесиптик-педадогикалык аспекттери, И. Арабаев атн. Кыргыз Мамлекеттик Университети, квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды даярдоо институту, 2020, Бишкек

 8. Административдик милдеттемелер

 • Экономика жана башкаруу факультетинин деканынын орун басары, 2017-
 • Менеджмент бөлүмү башчысынын орун басары 2011 - 2014. 2016-2020
 • К-Т “Манас” Университети абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын мүчөсү, Абитуриент 2007- 2017
 • КТМУ, Орто Азия изилдөө борборунун башчысынын орун басары, 2014-2015

9. Илимий иш-чараларда мүчөлүк кылуу

 1. 1-11-эл аралык “Ишкердүүлүк” Конгресстер сериясы, К-Т “Манас” Университети, Менеджмент бөлүмү,  2005- 2020, уюштуруу жана илимий комитеттин мүчөсү
 2. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal of Social Studies-MJSS) редакциялык коллегиянын мүчөлүгү, башкы редактордун орун басары.
 3. International Journal of Economics, Business and Politics, редколлегия
 4. Sivas Cumhuriyet University Journal of Economics and Administrative Sciences, редколлегия
 5. Tarsus Unıversıty, Journal of The Faculty of Economics and Administrative Sciences, редколлегия

10.Магистердик жана PhD диссертациялардын илимий жетекчиликтери

Түрү

Темалары

 

Магистердик

диссертация

Уюмдук ишеним жана уюмдук жарандык мамилелери арасындагы өз ара байланыш. Кыргыз Республикасында кызмат көрсөтүү секторунун мисалында, КТМУ, 2016

Эрменбаева 

Калима

Магистердик

диссертация

Уюм маданиятынын лидерликти кабыл алуу жана лоялдуукка тийгизген таасири боюнча бир изилдөө, КТМУ, 2020

Шаева Эльвира

Магистердик

диссертация

Ош шаарындагы мамлекеттик оорукананын кызматкерлеринин иш баалуулуктарына таасирин тийгизген факторлор, КТМУ, 2020

Дооранбек Имарали уулу

PhD

диссертация

Психологиялык капиталдын уюмга болгон байланууга тийгизген таасирине карата жумуш-жеке жашоо балансында аткарган ортомчулук ролу: Манас университетинин мисалында, кош илимий жетекчилик, КТМУ, 2020

Билге Аккуш Дурмуш

Магистердик

диссертация

Жаш аял ишкердүүлүгү жана жаш аял ишкерлердин көйгөйлөрү: Бишкек шаарынын мисалында, КТМУ, 2020

Асел Аскарбекова

Магистердик

диссертация

Жергиликтүү калктын ишкер жана ишкердүүлүктү кабыл алуусу жана аларга карата мамилеси: Бишкек шаарынын мисалында, КТМУ, 2020

Перизат Рахатбекова

Магистердик

диссертация

Эң узак жашаган уюмдар жана алардын жашоо цикли: Кыргызстандын өнөр-жай ишканаларынын мисалында, КТМУ, 2021

Жылдыз Жумабай кызы

Илимий иштери

orcid.org/0000-0003-3848-6635

https://www.researchgate.net/profile/Seyil_Najimudinova

Эл аралык реферативдик мезгилдик журналдарда басылган  макалалар

 1. AKAY H. & NAJİMUDİNOVA S. (2006). Kırgız ve Türk Tek Düzen Hesabı. Kırgız ve Türk Tek Düzen Hesaplarının Karşılaştırılması, KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16) – 57-77
 2. САТМУРЗАЕВ А., КОЧЕРБАЕВА А. & НАЖИМУДИНОВА C. (2007). Модели корпоративного управления, Вестник Казахского экономического университета им. Т.Рыскулова, 6 (60)-131-134
 3. НАЖИМУДИНОВА C. (2009). Современные подходы в управлении персоналом – необходимость или предпочтение?, Журнал «Вестник КРСУ», 7(9)-65-68
 4. НАЖИМУДИНОВА C., (2009). Кризистик абалдарда натыйжалуу башкаруу модели кандай болуш керек же кырдаалга жараша мамиле, журнал "Вестник КНУ" им. Жусупа Баласагына, 1(1)-48-52
 5. НАЖИМУДИНОВА C., (2012). Кыргызстандагы Ишканаларда Корпоративдик Маданияттын Өзгөчөлүктөрү, журнал Вестник КЭУ им. М.Рыскулбекова, 1(20)-81-83
 6. ÖZDEN K. & NAJİMUDİNOVA S. (2013). Örgüt Kültürü Görsel Öğelerinin Örgüt Çalışanları Tarafından Algılanması: Bişkek Örneği, Journal of Yaşar University, 29(8)-4813 – 4832
 7. NAJİMUDİNOVA S. (2013). Organisational Culture Dimensions of the Kyrgyz Industrial Companies, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1)-427-444
 8. ШАВУШ Ш., ЯМАЛТДИНОВА А., НАЖИМУДИНОВА C., МАКСУДУНОВ А. & АБДЫЛДАЕВ М. (2014). Потребности в обучении персонала в частном секторе Кыргызстана, Реформа, 1(61)- 106-111
 9. NAJİMUDİNOVA S. (2015). Kırgızistan’da Kadın Girişimciliği: Durum Analizi ve Perspektifleri, Sosyoekonomi, 23(24)-7-22, https://doi.org/10.17233/se.68080
 10. ÜNAL U., NAJİMUDİNOVA S. & ÖZDİL T. (2015). Kırgızistan'da Türk Girişimcilerin Profili Üzerinde Bir Araştırma, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5) -329-345
 11. НАЖИМУДИНОВА С. (2017). Миссия выполнима, или как правильно составлять заявление о миссии местной компании: на примере ассоциации «Дордой», Реформа, 2(74)-59-64
 12. NAJIMUDINOVA S. (2017). Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4)-503-513
 13. НАЖИМУДИНОВА С. (2018). Жусуп Баласагындын “Куттуу Билим” чыгармасына ылайык кадрлар менен иштөө сунуштары, Вестник АГУПКР, (24) -322-329
 14. NAJİMUDİNOVA S. (2018). Content Analyses on Mission Statements of the Mobile Network Operators in Kyrgyzstan, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1)-133-148, https://doi.org/10.16953/deusosbil.280488
 15. NAJİMUDİNOVA S., MAKSÜDÜNOV A., ÖZDEN K., BAĞIRZADE E. & TAZHİBAYEV R. (2018). Değişen Dünyada Değişmeyen Değerler: Türk Cumhuriyetlerinde Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (87)- 129-156
 16. NAJİMUDİNOVA S. & ÖSKÖNBAEVA Z. (2019). Girişimcilik ve İstihdam Arasındaki İlişki: Geçiş Ülkeleri Örneği, Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 3 (2)- 311-322, https://doi.org/10.29216/ueip.590535
 17. НАЖИМУДИНОВА С. & МАРГАЗИЕВА Н. (2019). Сравнительный анализ показателей Турции и тюркоязычных республик в индикаторе «создание предприятия» индекса Doing Business, Экономика Центральной Азии, 3(4), doi: 10.18334/asia.3.4.41368.
 18. ÖSKÖNBAEVA Z. & NAJİMUDİNOVA S. (2021). Geçiş Ülkelerinde Tarımın Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Panel ARDL Modeli, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1): 163 – 178, https://doi.org/10.37880/cumuiibf.741186
 19. НАЖИМУДИНОВА С., ИСМАИЛОВА Р. & ОСКОНБАЕВА З. (2021) Как личностные качества и половая принадлежность могут влиять на выбор профессии: на примере Кыргызстана, Реформа, 1 (89): 42-53
 20. AKKUŞ, D., NAJİMUDİNOVA, S., GÜL, H. (2021). Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Aracılık Rolü: Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (1) , 27-46 . DOI: 10.47097/piar.867721

Эл аралык илимий конференциялардын макалалар жыйнагында басылган макалалар

 1. BALYEMEZ F., DEVELİ I, NAJİMUDİNOVA S., NAMAL B. & GURDAL S., (2005). Ülke Menşei Etkisi Üzerine bir Araştırma ve Kırgızistan Örneği, 10th National Marketing Congress, East Mediterranean University, 16-19 November 2005, North Cypris Turkey Republic
 2. TURAN M. & NAJİMUDİNOVA S. (2006). Girişimcilerin sahip olduğu kişiliklerin kültürler arası değişim göstermesi Türkiye ve Kırgızistan’lı girişimciler üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma», 1st International Congress on Entrepreneurship, KTMU, 25-27 May 2006, Bishkek, Kyrgyzstan.
 3. NAJİMUDİNOVA S. (2006). Key Success Factors of Women Managers in Kyrgyzstan, 2nd International Conference on Business, Economics and Management, Yaşar University, 15-18 June 2006, İzmir Turkey
 4. NAJİMUDİNOVA S. & RAKIMBEKUULU M. (2008). Renovation from retrospective: The thoughts on management of Yusuf Khass Hacib in Kutadgu Bilig, 2nd International Congress on Entrepreneurship, KTMU, 07-10 May 2008, Bishkek, Kyrgyzstan.
 5. AKAY H. & NAJİMUDİNOVA S. (2005). Kyrgyz Accounting Law in Soviet and Independence Period, 12th World Congress on Accounting Historians, 20-24 July 2008, Istanbul, Turkey
 6. YILMAZ C., ÖZDİL T., KARADENİZ Y. & NAJİMUDİNOVA S. (2011).  Ekonomik Sosyal ve Doğal Risklerin Girişimciliğe Etkileri, 3rd International Congress on Entrepreneurship, KTMU, 17-19 May 2011, Bishkek, Kyrgyzstan
 7. GÜLÇİÇEK B., ÖZDİL T., URDALETOVA A., YILMAZ C. & NAJİMUDİNOVA S. (2012). Çevreye Duyarlı Girişimcilik İçin Çevre Yönetim Sistemi, 4th International Congress on Entrepreneurship, 02-04 May 2012, Bishkek, Kyrgyzstan
 8. ÇAVUŞ Ş., NAJİMUDİNOVA S., MAKSÜDÜNOV A., ABDILDAEV M. & YAMALTDİNOVA A. (2013). İşletmelerin Üniversite Mezunlarından Beklentileri ve Değerlendirmeleri, 5th International Congress on Entrepreneurship, 05-07 June 2013, Almaty, Kazakhstan
 9. NAJİMUDİNOVA S. (2014). Жусуп Баласагындын “Куттуу Билим” Чыгармасына Ылайык Лидердик Сапаттары, I. Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Geleneği Kongresi, KTMU, 3-4 April 2014, Bishkek, Kyrgyzstan
 10. NAJİMUDİNOVA S. (2014). Kırgızistan’da Kadın Girişimciliği: Durum Analizi ve Perspektifleri, II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, ESKAM, 2-4 May 2014, Eskişehir, Turkey
 11. ÖZDEN K., MAKSÜDÜNOV A. & NAJİMUDİNOVA S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları: Kırgızistan ve Türkiye Örneği, 6th International Congress on Entrepreneurship 24-26 April 2014, Bishkek, Kyrgyzstan,
 12. NAJİMUDİNOVA S. (2015). Yusuf Has Hacib Yönetim ve Ekonominin Bazı Unsurları hakkında Düşünceleri, VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomik Forumu, Hitit Üniversitesi, 6-9 May 2015, Çorum, Turkey
 13. NAJİMUDİNOVA S. (2015). Sweet lie or how to unfreeze cold heart of ice-cream lovers, case study, Central European University,  10-12 December 2015,  Budapest, Hungary
 14. NAJİMUDİNOVA S. (2016). Content Analyses on Mission Statements Of The Mobile Operators In Kyrgyzstan, 7th International Congress on Entrepreneurship, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan
 15. МАРГАЗИЕВА Н. & НАЖИМУДИНОВА С. (2016). Отношение городских жителей к туризму на примере города Бишкек, Problems of Development and Enhancing the Competitiveness of the Economy in an Multipolar World, Kyrgyz Economic University, 2-4 September 2016, Yssyk Kul, Kyrgyzstan
 16. НАЖИМУДИНОВА С. & КАСЫБЕКОВА С. (2017). Бишкек шаарында мейманкана ишканаларынын миссия билдирүүлөрүн изилдөө, 3rd International Turk World Tourism Symposium, 20-22 April 2017, Bishkek, Kyrgyzstan
 17. NAJIMUDINOVA S. (2017). Business Education in Kyrgyzstan: Past and Present, The 26th World Business Congress of the International Management Development Association (IMDA, USA), May 19-23 2017, Bishkek, Kyrgyzstan
 18. NAJIMUDINOVA S. (2017). Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Literatür Taraması, 8th International Congress on Entrepreneurship, 14-16 July 2017, Balıkesir, Turkey
 19. NAJIMUDINOVA S. (2017). Content Analyses on Mission Statements of the Commercial Banks in Kyrgyzstan, 8th International Conference on Eurasian Economies (AVEKON), 10-12 July 2017, Istanbul, Turkey
 20. ÖSKÖNBAEVA Z. & NAJIMUDINOVA S. (2018). Girişimciliğin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi: Orta Asya Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Göç, Yoksulluk ve Kimlik Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, 17-20 April 2018, Bishkek, Kyrgyzstan
 21. NAJIMUDINOVA S.  & MOMUNALIEVA A. (2018). Metaphors of Entrepreneurship among Kyrgyz Students: In the Cases of the Kyrgyz-Turkish Manas University and the American University in Central Asia, 9th International Congress on Entrepreneurship, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan
 22. BİLGEN İ., NAJIMUDINOVA S., TÜRKYILMAZ C.A. & GÜRDAL S. (2018) E-Girişimci Doğasinin Sıfatsal Özellikleri, 9th International Congress on Entrepreneurship, 10-12 May 2018, Bishkek, Kyrgyzstan
 23. NAJIMUDINOVA S. & MARGAZIEVA N. (2018). Attitudes of Urban Residents’ Toward Tourism: Evidence from Bishkek, 10th International Conference on Eurasian Economies (AVEKON), 18-20 June 2018, Tashkent, Uzbekistan
 24. NAJİMUDİNOVA S. & MARGAZİEVA N. (2019). İş Yapma Kolaylığı Göstergelerinden İşe Başlama İndeksi Açısından  Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Üzerine bir Karşılaştırma, II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 11-12 April 2019, Maraş, Turkey
 25. NAJIMUDINOVA S.  & MOMUNALIEVA A. (2019). What is entrepreneurship through the glasses of Z generation? Evidence from Kyrgyzstan, 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, 19-21 April 2019, Ankara, Turkey
 26. NAJİMUDİNOVA S. & ÖSKÖNBAEVA Z. (2019). Geçiş Ülkelerinde Girişimcilik ve İstihdam Arasındaki İlişki, 10th International Congress on Entrepreneurship, 25-26 April 2019, Manisa, Turkey
 27. NAJİMUDİNOVA S. & ÖSKÖNBAEVA Z. (2019) Tarımın Yoksulluğu Azaltmadaki Rolü: Geçiş Ülkeleri Örneği, 3. Uluslararası Unidokap Karadeniz Sempozyumu, 21-23 June 2019, Tokat, Turkey
 28. МАРГАЗИЕВА Н., НАЖИМУДИНОВА С. & РАЙЫМБЕРДИЕВА А. (2019).  Аймактарда жергиликтүү калктын туризмге болгон мамилеси Жалал-Абад облусунун мисалында, 3rd International Congress on Cultural Heritage and Tourism Events, 17-19 September 2019, Bishkek, Kyrgyzstan
 29. NAJİMUDİNOVA S., İSMAİLOVA R. & ÖSKÖNBAEVA Z. (2019). Öğrenci Adaylanının Kariyer Seçimlerinde Sahip Olduğu Kişilikleri Arasındaki İlişki: Kırgızistan Örneği, IV International Entrepreneurship, Employment and Career Congress, 17-20 October 2019, Bodrum, Turkey
 30. NAJİMUDİNOVA S., SOLAK B., ABDILDAEV M. YAMALTDİNOVA A. ve FAYDALI F. (2020) Yurt Dışından Görevlendirilen Insan Kaynaklarının Kurum Içi Ve Dışı Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: KTMÜ Örneği, 3rd Internatıonal Kahramanmaraş
  Management, Economıcs аnd Polıtıcs Congress (Kayes), October 15-16, 2020, Turkey
 31. NAJİMUDİNOVA S., İSMAİLOVA R. & ÖSKÖNBAEVA Z. (2021). Üniversite Seçiminde Bilgi Kaynağı Olarak Aile Rolünün Değişimi: COVID-19 Pandemi Öncesi ve Sırasında Kırgızistan Örneği, 2nd International Economics and Business Symposium (Effects Of Covid-19 In All Dimensions), 27-28 May 2021, Gaziantep/TURKEY
 32. NAJİMUDİNOVA S. & MARGAZİEVA N. (2021). Туризм Кыргызстана в условиях пандемии COVID-19, 2nd International Congress of New Generations and New Trends in Tourism, 27-28 May, 2021, Sakarya/TURKEY
 33. NAJİMUDİNOVA S. & ÖSKÖNBAEVA Z. (2021). Covid -19 Döneminde Döviz Kurunun İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan Örneği,  2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences, 9-11 June 2021, Bishkek, Kyrgyzstan

Эл аралык китептер же китептердеги бөлүмдөр

 1. TURAN, M., NAZHIMUDINOVA, S. & KARA, A. (2009). A Comparative Study of Entrepreneurial Attitudes and Attributes of Turkish and Kyrgyz Entrepreneurs, Bradshow V. and Carrington P.T. (Editors),  Entrepreneurship and its Economic Significance,  Nova Science Publishers, USA
 2. NAJİMUDİNOVA S. (2016). Kırgızistan'ın Genel İdare ve Yerel Yönetim Yapısı, Sebahattin Balcı (Ed.) Kırgızistan'ın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Yapısı,  KTMÜ Yayınları, KIRGIZISTAN
 3. ASEİNOV D. ve NAJİMUDİNOVA S. (2017). Kırgızistan'da Yerel Yönetimler,  Cengiz Buyar (Ed.) Kırgızistan Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset, KIRGIZISTAN
 4. GÜL H., GOLEC A., MAKSUDUNOV A., NAJİMUDİNOVA S., YÜREKLİ E., YAMALTDİNOVA A. & ABDILDAEV M. (2018). Dünya İş Yapma İndekslerinde Kırgızistan, Türkiye ve Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Yeri (2006-2016), KTMÜ Yayınları, KIRGIZISTAN