Аты Доц.м.а.док. Азамат Максудунов
Э-куржун azamat.maksudunov@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-303
Телефону 492763/65 (5802)
Сабактар

İŞL-118 : МАРКЕТИНГ (Экономика бөлүмү )

İŞL-543 : МАРКЕТИНГДИК ИЗИЛДӨӨ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-546 : КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨР ЖҮРҮШ=ТУРУШУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-550 : ЭЛ АРАЛЫК МАРКЕТИНГ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-604 : МАРКЕТИНГДЕ ЖАҢЫ ЖОЛДОРУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-632 : МАРКЕТИНГДИК СТРАТЕГИЯЛАР (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-633 : КЕРЕКТООЧУЛОРДУН ЖУРУМ=ТУРУМ ТЕОРИЯСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-634 : ТЕРЕНДЕТИЛГЕН МАРКЕТИНГДИК ТЕОРИЯЛАР (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-640 : МАМИЛЕГЕ НЕГИЗДЕЛГЕН МАРКЕТИНГ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-643 : КЕРЕКТҮҮ ПСИХОЛОГИЯСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-650 : МАРКЕТИНГ ТЕОРИЯСЫНДА БАГЫТТУУ ОКУУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-101 : МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ (Финанс бөлүмү )

İŞL-152 : МАРКЕТИНГ (Финанс бөлүмү )

İŞL-329 : МАРКЕТИНГ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-333 : САТУУ ИШМЕРДИГИН БАШКАРУУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-332 : МАРКЕТИНГДИ БАШКАРУУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-415 : МАРКЕТИНГДИК ИЗИЛДӨӨ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-426 : КЕРЕКТӨӨЧҮНҮН ЖҮРҮШ- ТУРУШУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-436 : ЭЛ АРАЛЫК МАРКЕТИНГ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-444 : КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ МАРКЕТИНГИ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-621 : МАРКЕТИНГ ТЕОРИЯСЫ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-203 : МАРКЕТИНГДИН НЕГИЗДЕРИ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-109 : МЕНЕДЖМЕНТТИН НЕГИЗДЕРИ (Экономика бөлүмү )

ISL-204 : МАРКЕТИНГДИ БАШКАРУУ (КУРСТУК ИШ) (Менеджмент бөлүмү )

ISL-313 : САТУУ ИШМЕРДИГИН БАШКАРУУ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-314 : КЕРЕКТЮЮЧҮНҮН ЖҮРҮШ-ТУРУШУ (Менеджмент бөлүмү )

Резюме

       1. Туулган жылы: 23.05.1982

2. Билими:

Даража

Багыт

Университет

Жыл  

Кесиптик

Коомдук тамак - аш менеджменти

КТМУ

2002

Бакалавр

Менеджмент

КТМУ

2005

Магистр  

Менеджмент (Маркетинг)

КТМУ

2007

PhD.   

Менеджмент (Маркетинг)

КТМУ

2010

 

3. Магистрдык жана PhD диссертациясы

Магистрдык диссертация: «Өткөөл экономикадагы маркетинг концепциясы: Кыргызстандын мисалында»

Илимий жетекчилери: профессор PhD. Cахавет Гюрдал, доцент PhD. Кенан Өзден

 

Докторлук (PhD) диссертация:

«Кызмат көрсөтүү тармагында маркетинг комплекси жана анын тейлөөнүн сапатына тийгизген таасири: байланыш тармагынын мисалында»

Илимий жетекчилери: профессор PhD. Касым Карахан, э.и.к. доцент. Анара Камалова

 
    4. Академиялык наамдар
Доц.м.а. Кыргыз – Түрк Манас университети, экономика жана башкаруу факультети, менеджмент бөлүмү 2013 - 
Ага окутуучу Кыргыз – Түрк Манас университети, экономика жана башкаруу факультети, менеджмент бөлүмү 2010-2013
Кенже илимий кызматкер Кыргыз – Түрк Манас университети, Коомдук илимдер институту, менеджмент бөлүмү 2006-2010

 

  5. Админстративдик иш – чаралар:

-КТМУ кабыл алуу комиссиясынын мүчөсү 2006 – 2013

-Карьера күндөрү – 2015, координатор

-ЭБФ Өндүрүштүк практика боюнча комиссиянын мүчөсү

       -Менеджмент бөлүмү башчысынын орун басары 2014-2017

 

  6. Илимий иш чаралар:

      6.1. Илимий жыйындарда мүчѳлүк:

 1. КТМУ, Менеджмент бөлүмү, II. Эл аралык ишкердүүлүк конгресси. 07-10 – май 2008 – жыл. Бишкек / Кыргызстан
 2. А.Йесеви Казак – Түрк университети жана КТМУ. Эл аралык глобалдык финансылык кризис. 01-04 – апрель 2010 – жыл. Бишкек / Кыргызстан
 3. КТМУ, Менеджмент бөлүмү,  III. Эл аралык ишкердүүлүк конгресси. 17-19-май 2011 – жыл. Бишкек / Кыргызстан
 4. КТМУ жана Бейкент университети. Евразия экономикалары. 12-14 - октябрь 2011 – жыл. Бишкек / Кыргызстан
 5. КТМУ, Менеджмент бөлүмү жана Желал Байар университети.  IV. Эл аралык ишкердүүлүк конгресси. 2012 – жыл. Маниса / Түркия
 6. КТМУ, Менеджмент бөлүмү, Сүлейман Демирел университети жана Желал Байар университети.  V. Эл аралык ишкердүүлүк конгресси. 05-07-июнь 2013 – жыл. Алмата / Казахстан
 7. КТМУ, Менеджмент бөлүмү, Ататүрк Алатоо университети жана Желал Байар университети.  VI. Эл аралык ишкердүүлүк конгресси. 24-26 - апрель 2014 – жыл. Бишкек / Кыргызстан
 8. Сакаря университети, Говернорс университети, Стамбул университети, Бүлент Эжевит университети. II. Эл аралык жогорку билим берүүдѳгү сапат конгресси. 3-5-декабрь 2014-жыл. Сакаря / Түркия.
 9. КТМУ, Менеджмент бөлүмү жана Желал Байар университети.  VII. Эл аралык ишкердүүлүк конгресси. 12-14 - май 2016 – жыл. Бишкек / Кыргызстан.
 10. КТМУ, Кастамону университети, Дулат Тараз мамлекеттик университети, Чет тилдер жана кесиптик карьера университети. III. Эл аралык Түрк дүйнѳсү туризм симпозиуму. 20-22-апрель 2017-жыл.  Бишкек / Кыргызстан.
 11. International Management Development Association & Kyrgyz Turkish Manas University. The 26th World Business Congress, May 19-23, 2017.  Bishkek Kyrgyzstan. Congress Executive Secretary in Kyrgyz Republic.
 12. КТМУ, Менеджмент бөлүмү, Балыкэсир университети жана Желал Байар университети.  VIII. Эл аралык ишкердүүлүк конгресси. 14-16 - июль 2017 – жыл. Балыкэсир / Түркия.
 13. Азербайжан илимдер академиясы жана Фон университети. Эл аралык Түрк дүйнѳсү коомдук илимдерде изилдѳѳлѳр конгресси. 12-15 – октябрь 2017-жыл. Тирана / Албания
 14. Мугла Сыткы университети. VIII. Эл аралык ишкердүүлүк, жумуш менен камсыздоо жана карьера конгресси. 12-15-октябрь 2017 – жыл. Мугла / Түркия.
 15. КТМУ, Менеджмент бөлүмү, Балыкэсир университети жана Желал Байар университети.  IХ. Эл аралык ишкердүүлүк конгресси. 10-12 - май 2018 – жыл. Бишкек / Кыргызстан. 

     6.2. Илимий журналдарда редакциялык коллегия мүчөлүгү:

 1. Maнас коомдук изилдѳѳлѳр журналы
 2. Экономикалык админстративдик жана саясый изилдѳѳлѳр журналы
 3. Абант Иззет Байсал университети журналы 

7. Cеминарлар:

 1. Түркия Республикасынын Өкмөтү, Тышкы соода министрлиги, Түрк дүйнөсү семинарлары” 1-15 июнь 2008 - жыл. Анкара / Стамбул / Түркия.
 2. Түрк Аба Жолдору. «Жекече өнүгүү семинарлары» 7-21 – Июнь 2011 – жыл Стамбул / Түркия.
 3. ТҮБИТАК, “Илимий макала жазуу”. 23-октябрь 2015 – жыл. Бишкек / Кыргызстан.  
 4. Индия ѳкмѳтү, (ITEC-EDII). “Бизнесте изилдѳѳ ыкмалары жана маалыматтарды талдоо”. 09-январь – 03-март 2017 – жыл. Ахмедабад / Индия.  

8. Долбоорго катышуу:

1

Долбоордун аталышы

Kırgızistan’da Özel Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Sertifikalı Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama

Аткарган кызматы

Доолбордун координатор жардамчысы

Мөөнөтү

(апрель 2012 - 2013)

2

Долбоордун аталышы

Nitelikli İşgücü Geliştirme Projesi-NİGEP (САЖУКАД)

Аткарган кызматы

Доолбордун координатор жардамчысы

Мөөнөтү

(май – 2012 - )

 

9. Магистрдик диссертацияларга илимий жетекчилик: 

- Cоциалдык тармактардын керектөөчүнүн жүрүм – турумуна тийгизген таасири: Бишкек шаарында изилдөө, Насыйкат Мамбетова, КТМУ, КИИ, Менеджмент багыты, 2016         

Илимий иштери

A. Эл аралык реферативдик мезгилдик журналдарда басылган  макалалар:

A1. ÇAVUŞ Ş., MAKSÜDÜNOV  A. & ABDILDAEV M. (2012), Tourism Competitiveness In Central Asian Turkish Republics: An Assessment In Terms Of Entrepreneurship. International Journal of Business and Social Science, 2012 3 (23). 116-122 pp.

A2. ÇAVUŞ Ş., YAMALTDİNOVA A.,  NAJİMUDİNOVA S.,  MAKSÜDÜNOV  A. and ABDILDAYEV M. (2014). Human Resources Training Needs In The Private Sector Of Kyrgyzstan, Reforma: International Economics Journal, ISSN: 1694-5158, Vol. 1(61), pp.96-100.

A3. POLAT C., MAKSÜDÜNOV  A. (2015).  Mobil Telefon Tercihinde Etki Faktörleri -Kirgizistandaki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir ÇalişmaCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:13, Sayı:2, ss. 187-208.

A4. AYYILDIZ Y., MAKSÜDÜNOV  A., UÇKAÇ C. (2015). Geçiş Döneminde Kırgız Vatandaşlarının Algıları ve Beklentileri.  KAÜ İİBF Dergisi,  Сilt 6, Sayı 10, ss.33-50. 

A5. MAKSÜDÜNOV.  A., ÇAVUŞ. Ş. & ELEREN. A. (2016). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algılamaları.  Manas Journal of Social Studies. V: 5, N:4, pp. 65-76.

A6. MAKSÜDÜNOV.  A. (2016). Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi.  Manas Journal of Social Studies. V: 5, N:5, pp. 75-86. 

A7. MAKSÜDÜNOV.  A., AVCI. M. (2017). Türkiye Vatandaşlarının Kırgız ve Kırgızistan İmajına Yönelik Algıları. Sosyoekonomi, V: 25 (31), pp. 31-44.

 

B. Эл аралык илимий конференциялардын макалалар жыйнагында басылган макалалар:

B1. УРДАЛЕТОВА А.,  МАКСҮДҮНОВ  А.О.  (2007). Математикалык методдор экономикада курсуна окуу методикалык материалдарды иштеп чыгуу. V.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Calalabat İşletme Fakültesi. 11-13 Haziran 2007.  Calalabat / Kırgızistan.

B2. MAKSÜDÜNOV  A. (2007). KOBİ’lerin Pazarlama Anlayışının Belirlenmesine Yönelik Kırgızistan’da Bir Araştırma, 4. KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi. ‘KOBI’lerin Rekabetteki Gücü:Stratejik İşbirlikleri ve İhracat. İstanbul Kültür Üniversitesi. 7-8 Aralık 2007.  İstanbul/Türkiye.

B3. КАМАЛОВА. А., МАКСҮДҮНОВ  А.О.  (2008). Проблемы организации маркетинговой службы на предприятиях Кыргызской Республики, Международная научно-практическая конференция, Институт экономики и менеджмента при КГУ им. И. Арабаева. 2008.  Бишкек / Кыргызстан.

B4. ÖZDEN. K., MAKSÜDÜNOV  A. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: KTMÜ Örneği, VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Calalabat İşletme Fakültesi. 25-28 Haziran 2008.  Calalabat / Kırgızistan.

B5. AYYILDIZ. Y., MAKSÜDÜNOV  A. (2008). Kırgızistan'da Girişimcilerin Karşılaştıkları Temel Sorunlardan Rüşvet ve Yolsuzluğun Şahıs İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi, 2nci Uluslararası Girişimcilik Kongresi. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi. 07-10 Mayıs 2008.  Bişkek / Kırgızistan.

B6. ÖZDEN. K., KOSA. G., MAKSÜDÜNOV  A. (2010). Küresel Krizin Girişimciliğe Etkileri: Bişkek ve Ankara’da Faaliyet Gösteren KOBİ’ler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 3ncü Uluslararası Girişimcilik Kongresi. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi. 13-15 Mayıs 2010.  Bişkek / Kırgızistan.

B7. YILMAZ. C., ÖZDİL. T., MAKSÜDÜNOV  A., TEZSÜRÜCÜ. D. (2012). Kırgızistan ve Türkiye’deki Fiili Girişimcilerin Girişimcilik Hakkındaki Görüşleri Üzerinde Bir Araştırma, 4ncü Uluslararası Girişimcilik Kongresi. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi İşbirliği, 02 - 04 Mayıs 2012. Manisa / Türkiye.

B8. POLAT. C., MAKSÜDÜNOV  A. (2012). Mobil Telefon Pazarında Üniversite Öğrencilerinin Tercihleri: Kırgızistan Örneği, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Turan Üniversitesi İşbirliği. 11-13 Ekim 2012. Alma-Ata / Kazakistan.

B9. ŞENOL. Ç., S. NAJİMUDİNOVA., MAKSÜDÜNOV  A., ABDILDAEV M., YAMALDİNOVA A. (2013). İşletmelerin Üniversite Mezunlarından Beklentileri ve Değerlendirmeleri, 5nci Uluslararası Girişimcilik Kongresi. KTMÜ. İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi İşbirliği. 05-07 Haziran 2013. Almata / Kazakistan.

B10. AYYILDIZ Y., MAKSÜDÜNOV A., UÇKAÇ C. (2013). Geçiş Döneminde Kırgız Vatandaşlarının Algıları ve BeklentileriUluslararası Ekonomi, Finans ve Bankacılık Kongresi. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi ve Ege Üniversitesi İşbirliği. 26-28 Haziran 2013. Bişkek / Kırgızistan.

B11. ÖZDEN.K., MAKSÜDÜNOV A.,  NAJİMUDİNOVA. S. (2014).  Üniversite  Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları: Kırgızistan Ve Türkiye Örneği. 6ncı Uluslararası Girişimcilik Kongresi. KTMÜ. İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İAAU İşbirliği. 24-26 Nisan 2014. Bişkek / Kırgızistan.

B12. MAKSÜDÜNOV  A., ŞENOL. Ç., ELEREN A. (2014). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algılamaları. II. Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (ICQH).Sakarya Üniversitesi, Governors State Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği. 3-5 Aralik 2014. Sakarya / Türkiye.

B13. MAKSÜDÜNOV  A. (2015).  Turizmde Yatırım Fırsatları: Kırgızistan Örneği. IV. Uluslararası Türki Dünyası Ekonomik Forumu. Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi işbirliği. 7-9 Mayıs 2015. Çorum / Türkiye. 

B14. MAKSÜDÜNOV A. (2016). Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi. VII. Uluslararası Girişimcilik Kongresi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Manisa Celalbayar Üniversitesi işbirliği. 12-14 Mayıs 2016. Bişkek/Kırgızistan.

B15. CAVUS Ş., MAKSÜDÜNOV A. (2016). Issık-Göl Halkının Turizme Karşı Tutumları. II. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi. 3-5 Haziran 2016. Almaty, Kazakistan.   

B16. KAYNAK E., KARA A. & MAKSÜDÜNOV.  A. (2016). To Click or Not To Click? Kyrgyz Consumers’ Attitudes towards and Responses to Social Media Ads. Twenty Fifth Annual World Business Congress. IMDA&Kingston University. June 15 – 19, 2016. London, United Kingdom.

B17. MAKSÜDÜNOV.  A. (2017). Yerel Halkın Büyük Çaplı Spor Organizasyonlarının Etkilerine Yönelik Algıları: Dünya Göçebe Oyunları Örneği. 3ncü Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. KTMÜ, 20-22 Nisan 2017. Bişkek, Kırgızistan.   

B18. KAYNAK E., & MAKSÜDÜNOV.  A. (2017).  Measurement of Tourism Market Potential of Kyrgyz Republic: A Plan of Action in the Right Direction. Twenty Six Annual World Business Congress. IMDA&KTMU. May 19 – 23, 2017. Bishkek, Kyrgyzstan.

B19. KAYNAK E., KARA A., KOKSAL M.H. & MAKSÜDÜNOV.  A. (2017). Consumer Perceptions and Behavior towards Social Media Ads in Two Emerging Market Economies. Twenty Six Annual World Business Congress. IMDA&KTMU. May 19 – 23, 2017. Bishkek, Kyrgyzstan.

B20. MAKSÜDÜNOV.  A. & ASANOVA. M. (2017). To Go or Not To Go? Kyrgyz Students' Intentions to Study Abroad: The Case of KTMU. Twenty Six Annual World Business Congress. IMDA&KTMU. May 19 – 23, 2017. Bishkek, Kyrgyzstan.

B21. MAKSÜDÜNOV.  A. (2017). Öğrencilerin Girişimciliği Etkileyen Faktörlere Yönelik  Algılamaları: Kırgızistan ve Hindistan’da Lisansüstü Öğrenciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. VIII. Uluslararası Girişimcilik Kongresi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Manisa Celalbayar Üniversitesi işbirliği. 14-16 Temmuz 2017. Balıkesir / Türkiye.

B22. KAYA. M. ve MAKSÜDÜNOV.  A. (2017). Öğrencilerin Otel İşletmelerindeki İş Etiğine Yönelik Algıları. International Conference on Eurasian Economies. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi işbirliği. 5-7 Ekim 2017. Bishkek, Kyrgyzstan.

 

C. Улуттук журналдарда басылган макалалар:

C1. МАКСҮДҮНОВ  А.О. (2007). Mенюну туура башкаруу тамак – аш ишканаларын эффективдүү башкаруунун башаты, БГУ Вестник,  №: 2 (8), 163-167.

C2. MAKSÜDÜNOV  A. (2007). Gıda Ürünlerinde Dağıtım Kanalı Yapısı: Yaş Sebze ve Meyve Örneği,  IAAU Akademik Dergisi, Sayı: 2/ №2, 104-113.

C3. MAKSÜDÜNOV  A. (2008). Family Influence On Consumer Home Appliances Purchasing Behaviour: An Empirical Study In Kyrgyzstan. Kyrgyzstan – Turkey Manas University, Manas Sosial Sciences Jorunal, Volume: 19/2008. 59-68 pp.

C4. МАКСҮДҮНОВ  А.О. (2008). Заманбап маркетинг концепциясы жана Кыргызстандагы абал: «Сен сатып алдың – өзүң күнөлүүсүн», IAAU Вестник, №: 3/ №2, 84-88.

C5. КАМАЛОВА. А., МАКСҮДҮНОВ  А.О.  (2009). Маркетинг жана анын өнүгүшүндө «Америка мектебинин» орду. Вестник КЭУ, 3(13), 163-166.

C6. KARAHAN. K., MAKSÜDÜNOV  A. (2010)Tüketici Bilinç Değerlendirmesi: Kırgızistan Örneği, Kırgızistan – Türkiye Manas Universitesi, Reforma, Sayı: 1(45), 47-55 s.

C7. КАМАЛОВА. А., МАКСҮДҮНОВ  А.О.  (2010). Подготовка кадров в интересах работодателей, Kыргызско – Турецкий университет «Манас»,  Научно экономический ежеквартальный журнал Реформа, №: 1(45), 67-70 стр.

C8. ÖZDİL. T., MAKSÜDÜNOV  A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin On-Line Alışveriş Yapma Eğilimleri: Kırgızistan Örneği, Kırgızistan – Türkiye Manas Universitesi, Reforma, Sayı: 4(48), 40-51 s.

C9. АЙЙЫЛДЫЗ Й, МАКСҮДҮНОВ  А, СУЛАЙМАНОВА Б, (2013). Санитарно – гигиенические аспекты деятельности предприятий общественного питания г. Бишкек. Kыргызско – Турецкий университет «Манас»,  Научно экономический ежеквартальный журнал Реформа, №: 2(58), 63-67 стр.

C10. MAKSÜDÜNOV A. (2014). Kırgızistan GSM Sektöründe Operatör Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Kırgızistan – Türkiye Manas Universitesi, Manas Sosyal Araştırtmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 10, 59-78 ss. 

C11. МАКСҮДҮНОВ  А.О. (2015). Методы оценки качества услуг в сфере образования. Kыргызско – Турецкий университет «Манас»,  Научно экономический ежеквартальный журнал Реформа, №: 1(65), 84-87 стр.

 

D. Улуттук илимий конференциялардын макала жыйнактарында басылган макалалар:

D1. МАКСҮДҮНОВ  А. О., АСАНОВА. М. (2008). Кыргызстанда коомдук тамак–аш тармагын башкаруунун  маселелери жана аларды четтетүүдө билим берүүнүн орду,  Улуттук туризм конгресси: Кыргызстанда туризм боюнча билим берүүнүн азыркы абалы, проблемалары жана чечүү жолдору. Kыргыз – Түрк «Манас» университети.  20-май 2008-ж Бишкек / Кыргызстан.

D2. МАКСҮДҮНОВ  А. О., АЙТБАЕВА. Г. (2008). Оценка работадателями качества образования по направлению менеджмент туризма : исследование в гостиничной индустрии  г. Бишкек, Национальный конгресс туризма: Образование в сфере туризма в Кыргызстане: текущее состояние, проблемы и пути их решения. Kыргызско – Турецкий университет «Манас» 20 – май 2008 - г.  Бишкек / Кыргызстан.

D3. MAKSÜDÜNOV  A. (2011). Pazarlama Karmasının Hizmet Kalitesine Etkileri: Kırgızistan GSM Sektöründe Bir Uygulama.  16ncı Ulusal Pazarlama Kongresi, Istanbul Arel Üniversitesi, 22-25 Kasım 2011, ,İstanbul/Türkiye.

 

E. Китептер жана китептердеги бөлүмдөр:

E1. КАМАЛОВА. А., МАСҮДҮНОВ  А.О.  (2010). Бишкектеги супермаркеттерде тейлөөнүн сапаты, Orgeneral Ali Fuat Cebesoy Anısına armağan kitap, 10 – 19 s.

E2. MAKSÜDÜNOV  A., EKMEKÇİOĞLU. E. (2011). Kırgızistan Ekonomisi ve Aile İşletmeciliği, Orta Asya’dan Balkanlara KOBI Niteliğinde Aile İşletmeleri. Nobel 2011.

E3. МАСҮДҮНОВ  А.О., КАМАЛОВА. А. (2016). Кызмат кѳрсѳтүү маркетинги​. Бишкек: КТМУ

 

Байланыш маалыматтары:

Teл                   : +996-312-492783

Web                 : www.manas.kg

э-почта             : azamat.maksudunov@manas.edu.kg