Аты Доц.док. Эмин Юрекли
Э-куржун emin.yurekli@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-303
Телефону 492763/65 (5804)
Сабактар

İŞL-108 : БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП II (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-540 : ӨНДҮРҮШТҮК ЭСЕПТИН ТАЖРЫЙБАЛАРЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-625 : БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП ТЕОРИЯСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-646 : ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕБИНИН БАШКАРУУСУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-654 : БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП ТЕОРИЯСЫНДА БАГЫТТУУ ОКУУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-107 : БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП I (Финанс бөлүмү )

İŞL-214 : БУХ. ЭСЕПТИН КОМПЬЮТЕРЛЕШТИРИЛГЕН ПРОГРАММАСЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-346 : БАШКАРУУ ЭСЕБИ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-226 : ӨНДҮРҮШТҮК ЭСЕП (Финанс бөлүмү )

Резюме

EĞİTİM DURUMU

 

Derece

Mezuniyet Tarihi

 

 

Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü

Lisans

1995

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

/ İşletme Bölümü

 

Yüksek Lisans

 

2010

Yaşar       Üniversitesi,        Sosyal       Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

/ İşletme Bölümü – Muhasebe ve Finansman

 

Doktora

 

2015

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA BİLGİLERİ

Yüksek Lisans Tez Başlığı

Tez Danışmanı

Muhasebe Yazılım Programlarının Maliyet Muhasebesi Çalışmalarına Etkisi Üzerine

Bir Araştırma

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ

Doktora Tez Başlığı

Tez Danışmanı

KOBİ’lerde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanabilirliği

Doç. Dr. M. Gürol Durak

SERTİFİKA BİLGİLERİ

Alınan Mesleki Eğitim, Kurslar ve Alınan Sertifikalar

Netsis-Bilgisayarlı Muhasebe Kursu-İzmir Kariyer

Merkezi

Katılım Belgesi

Eta SQL V.8 – Eta İzmir Bölge Müdürlüğü

Katılım Belgesi

SINAV BİLGİLERİ

Sınav Adı

Yabancı Dil

Puanı

Tarih

ÜDS

İngilizce

65,00

2007 Bahar Dönemi

İŞ TECRÜBESİ

Varsa Çalıştığı Yer

Görevi

Çalıştığı Tarih Aralığı

Ayrılış Nedeni

EGS Dış Ticaret

Muhasebe Elemanı

1995-1997

 

Denizli Basma ve Boya San.

Muhasebe Elemanı

1997-2001

 

Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr.

2001- Halen

-

VERİLEN DERSLER

Akademik Yıl ve Bölüm

Dönem

Ders Adı

Saati

2016-2017

Güz

Genel Muhasebe-I

                      4

2016-2017

Güz

Maliyet Muhasebesi

                       4   

2016-2017 / Yüksek Lisans

Güz

Yönetim Muhasebesi

                        3

2016-2017

Bahar

Genel Muhasebe-II

                        4     

2016-2017

Bahar

Şirketler Muhasebesi

                        3

2016-2017

Bahar

Yönetim Muhasebesi

                         3

2016-2017 / Yüksek Lisans

Bahar

Maliyet Muhasebesi

Uygulamaları

                         3

 

 

 

2013-2015 / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Güz

Genel Muhasebe-I

4

Güz

Maliyet Muhasebesi

4

Güz

Paket Programları-I

4

Bahar

Genel Muhasebe-II

4

Bahar

Paket Programları-II

4

Bahar

Mali Tablolar Analizi

4

2013-2015 / Menkul Kıymetler

ve Ser. Piy.

Bahar

Mali Tablolar Analizi

3

 

Илимий иштери

AKADEMİK YAYINLARI

Uluslararası endekslerde taranan hakemli dergilerde yayımlanan ulusal makaleler (Doktora Öncesi)

Çalışmanın Adı

Makale

Dergi

Tarihi / Cilt/ Sayı/Sayfa

Türk Ticaret Kanununun Şirket Şeffaflığı ve Mali

Tablolar Konusunda Getirdiği Yenilikler

 

Makale

 

Muhasebe Finansman Dergisi/MUFAD

 

2010/-/46/247-255

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Maliyetleri

 

Makale

Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of

Economics and Administrative Sciences

 

2014/19/3/313-332

Uluslararası endekslerde taranan hakemli dergilerde yayımlanan ulusal makaleler (Doktora Sonrası)

Çalışmanın Adı

Makale

Dergi

Tarihi / Cilt/ Sayı/Sayfa

Şeffaflık Ve Hesap

Verilebilirlik Açısından Mesleki Yargı

 

Makale

 

MUHASEBE BILIM DUNYASI DERGISI/MÖDAV

 

2016/18/Özel Sayı/781-812

Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine ve Mesleğe Bakış

Açılarının Araştırılması

 

Makale

 

MUHASEBE BILIM DUNYASI DERGISI/MÖDAV

 

   2017/ 19(1), 319-339.

 

Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama

Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama

 

Makale

 

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

       2017/  6(2), 115-130.

 

Ülke Kalkınmasında Kümelenmenin Önemi ve Türkiye’de Kümelenme Projeleri

 

Makale

TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

2016/3/8/55-75

 

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Değerlendirilmesi

 

 

Makale

Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies

 

2016/2/4/129-141

E-Fatura Uygulamasına İlişkin Bir Değerlendirme

 

Makale

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

2016/4/35/290-302

 

How Does The Corporate Culture Affect The Implementation of IFRS?

 

 

Makale

International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences ISSN: 1925 – 4423

 

 

2016/6/3-4/86-104

Kurumsal Kaynak Planlamasının Yönetim Muhasebesi Açısından Önemini Belirlemeye

Yönelik Bir Araştırması

 

 

Makale

 

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

 

2016/ICAFR 16 Özel

Sayısı/282-289

KOBI'lerde Yönetim Ve Maliyet Muhasebesinin

Stratejik Karar Alma Üzerine Etkisi

 

Makale

 

Muhasebe ve Finansman Dergisi//MUFAD

 

2017/-/73/137-168

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Doktora Öncesi)

Çalışmanın Adı

Makale

Dergi

Tarihi / Cilt/ Sayı/Sayfa

Ülke Dışı Finansal Piyasaların Ulusal

Yatırımlarda Yabancı Kaynak Kullanımı Üzerindeki Etkisi

 

Makale

 

Dayanışma Dergisi

 

2012/-/116/55-61

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Doktora Sonrası)

Çalışmanın Adı

Makale

Dergi

Tarihi / Cilt/ Sayı/Sayfa

Bilişim Teknolojilerinin Günümüz Muhasebe Eğitim Sistemine Entegre

Edilmesinin Gerekliliği

 

 

Makale

 

Dayanışma Dergisi

 

2016/-/25/90-97

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (Doktora Öncesi)

Çalışmanın Adı

Bildiri veya Poster

Konferans vs. Adı

Tarihi / Yeri

Kurumsal Yönetim ve

Uygulama Alanları

Sözlü Bildiri

8. Uluslararası Muhasebe

Sempozyumu

2011 / İzmir

Sektörlerin Muhasebe

Eğitiminden Beklentileri

Sözlü Bildiri

XXX. Muhasebe Eğitimi

Sempozyumu

2010 / Antalya

Üretim Teknolojilerindeki

Gelişmelerin Muhasebe Bilgi Sistemine Etkisi

 

Sözlü Bildiri

 

12. İşletmecilik Kongresi

 

2012 / Muğla

 

 

Kobi’lerde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları ve

ERP Gerekliliği

 

Sözlü Bildiri

II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu

 

2014 / Bursa

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Açısından

Mesleki Yargı

 

Sözlü Bildiri

12. Uluslararası Muhasebe Sempozyumu

 

2015 / Ankara

6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Değerlendirilmesi

 

Sözlü Bildiri

 

Kurumsal Yönetim Sempozyumu

 

2015 / Malatya

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (Doktora Sonrası)

Çalışmanın Adı

Bildiri veya Poster

Konferans vs. Adı

Tarihi / Yeri

Kurumsal Kaynak Planlamasının Yönetim Muhasebesi Açısından Önemini Belirlemeye

Yönelik Bir Araştırması

 

Sözlü Bildiri

 

3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi

 

2016 / Zonguldak

Stajyer Öğrencilerin Mesleki Atılganlık Düzeylerinin Araştırılması; PAÜ Honaz

Meslek Yüksekokulunda Bir Alan Araştırması

 

 

Sözlü Bildiri

 

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu

 

 

2016 / Çorum

Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü

Öğrencilerinin Ticaret Lisesi ve Düz Lise Ayrımına Göre Muhasebe Derslerine Olan İlgi ve Başarı Göstergeleri; PAÜ Honaz ve Buldan

Meslek Yüksekokulu Örneği

 

 

 

Sözlü Bildiri

 

 

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu

 

 

 

 

2016 / Çorum

Entelektüel Sermaye Kavramının Finansal

Raporlama Açısından Önemi

 

Sözlü Bildiri

Scientific Cooperation for Future International Conference-2016

 

2016 / Uşak

 

Muhasebe Paket Programların Verimlilik,

Etki, Yardımcılık, Kontrol edilebilirlik ve

Öğrenilebilirlik Düzeylerinin Öğretim

Görevlisi Algılarına Göre Değerlendirilmesi

 

 

 

 

Sözlü Bildiri

 

 

 

Scientific Cooperation for Future International Conference-2016

 

 

 

 

2016 / Uşak

 

 

İsletme Bolumu Ögrencilerinin Muhasebe Mesleginden Beklentileri: Kırgızsistan Turkiye Manas Üniversitesi Örnegı

 

 

 

           Sözlü Bildiri

 

 

 

    17. Isletmecilik Kongresi

 

 

 

                 2018/ Izmir

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (Doktora Öncesi)

Çalışmanın Adı

Bildiri veya Poster

Konferans vs. Adı

Tarihi / Yeri

Meslek Yüksekokullarının

Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sözlü Bildiri

Ege Üniversitesi Bergama

Meslek Yüksekokulu

2007 / İzmir

PROJELER

Projenin Adı

Projeye Destek Veren

Kurumlar

Görevi

Tarih

Denizli Sanayi Envanteri

Araştırması

KOSGEB, DİE ve Denizli

Sanayi Odası

Proje Elemanı

2001-2003

Denizli, Afyon, Uşak ve Muğla İlleri Doğal Gaz Potansiyeli

Araştırması

Pamukkale Üniversitesi, ODTÜ ve BOTAŞ

 

Proje Elemanı

 

2002-2003

Denizli Sanal Ticaret Noktası

Araştırması

Pamukkale Üniversitesi

BAP Birimi

Proje Elemanı

2002-2005

Denizli İl Merkezi Suç Haritası

ve Suç Analizi

TUBİTAK, EGM

(105G090)

Proje Elemanı

2006-2009

BAŞARI ve ÖDÜLLER

Ödül Adı

Tarihi

Ödül Veren Kurum ve

Açıklaması

Atatürk’ün Kalkınma Planında Sanayinin Yeri ve Önemi

2007

Eskişehir Sanayi Odası-Anadolu

Üniversitesi, Üçüncülük Ödülü

Etik Yaşam ve İş Dünyası

2008

Deloitte Academy, Üçüncülük

Ödülü