Аты Проф.док. Кадир Ардыч
Э-куржун kadir.ardich@manas.edu.kg
Кабинет ENSB-115
Телефону 49 27 81, 82, 86 (2300)
Сабактар

İŞL-531 : ЗАМАНБАП БАШКАРУУ ТАЖРЫЙБАЛАРЫ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-622 : УЮМДУК ЖҮРҮМ - ТУРУМ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-302 : АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ (Менеджмент бөлүмү )

İŞL-542 : СТРАТЕГИЯЛЫК АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-201 : БАШКАРУУ ЖАНА УЮШТУРУУ (БАШКАРУУ ЧЕЧИМДЕРИ) (Менеджмент бөлүмү )

ISL-302 : АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ (Менеджмент бөлүмү )

ISL-312 : УЮМДУК МАДАНИЯТ (Менеджмент бөлүмү )

Резюме

1. Туулган жылы:     09.12.1969

2. Наамы: Профессор доктор

3. Билими:

Даража

Багыт

Университет

Жыл

Бакалавр

Өнөр жай инженериясы

Стамбул техникалык университети

1993

Магистр  

Менеджмент

Сакария университети

1995

PhD  

Менеджме башкаруу жана уюштуруу

Сакария университети

1998 

PhD Диссертациянын аталышы:    “İç Müşteri Tatmini İle Hizmet Kalitesi İlişkisinin Ölçülmesi (Bir Mağaza Zincirinde Uygulama)”, Prof.Dr. Gültekin YILDIZ.

4. Академиялык наам:

Даража

Университет жана багыты

Жыл

Кенже илимий кызматкер

Сакария университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

1994-2001

Доц. м.а.

Газиосманпаша университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2001-2005

Доц. Док.

Газиосманпаша университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2005 Май -2010 Август

Профессор

Газиосманпаша университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2010 Август -2011 Eylül

Профессор

Сакария университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2011 Сентябрь -…

Профессор

Kыргыз-Түрк Манас университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2019 Октябрь- …

 

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Кенже илимий кызматкер

Сакария университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

1994-2001

Доц. м.а.

Газиосманпаша университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2001-2005

Доц. Док.

Газиосманпаша университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2005 Май -2010 Август

Профессор

Газиосманпаша университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2010 Август -2011 Сентябрь

Профессор

Сакария университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2011 Сентябрь -…

Профессор

Kыргыз-Түрк Манас университети, Экономика жана башкаруу факултети, Менеджмент бөлүмү

2019 Октябрь- …

 

 

5Стипендия, гранттар жана сыйлыктар

6. Долбоорлор (кабыл алынган жана жактырылган)

Жылы

Долбоордун аталышы

2009

Performans Değerleme ve Termal Turizm İşletmelerinde Balanced Scorecard (Performans Karnesi) Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi”, BAP Projesi, 2009/19, 2009.

7. Cеминарларга катышуу

8. Административдик милдеттемелер

-

 • Кыргыз-Түрк Манас Университети, Экономика факультетинин деканы, 2020-жылдан азыркы учурга чейин
 • Сакаря университети, проректор, июль 2017-июль 2018.
 • Сакария университети, Башкы катчы, февраль 2013 - июль  2017.
 • Сакария университети, Этика боюнча комитеттин мүчөсү, 2011 - 2013
 • Сакария университети, Ишкердик Башкаруу Факультети, Декандын орун басары, 2012–2013
 • Сакария университети, Бизнес факультети, Менеджмент бөлүмү, Башкаруу жана уюштуруу бөлүмүнүн башчысы, 2011 - 2019..
 • Газиосманпаша университети, И.И.Б.Ф., Декандын орун басары, 2008..
 • Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигинин Токат облустук дирекциясы, Башкармалыктын мүчөсү, 2006 - 2011-жж
 •  Газиосманпаша университети, академиялык баалоо жана сапатты жакшыртуу боюнча кеңештин мүчөсү, 2006 – 2010
 •  Газиосманпаша университети, Экономика жана башкаруу факултети Менеджмент бөлүмү башчысынын орун басары, 2003-2008-жж
 •  Газиосманпаша университети, Коомдук илимдер институту, менеджердин жардамчысы, 2003–2004

6.​ Илимий иш-чараларда мүчөлүк кылуу

1.         Yürütme Kurulu Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, 15-17 Haziran, 2006, Tokat.

2.         PANEL, Kaliteli Çalışma Ortamı = Kaliteli Sağlık Hizmeti (2007 Yılı Uluslararası Hemşireler Birliği [ICN] Teması), 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Kutlama Programı, “Olumlu Çalışma Ortamının Sağlık Hizmetinin Kalitesine Etkisi”, 14 Mayıs, 2007, Sivas.

3.         Bilim Kurulu Üyesi, 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Mayıs – 05 Haziran 2011, Bosna Hersek – Monstar.

4.         Organize Komite Üyesi, 1 st International Symposium on Critical and Analytical Thinking, 10 April 2015

5.         Organize Komite Üyesi, 2 nd International Symposium on Critical and Analytical Thinking, 27 April 2018

6.         Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi, 1, 2., 3, 4, 5, 6, 7. Örgütsel Davranış Kongresi,

7. Илимий жетекчилик кылган магистрдик диссертациялар

Студенттин аты-жөнү

жыл

диссертациянын темасы

диссертациянын түрү

Emre Erol

2019

Bilişsel Faktörlerin Kariyer Değerleri (Çapaları) Üzerine Etkisi

Докторантура

Seher Ulu

2019

Duygusal ve Sosyal Yeterliliklerin Bireysel İş Çıktıları Üzerindeki Etkisi

Докторантура

Zeynel Başaran

2019

Yaşam Tatmininin İşkolikliğe Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Магистратура

EMRAH ÖZSOY

2017

Kişiliğin karanlık yönünün tükenmişlik üzerindeki etkisi

Докторантура

OSMAN USLU

2017

Babacan liderlik algısı ve yöneticiye güven ilişkisinde kültürel değerlerin etkisi

Докторантура

EMİNE GÜNDOĞMUŞ

2017

Bireylerin kişilik özelliklerinin işveren çekiciliği algısına etkisi üzerine bir alan araştırması

Магистратура

SAMET ÖZDEMİR

2016

Tersine hamilik (Mentorluk) ile ilgili bir inceleme: Araştırma görevlileri örnek olayı

Магистратура

METİN BAYRAM

2016

İş kazası maliyetlerine etki eden faktörler üzerine bir ampirik araştırma

Докторантура

ADEM GÜVERCİN

2015

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Tekstil sektöründe bir araştırma

Магистратура

MUSTAFA MACİT

2015

İşkoliklik, iş - aile çatışması ve tükenmişlik ilişkileri üzerine bir araştırma

Докторантура

FATMA BÜŞRA POLAT

2015

Kariyer tercihini etkileyen faktörlerin mesleki olgunluk düzeyi üzerindeki etkisi: Lise öğrencileri üzerinde bir araştırma

Магистратура

MUSTAFA ŞEKER

2014

İnsan kaynakları yönetiminde sosyal medyanın kullanımı üzerine bir araştırma

Магистратура

OSMAN USLU

2013

Güç mesafesi algısının örgütsel güvene etkisi: Bir devlet üniversitesi örneği

Магистратура

MURAT KOÇ

2012

İş tatmini, duygusal tükenmişlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Şırnak geçici köy koruculuğu örneği

Докторантура

SEMA YİĞİT

2012

Kümelerin inovasyon kapasitesinin kaynak tabanlı görüş çerçevesinde incelenmesi

Докторантура

ENSAR SELMAN KARAGÜZEL

2012

Örgüt sağlığının örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesi: Bir devlet üniversitesi örneği

Магистратура

ZEYNEP DİLARA TINAZ

2011

İş ahlakı ve Tokat ortaöğretim kurumlarında görev yapan idareci ve öğretmenlerin meslek ahlakına ilişkin algılarına yönelik bir uygulama

Магистратура

ŞEYMA AYALAN YÜCE

2011

Sağlık sektöründe algılanan hizmet kalitesi ve müşteri (hasta) memnuniyeti: Tokat Devlet Hastanesi'nde bir araştırma

Магистратура

MÜNEVVER YILMAZ

2011

Süreç iyileştirme: Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde bir uygulama

Магистратура

ÖZGÜR GAZİ ŞAHİNKESEN

2010

Öğrenen organizasyonlar Gaziosmapaşa Üniversitesi'nde bir uygulama

Магистратура

İBRAHİM CEMAL GENÇAY

2010

Kurumsal performans değerleme ve termal turizm işletmelerinde kurumsal performans karnesi oluşturulmasına yönelik model önerisi

Докторантура

BAYRAM GALE

2010

Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel bağlılık ilişkisi (Tokat Valiliğinde uygulamalı bir araştırma)

Магистратура

MELİKE AYDIN KOÇ

2010

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009)

Магистратура

UFUK ORHAN

2009

Akademisyenlere uygulanan psikolojik tacizin (mobbing) nedenleri ve etkileri: Mustafa Kemal Üniversitesi örneği

Магистратура

SEMA YİĞİT

2008

Ülke rekabetçiliğinde porter'ın elmas modeli

Магистратура

SEMA POLATCI

2007

Tükenmişlik sendromu ve tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik personeli üzerinde bir analiz)

Магистратура

YILMAZ SEÇGİN

2007

Otel işletmelerinde personel güçlendirme yönetimi ve bir uygulama

Магистратура

ŞEYMA GÖŞTAŞ

2006

Kalite fonksiyon göçerimi ve bir uygulama

Магистратура

FEYZA SİLAHTAROĞLU

2004

Akademisyenlerde zaman yönetimi
 

Магистратура

 

 


 

Илимий иштери

1. Эл аралык реферативдик мезгилдик журналдарда басылган  макалалар:

 1. E Özsoy, JF Rauthmann, PK Jonason, K Ardıç; “Reliability and validity of the Turkish versions of Dark Triad Dirty Dozen (DTDD-T), Short Dark Triad (SD3-T), and Single Item Narcissism Scale (SINS-T)”, Personality and Individual Differences, Volume:117, 15 October 2017, ss.11-14 (SSCI)
 2. Bayram, M; M.C. Üngan; K. Ardıç; “The Relationship Between OHS Prevention Costs, Safety Performance, Employee Satisfaction and Accident Costs”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Volume 23, Issue 2, 1-12, 2017 [SCI].
 3. Baş T. ve K. Ardıç, “Verimlilik İçin İş Disiplini ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 36/3, Eylül, 2003, ss.131-143. [SSCI].
 4. Baş T.ve K.Ardıç, “Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi Eylül, Ek Sayı, 2002, ss-72-81. [SSCI]
 1. Samet Özdemir ve Ardıç, K., “Tersine Mentorluk Üzerine Bir Değerlendirme: The Intern (Stajyer) Filmi Örneği”, İş ve İnsan Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Nisan, 2020, 137-146.
 2. Özsoy, E ve Ardıç, K. (2020). “Çalışanların karanlık kişilik özelliklerinin tükenmişliğe etkisinde genel öz-yeterliliğin düzenleyici rolü”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 2020, 144-154.
 3. Mehmet Bağış; Ensar Selman Karagüzel; Liridon Kryeziu ve K. Ardıç; “A Longitudinal Analysis on Intellectual Structure of Human Resources Management: Theoretical Foundations and Research Trends”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, ss: 796-814, 2019.
 4. Volkan Göktaş, Emre Erol, Remzi Altunışık ve K.Ardıç, “Social Marketing in Charitable Giving Intention: A Serial Mediation Model”, Marketin and Management of Innovations, Issue 2, 2019.
 5. Ardıç, K. ve Z. Başaran, “İşkoliklik ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ASEAD CİLT 6 SAYI 4 Yıl 2019, ss. 334-346.
 6. Macit, M., K. Ardıç, “İşkoliklik, İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”,  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 32 2018 Sayı: 3, 2018, ss. 825-844
 7. Emrah Özsoy, K. Ardıç, Balaban, Ö., Onay, Ö.A., Raşitoğlu, “The Role of Type A Personality in Conflict Handling Styles”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8 (16), 2017, 229-240
 8. Özsoy, Emrah, ve K. Ardıç; “Karanlık Üçlü’nün (Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) İş Tatminine Etkisinin İncelenmesi”; Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F YÖNETİM VE EKONOMİ Dergisi, Yıl:2017 Cilt:24 Sayı:2, 2017, ss.391-406
 9. Uslu O., ve K. Ardıç, “Kültürel Değerlerin İş Doyumuna Etkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (5), 2017, ss.748-755.
 10. Ardıç, K., ve E. Gündoğmuş; “Bireylerin Kişilik Özelliklerinin İşveren Çekiciliği Algısına Etkisi” , İşte Davranış Dergisi, 1, (1), 2016, ss.35-55.
 11. Ardıç, K.; Oymak, Özlem; Özsoy, Tuğba; Uslu, Osman; Özsoy, Emrah. “Comparing person organization fit and person job fit” , Journal of Economics & Management; Katowice25 (2016): 5-13.
 12. Çiçekdağı M. Ve K. Ardıç; “Process Improvement An Application at Gaziosmanpaşa University”, The Online Journal of Science and Technology , January, 2016, Volume6, Issue 1, ss.45-58
 13. Ulu, S., M. Özdevecioğlu, K. Ardıç; ‘Kişilik Özelliklerinin Hasta İken İşe Gelme (Presenteizm) Davranışı Üzerindeki Etkileri: İmalat Sanayiinde Bir Araştırma’; Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 47, Ocak-Haziran 2016 ss. 167-181.
 14. F.B. Polat, K. Ardıç, Y. Özdemir, ‘Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Sakarya Devlet Okulları Örneği)’, İşletme Bilimi Dergisi, 4 (1), 2016, ss.29-65.
 15. Polatçı, S.; K. Ardıç; G. Türkan; ‘Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi’, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F YÖNETİM VE EKONOMİ Dergisi,, Cilt 21 Sayı 2, 2014, ss.281-292.
 16. Rana Kutanis; K. Ardıç; Osman Uslu; Ahmet Karakiraz; - Emotional Intelligence, Fear Based Silence and Trust to Manager: a Case Study - Polish Journal of Management StudiesVol.10.2 - pp.133-142 - ISSN : DOI : - - 2014
 17. Sema Polatçı, K. Ardıç, Murat Koç- Farklı Bir Yaşam Açısından İş ve Yaşam Doyumu Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılığın Etkileri - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiVol.23 - pp.267-287 - ISSN : DOI :  - 2014 
 18. Uslu, O. ve K.Ardıç, “Güç Mesafesi Örgütsel Güveni Etkiler mi?”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15, Aralık, 2013, ss.313-338.
 19. Demirel, Y., B. Arzova, K. Ardıç ve T. Baş, “Organizational Learning On Coopetition Strategy: A Exploratory Research On A Turkish Private Banks Credit Card Application”, Procedia-Social and Behavioral Science, 99, 2013, ss.902-910.
 20. Ardıç, K. ve H. Sadaklıoğlu, “Taşımacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi (Tokat İlinde Bir Uygulama)”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:23, Sayı:3, 2009, ss.167-190. [EBSCOhost]
 21. Ardıç, K. ve N.Erdoğmuş, “Öznenin Nesneleşmesi-Türkiye’de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanların Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Türkiye’de Yönetim ve Örgüt Alanının Gelişimi Özel Sayısı, Cilt: 4, Sayı: 1, Nisan, 2009, ss.199-237. [Econlit]
 22. Ardıç, K., S. Polatçı, “Tükenmişlik Sendromu ve Madolyonun Öbür Yüzü”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Temmuz-Aralık, 2009, Sayı 32, ss-21-46. [EBSCOhost]
 23. Ardıç, K. ve S. Polatçı “Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromuna Etki Eden Faktörler (GOÜ Örneği)” Gazi İİBF Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2008, ss. 69-96. [Business Source Complete]
 24. Polatcı, S., K. Ardıç ve A. Kaya “Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi” Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F YÖNETİM VE EKONOMİ Dergisi,, Cilt: 15, Sayı:2, 2008, ss.145-161. [Econlit], [EBSCOhost]
 25. Çöl, G., K. Ardıç, “Sosyal Yapısal Özelliklerin Bağlılık Üzerine Etkileri”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, 2008, ss.157-174. [EBSCOhost]
 26. Ardıç, K., ve S. Polatçı, “İşgören Refahı ve Örgütsel Etkinlik Kavramına Bütüncül Bir Bakış: Örgüt Sağlığı”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , Cilt 21, Sayı 1, 2007, ss.137-154. [EBSCOhost]
 27. Yüksel F., O. Çevik ve K. Ardıç, “Belediye Başkanlarının Vizyon Ölçümlerine İlişkin Bir Araştırma: Belde Belediyeleri Örneği, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , Cilt 19, Sayı 2, 2005, ss.263-277. [EBSCOhost]
 28. Baş T.ve K.Ardıç, “The Impact of Age on Satisfaction of Academician”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 4, Sayı:3 Kış 2002, ss.89-102. [Business Source Complete]
 29. Baş, T. ve K.Ardıç, “Comparison of Job Satisfaction of Public and Private University Academicians in Turkey”, METU, Journal of Development. Volume:29, Number:1-2, (2002), ss.27-46. [EBSCOhost], [Econlit]

 

 1. Эл аралык илимий конференциялардын макалалар жыйнагында басылган макалалар:

Толук текст

1.         Özsoy, E., K. Ardıç, O. Uslu ve Ö.Balaban, “Karanlık Üçlünün Yöneticiye Güvene Etkisinin İncelenmesi, International Congress on Politics, Economics and Social Studies, 2017.

2.         Özsoy, E., K. Ardıç, ve Ö.Balaban, “Karanlık Üçlünün Örgütsel Bağlılığa  Etkisinin İncelenmesi, International Congress on Politics, Economics and Social Studies, 2017.

3.         Ardıç, K. ve O. Uslu, “Do Individual Cultural Values Differentiate Paternalist Leadership Perception?”, Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking, İstanbul, Turkey, 15-17 December, pp. (in press), 2016.

4.         Bas, T.; Y. Demirel; K. Ardıç ve M. Akbolat; “Öğrenci Memnuniyeti ve Memnuniyetsizliğini Anlamak Sakarya Üniversitesi Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya-TURKEY, November 24-25, ss. 584-596, 2016

5.         Ardıç K., E. Özsoy,  Examining the relationships between the Dark Triad Traits and Big Five personality dimensions.  Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3201971), 2016.

6.         Çiçekdağı, M ve K. Ardıç, ‘Process Improvement: An Aplication at Gaziosmanpaşa University’, International Science and Technology Conference, St. Petesburg, Russia, September, 2-4, pp 887-900, 2015

7.         Yunus Demirel, B. Arzova, K. Ardıç ve Türker Baş, “Organizational Learning On Coopetition Strategy: A Exploratory Research On A Turkish Private Banks Credit Card Application”, 9 Th International Strategic Management Conference, June, 27-29, (2013), Riga-Latvia.

8.         Ardıç, K. ve S. Karagüzel, “Örgüt Sağlığı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği”, 4.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 10-16 Eylül, (2012), Tetova.

9.         Polatcı, S., K. Ardıç ve H. Akkaş “Duygusal Zeka ve Tükenmişlik İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Etkisi”, Uluslar arası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Sempozyumu, 30 Ekim-1 Kasım, 2009, ss.1542-1551.

10.       Baş, T. ve K.Ardıç, “ISO 9000: A Stepping Stone to Total Quality”, 45th EOQ Congress, 18-21 September, İstanbul, Turkey, (2001), ss.653-661.

Жыйынтык текст

11.       Özsoy Emrah, Uslu Osman, Balaban Özlem, K. Ardıç “Comparing Bergen and Duwas workaholism scales”.  2nd International Symposium Humanities and Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5318525) (2018).

12.       Uslu Osman, Özsoy Emrah, K. Ardıç, Balaban Özlem, “Relationship between personality and stress”,  2nd International Symposium Humanities and Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5318535) (2018).

13.       Uslu Osman, K. Ardıç, Özsoy Emrah, “Liderlik tarzları ve lidere güven arasındaki ilişki”,  4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5425651) (2018).

14.       Özsoy Emrah, Uslu Osman, K. Ardıç, “İşkolikliğin yönetsel pozisyon bağlamında incelenmesi”, 4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5425755) (2018).

15.       Ardıç K., Uslu Osman, Özsoy Emrah, “Effects of emotional intellegence on job performance”.  Dimitri Yavorinitski 2nd International European Congress On Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5318550) (2018).

16.       Özsoy Emrah, K. Ardıç, Uslu Osman, Balaban Özlem, “Examining the effects of general self-efficacy on attitudes towards job”,  Dimitri Yavorinitski 2nd International European Congress On Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5416665) (2018). 

17.       Özsoy Emrah, K. Ardıç, Balaban Özlem, “Karanlık Üçlü’nün örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesi”.  3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4035740) (2017).

18.       Ardıç K., Özsoy Emrah, Balaban Özlem, Uslu Osman, “Karanlık üçlünün (narsisizm, makyavelizm ve psikopati) üretkenlik karşıtı davranışlara etkisinin incelenmesi”, Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5414828) (2017).

19.       Özsoy Emrah, Balaban Özlem, K. Ardıç, “Yöneticilerden algılanan karanlık kişilik özelliklerinin çalışanların iş tatmini ile ilişkisinin incelenmesi”.  Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev/UKRAINE, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4035678) (2017).

20.       Ardıç K., Uslu Osman, Özsoy Emrah, “Kültürel değerlerin örgütsel hiyerarşi bağlamında incelenmesi”, Dmitri Yavorinitski 1st  International European Congress on Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3983785) (2017).

3. Эл аралык китептер же бул китептердеги бөлүмдөр

 1. Özdemir Samet ve K. Ardıç, “ Tersine Mentorluk Kavramı Üzerine Bir İnceleme” içinde “Kariyer-Temel Kavramlar, Yönetimi, Güncel Konular, Editörler: Erdoğan Kaygın ve Yunus Zengin, Eğitim Yayınevi, Mart 2019, Konya, ss.257-270.
 2. Özsoy, Emrah ve K. Ardıç, “Narsizmin Yönetsel Pozisyon Bağlamında İncelenmesi” , Prof.Dr.Gültekin Yıldız Anı Kitabı, Ed. Mahmut Akbolat ve Mustafa Cahit Üngan, Sakarya Üniversitesi Basımevi, ISBN:978-605-2238-07-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4691937) 2018.
 3. Ardıç, K., Uslu, O. ve E. Özsoy, “Türkiye’de Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) Çalışmalarının Genel Görünümü”, içinde “Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları II”, editör Rana Özen Kutanis, Gazi Kitapevi, Nisan 2016, Ankara, ISBN:978-605-344-384-1, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3201880)ss.251-284.
 4. Ardıç, K., Özsoy, E. ve O. Uslu, “Türkiye’de Çalışmalarının (Work Engagement) Çalışmalarının Genel Görünümü”, içinde “Türkiye’de Örgütsel Davranış Çalışmaları II”, editör Rana Özen Kutanis, Gazi Kitapevi, Nisan 2016, Ankara, ISBN:978-605-344-384-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3201912)ss.101-129.
 5. Ertaş, F.C., K. Ardıç, A.Başarır, H.Çınar, E. Çakır, E. Aslan ve M.S. Döven, “Tokat İli Müşteri Memnuniyeti Araştırması”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 08, Araştırma Seri No: 07, Tokat, 2008.
 6. Ardıç K., “Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulama Aşamaları”, Gazi Kitapevi Şubat, Ankara, (2004), ss.131-142.
 7. Ardıç K, “İşletmelerde Köklü Değişim Aracı Olarak Değişim Mühendisliği”, Ekonomi ve Yönetim, 75. Yıl Armağanı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, (1998), ss.237-253.
 1. Улуттук журналдарда басылган макалалар
 2. S. Yiğit ve K. Ardıç, “Kümeleme ve Kümeye Özgü Kaynakların Belirlenmesi, İşletme Bilimi Dergisi, Sayı:1, Cilt:1, Haziran, 2013, ss.37-57.
 3. Ardıç, K., H. Çiçek ve G. Çöl, “360 Derece Geri Bildirim ve Gelir İdaresi Başkanlığında 360 Derece Geri Bildirim Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2009, ss.41-73.
 4. Yüksel F., O Çevik ve K. Ardıç, “Belediye Başkanları Gözüyle Yerel Yönetim Sorunları”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt 3, Sayı 1,  2008, ss.1-26.
 5. Ardıç, K. O. Çevik ve Ş. Göktaş, “Kalite Fonksiyonlarının Yayılımı [Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Bir Uygulama]”, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 2008, ss.111-139.
 6. Polatçı, S., K. Ardıç ve Z.D. Tınaz, “Tükenmişlik Sendromu, (Tokat Orta Öğretim Kurumlarında Bir Analiz”, Selçuk İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:15, 2007, ss.1-22.
 7. Durna, U., K. Ardıç ve H. Uzun, “Yöneticilerin Bilgi Yönetimi İle İlgili Algı ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2007, ss.175-198.
 8. Ardıç K. ve M.S.Döven, “Türkiye’de İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Amasya İli Çevresinde Bir Uygulama”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2004, ss.69-83.
 9. Ardıç K., O. Çevik ve F. Yüksel, “Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 Temmuz, 2004, ss.63-81.
 10. Ardıç, K. ve T. Baş, “Sağlık Sektöründe Müşteri Tatmininin Ölçülmesi (Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama”, Bilgi, Sosyal Bilimler Dergisi, No.4, 2001, ss.69-83.
 11. Ardıç, K. ve A. Güler, “Reklamlarda Vurgulanan Ürün ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi ve Bir Uygulama”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 14, Sayı:2000-04, Temmuz-Ağustos, 2000, ss.18-23.
 12. Yıldız G ve K. Ardıç, “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”,  Bilgi, Sosyal Bilimler Dergisi, No.1, 1999, ss.73-82.

 

5. Улуттук илимий конференциялардын макала жыйнактарында басылган макалалар

 1. Uslu, ; Emrah Özsoy ve K. Ardıç, “Babacan Liderlik Algısının Lidere Güvene Etkisi”, 6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı 2-3 Kasım Isparta, ss.1241-1251, 2018.
 2. Özsoy, E.; Osman Uslu ve K. Ardıç, “ Yöneticilerin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Çalışanların İş Tatminine Etkisi”,  6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı 2-3 Kasım Isparta, ss.1253-1264, 2018.
 3. Özdevecioğlu, M; K. Ardıç; S. Ulu, ‘Kişilik Özelliklerinin Presenteizm (Hastayken İşte Olma Hali) Üzerindeki Etkileri’, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, ss.891-897, 7-8 Kasım, 2014.
 4. Ardıç, K. Ve S. Ulu, “Negatif Duygusal, Bağlamsal Performans ve İş Sosyal Destekleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 1.Örgütsel Davranış Kongresi, 15-16 Kasım, Sakarya, 2013.
 5. Yiğit, S. Ve K. Ardıç, “Kümeye Özgü Kaynakların Belirlenmesi ve İşletmeye Özgü Kaynaklarla Etkileşimi”, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran, Kütahya, 2013.
 6. Ardıç, K., ve İ.C. Gencay, “Kurumsal Performans Değerleme ve Termal Turizm İşletmelerinde Kurumsal Performans Karnesi Oluşturulmasına Yönelik Model Önerisi”, 13. Ulusal Turizm Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Antalya,ss.985-1006
 7. Barca, M., M.A. Köseoğlu ve K. Ardıç, “Yöneticilerin Strateji Geliştirmede Kullandıkları Tekniklerin Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 26-28 Mayıs 2011, Çanakkale, ss.3-9.
 8. Ardıç, K. ve H. Çiçek, “Krizi İnsanla Aşmak: Performans Değerlemede Yeni Bir Yaklaşım-360 Derece Geri Bildirim ve Gelir İdaresi Başkanlığında 360 Derece Geri Bildirim Sisteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”, 25. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 25-28 Mayıs 2010, ss.141-177.
 9. Erol, Y., M. Aras ve K. Ardıç, “Demografik Özelliklerin Örgütsel Bağlılığa Bir Etkisi ve Bir Uygulama”, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs, Zonguldak, 2010, ss.531-541.
 10. Durna, U., K. Ardıç ve H. Uzun, “Yöneticilerin Bilgi Yönetimi İle İlgili Algı ve Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma”, 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , 3-5 Kasım Kocaeli, 2006, ss.641-655.
 11. Çınar, H., M.S. Döven ve K. Ardıç, “Özel Markaların Tercih Edilebilirliğini Artırmada Fiyat Dışı Boyutlarda Rekabet Edebilmek İçin Müşteri Tercihlerinin Belirlenmesi (Tokat Örneği)”, Marka Yönetimi Sempozyumu, 14-15 Nisan Gaziantep, 2005, ss.151-159.
 12. Ardıç, K., “Kamu Yönetiminde Sürekli ve Köklü Değişim Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi ve Değişim Mühendisliği”, Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, 21-22 Ekim, Ankara, 1999, ss.55-68.
 13. Yıldız, G. Ve K.Ardıç, “Benchmarkingte Bilgiye Ulaşmada Ahlak Sorunu”, Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 24-26 Aralık, Sakarya, 1997, ss.249-264.
 14. Ardıç, K., “Sürekli ve Köklü Değişim Aracı Olarak Toplam Kalite ve Değişim Mühendisliğinin Uyumlaştırılması”, 1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 30-31 Ekim, İstanbul, 1997, ss. 298-301.
 15. Ardıç, K. ve C. Yenigün, “Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik Anlayışı”, 21.Yüzyıl Liderlik Sempozyumu, 5-6 Haziran, İstanbul, 1997, ss.545-556.
 16. Ardıç K., “Klasik Yönetim Anlayışından Toplam Kaliteye Doğru”, 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, 12-13 Ekim, Ankara, 1995, ss.971-985.

Жыйынтык текст

 1. Ardıç, K. Ve S. Ulu, “Negatif Duygusal, Bağlamsal Performans ve İş Sosyal Destekleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 1.Örgütsel Davranış Kongresi, 15-16 Kasım, Sakarya, 2013.
 2. Döven, M.S., G. Bozkurt ve K. Ardıç, “360 Derece Geri Bildirim Sistemi ve Akademik Personel Üzerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Uygulama (GOP Üniversite Örneği)”, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi, 29-31 Mayıs, İstanbul, 2005, ss.39-41.
 3. Ardıç, K., T. Baş, “Kamu ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs İstanbul, 2001, ss. 479-484.
 4. Ardıç, K. ve R. Turgay, “Sağlık Sektöründe İş Tatmini ve Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi”, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 29-31 Mayıs, İstanbul, 1999, ss.68-69.