1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSO-107 ДЕНЕ МАДАНИЯТЫНЫН ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-109 КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-111 ДЕНЕ ТАРБИЯ АДИСТИГИНЕ КИРИШҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-113 ГИМНАСТИКАНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ 4 ( 2 - 4 ) 5 МC Түшүр
BSO-115 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ПЕДАГОГИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
BSO-117 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ I 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
BSO-119 КЫЙМЫЛДУУ УЛУТТУК ОЮНДАР 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSO-104 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSO-106 КИШИНИН АНАТОМИЯСЫ II 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSO-108 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКАНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ I 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-110 ВАЛЕОЛОГИЯ ЖАНА БИРИНЧИ ЖАРДАМ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-112 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ТАРЫХЫ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSO-114 ВОЛЕЙБОЛДУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-116 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ II 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-154 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 1 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSO-203 ДЕНЕ ТАРБИЯНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ, СПОРТ ТЕОРИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-205 МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕНДЕР ҮЧҮН ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-207 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКАНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ II 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-209 СПОРТСМ.ДИН ТАМАК.СУ. Д.ТАР. Ж-А СП.ТУН ГИГ.ЛЫК НЕГ.РИ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-211 СПОРТТУК МАШЫГУУНУН НЕГИЗДЕРИ 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
BSO-213 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ III 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-215 ТОГУЗ КОРГООЛ ЖАНА МАНГАЛА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-231 ГАНДБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSO-200 КЛАССТЫ БАШКАРУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-202 ПСИХОМОТОРИКАНЫН ӨНҮГҮҮСҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-204 КИШИНИН ФИЗИОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSO-206 КИШИНИН БИОХИМИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-208 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ IV 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
DES-202 АТА-М. ТАР, КЫРГ.Н ГЕОГ., КЫРГ. Т. Ж-А АД. (МАМ. СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 0 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-210 СПОРТТО АНИМАЦИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-212 КҮРӨШ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-214 ЛЫЖА СПОРТУНУН ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-216 ТАЭКВОНДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-218 ОРДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-220 СТЕП-АЭРОБИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-222 CТРИТБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-224 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-226 УЛУТТУК КҮРӨШ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-228 ПИЛАТЕС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-230 ШАХМАТ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-232 БОКС 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-234 СНОУБОРД 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-236 ТҮРК ЭЛДЕРИНИН УЛУТТУК БИЙЛЕРИ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-238 СУУДА СҮЗҮҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-240 ГРЕБЛЯ, БАЙДАРКА, КАНОЭ ЖАНА РАФТИНГ СПОРТ ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-242 АЛЬПИНИЗМ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-244 ЖӨӨ БАСУУ, ҮҢКҮР ИЧИНДЕ БАСУУ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-246 СУУ АЛДЫНДАГЫ СПОРТТУН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА ЖАБДЫКТАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-248 СПОРТТУК ОРИЕНТИРЛӨӨ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSO-250 ТРИАТЛОН 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSO-301 ПЕДАГОГИКАЛЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-303 СПОРТ МОРФОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-305 СПОРТТО ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРДҮ ӨНҮКТҮРҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-307 БАСКЕТБОЛДУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-309 САБАКТА ПЕДАГОГИКАЛЫК БАЙКОО ЖАНА КӨЗӨМӨЛ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-311 ОКУТУУДА ПЛАНДАШТЫРУУ ЖАНА БААЛОО 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-313 БУЛЧУҢ ИШМЕРДИГИНИН ФИЗИОЛОГИЯСЫ (КУРСТУК ИШ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSO-315 КЫЙМЫЛ ИШМЕРДИГИНИН БИОМЕХАНИКАСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSO-317 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ V 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
BSO-311 ОКУТУУДА ПЛАНДАШТЫРУУ ЖАНА БААЛОО 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-319 ӨМҮР БОЮ СПОРТ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-321 ФУТБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-323 КОНЬКИ СПОРТ ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-325 ПАРУС СПОРТУ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-327 КОРФБОЛ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-329 КАРАТЕ-ДО 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-331 АЙКИДО 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSO-302 СП. ТРАВ.ДАН САКТ.НУУ Ж-А КАЙРА КАЛ.НА КЕЛТ.ҮҮ СП. МЕД. 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSO-304 СПОРТ СТАТИСТИКАСЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-306 ОКУТУУНУН АТАЙЫ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSO-308 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА 4 ( 1 - 6 ) 4 МC Түшүр
BSO-310 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSO-312 СПОРТТУК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ VI 0 ( 0 - 6 ) 3 МC Түшүр
BSO-314 ТАНДАЛГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕОР.СЫ ЖАНА МЕТ.СЫ I (КУРС. ИШ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSO-316 СПОРТ СОЦИОЛОГИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BSO-318 СПОРТТУК ИМАРАТТАР 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BSO-320 СПОРТОГУ ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BSO-322 ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА БИОЛОГИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BSO-324 АЯЛ ЖАНА СПОРТ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BSO-326 КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК СПОРТУНУН УЮШТУРУЛУШУ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
BSO-328 БОДИБИЛДИНГ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-330 ООР АТЛЕТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-332 ДЗЮДО 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-334 ТЕННИС 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-336 ЖАА МЕНЕН ОК АТУУ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
BSO-338 ГОЛЬФ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-411 СПОРТТО ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРДҮ ӨНҮКТҮРҮҮ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-413 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТТО ТЕХН.ЛЫК Ж.А ИНФ.ЛЫК ТЕХН.ЛАР 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-415 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА II 4 ( 1 - 6 ) 6 МC Түшүр
BSÖ-417 СПОРТТУК УКАЛОО 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSÖ-419 БОДИБИЛДИНГ 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSÖ-423 ДЗЮДО 2 ( 1 - 2 ) 3 ТС Түшүр
BSY-409 ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-411 БАСКЕТБОЛ (ТАН.ГАН СП. ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-413 ВОЛЕЙБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕО.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-415 СҮЗҮҮ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-417 ГИМНАСТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-419 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-421 ООР АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-423 БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-425 СПОРТТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-427 ДЗЮДО (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-429 УЛУТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-431 ГАНДБОЛ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-433 ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-435 ТЕННИС (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-437 ЛЫЖА СПОРТУ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж М.СЫ I - М. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-437 ЛЫЖА СПОРТУ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж М.СЫ I - М. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-439 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ(ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М. I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-441 БАДМИНТОН (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-443 САМБО (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-445 АЛЬПИНИЗМ (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-447 ТОГУЗ КОРГООЛ (Т. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР.I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-449 ШАХМАТ(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-451 ОРДО(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-453 БОДИБИЛДИНГ (ТАН. СП. ТҮ. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BSÖ-404 УЮШТУР.ЛУК - МАССА.К ЖАНА ДЕН-С.ТУ ЧЫҢДООЧУ ИШ ЧАРАЛАР 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-408 ЛЫЖА СПОРТУНУН ТҮРЛӨРҮ 2 ( 1 - 2 ) 2 МC Түшүр
DES-402 КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ МАМЛЕКЕТТИК СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
BSY-454 ДААРЫЛОО ДЕНЕ ТАРБИЯ 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
BSY-408 АНТРОПОМЕТРИЯ-СПОРТ МЕТРОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
BSÖ-406 ПЕДАГОГИКАЛЫК КЫЗМАТ ЖАНА ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖАРДАМ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSÖ-410 СПОРТТУК МАШЫГУУНУН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
DES-400 ЖАЛПЫ АДИСТИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ ЖАКТОО СЫНАГЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BSY-410 ФУТБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-412 БАСКЕТБОЛ (ТАН.ГАН СП. ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-414 ВОЛЕЙБОЛ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕО.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I ) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-416 СҮЗҮҮ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.НҮН ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-418 ГИМНАСТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕОР.СЫ Ж-А МЕТОД.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-420 ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-422 ООР АТЛЕТИКА (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-424 БОКС (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-426 СПОРТТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-428 ДЗЮДО (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-430 УЛУТУК КҮРӨШ (ТАН.ГАН СПОРТ ТҮР.Н ТЕО.Ы Ж-А МЕТ.СЫ I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-432 ГАНДБОЛ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-434 ТАЭКВАНДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-436 ТЕННИС (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-438 ЛЫЖА СПОРТУ (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж М.СЫ I - М. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-440 ҮСТӨЛ ТЕННИСИ(ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М. I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-442 БАДМИНТОН (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-444 САМБО (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-446 АЛЬПИНИЗМ (ТАН. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-448 ТОГУЗ КОРГООЛ (Т. СП. ТҮР. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МА. ПР.I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-450 ШАХМАТ(ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-452 ОРДО (ТАН.Н СП. ТҮР.Н Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
BSY-456 БОДИБИЛДИНГ (ТАН. СП. ТҮ. Т.СЫ Ж-А М.СЫ I - МАШ. ПР. I) 4 ( 2 - 4 ) 7 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы