Сабак
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
RUS-100 Орусча (Даярдоо) 20 ( 20 - 0 ) 3 МC Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы