1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-111 ДЕНЕ ТАРБИЯ III 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
BIL-100 ИНФОРМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STR-105 ТУРИЗМДИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TRO-101 МЕЙМАНКАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УЮШТУРУУ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TRO-105 БИЗНЕС НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TRO-107 ТУРИЗМДЕ МАМИЛЕЛЕРДИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TRO-113 ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯСЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-112 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV 2 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BIO-100 ТАБИЯТ ТААНУУНУН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-100 МАТЕМАТИКА 2 ( 1 - 2 ) 3 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TRO-102 МЕЙМАНКАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TRO-106 МИКРО-МАКРО ЭКОНОМИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TRO-110 ТЕЙЛЮЮ КЫЗМАТТАРЫН УЮШТУРУУ 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
TRO-112 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRO-114 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STR-203 АНГЛИС ТИЛИ III 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
STR-219 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ I 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRO-213 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TRO-225 ТУРИЗМ УКУГУ 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRO-211 ТУРИЗМДЕ АНИМАЦИЯ ЖАНА РЕКРЕАЦИЯ КЫЗМАТТАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TRO-221 ТУРИЗМДЕ ЭТИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TRO-211 ТУРИЗМДЕ АНИМАЦИЯ ЖАНА РЕКРЕАЦИЯ КЫЗМАТТАРЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TRO-221 ТУРИЗМДЕ ЭТИКА 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-202 АТА-М. ТАР, КЫРГ.Н ГЕОГ., КЫРГ. Т. Ж-А АД. (МАМ. СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-212 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
STR-204 АНГЛИС ТИЛИ IV 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
STR-220 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ II 3 ( 2 - 2 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TRO-202 КОНОКТОО ИНДУСТРИЯСЫНДА БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
TRO-206 РАСМИЙ СҮЙЛЮШҮҮ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
TRO-204 БАТЛЕР КЫЗМАТЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TRO-216 МОТИВАЦИЯ ТЕХНИКАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TRO-218 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА ЮНДҮРҮШТҮ БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TRO-220 ДЕН СООЛУК ТУРИЗМИ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TRO-204 БАТЛЕР КЫЗМАТЫ 2 ( 1 - 2 ) 4 ТС Түшүр
TRO-216 МОТИВАЦИЯ ТЕХНИКАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TRO-218 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА ЮНДҮРҮШТҮ БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
TRO-220 ДЕН СООЛУК ТУРИЗМИ 2 ( 2 - 0 ) 4 ТС Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TRO-311 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ I 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
Yİİ-313 ТАМАК-АШ КЫЗМАТТАРЫН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
Yİİ-307 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА ӨЗДҮК НАРКТЫ ТАЛДОО 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
STR-313 ТУРИЗМ МАРКЕТИНГИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
İYD-303 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ III (ЭYD -303-01 НЕМИС ТИЛИ III, ЭYD-303 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-335 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА САТУУ ИШТЕРИН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-339 ДЕН СООЛУК ТУРИЗМИ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TRO-312 КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-314 АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
Yİİ-316 ТАМАК - АШ ӨНДҮРҮШҮН АВТОМАТТАШТЫРУУ 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-302 ӨНДҮРҮШТҮК ПРАКТИКА III 0 ( 0 - 2 ) 6 МC Түшүр
YÖD-302 КУРСТУК ИШ 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
İYD-304 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ IV (ЭYD -304-01 ОРУС ТИЛИ IV, ЭYD-304-02 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
TRO-334 КОНОКТОО ИНДУСТРИЯСЫНДА ДОЛБООРЛОО ЖАНА ДИЗАЙН 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-340 ЭФФЕКТИВДҮҮ ЖАЗЫШУУ ЖАНА ТААНЫТУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-342 ИНСАНДЫН ЖЕКЕ ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА МОТИВАЦИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
TRO-453 ЭЛ АРАЛЫК МЕЙМАНКАНА ИШКЕРДҮҮЛҮГҮ 2 ( 2 - 0 ) 6 МC Түшүр
TRO-413 ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ 2 ( 2 - 0 ) 5 МC Түшүр
BTZ-451 ДИПЛОМДУК ИШ I 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STR-411.01 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (НЕМЕЦ ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-411.02 ЭКИНЧИ КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ I (ОРУС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
TRO-433 ТУРИЗМ УКУГУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-435 ИННОВАЦИЯЛЫК БАШКАРУУ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК. 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-437 ЭФФЕКТИВДҮҮ СҮЙЛӨШҮҮ ЖАНА РИТОРИКА 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
İYD-405 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ V (ЭYD -405-01 ОРУС ТИЛИ V, ЭYD-405-02, 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DES-404 ДИПЛОМДУК ИШТИ ЖАКТОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
BTZ-452 ДИПЛОМДУК ИШ II ((ШАРТТУУ САБАК: TRO - 451 ДИПЛОМДУК И 3 ( 1 - 4 ) 3 МC Түшүр
STJ-402 иНД®Р®ШТ®К ПРАКТИКА IV 0 ( 0 - 0 ) 5 МC Түшүр
TRO-402 ТУРИЗМ САЯСАТЫ ЖАНА ПЛАНДОО 3 ( 3 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-400 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АДИСТИК) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-402 МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (АТА МЕКЕН ТАРЫХЫ) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
STR-412.01 КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (НЕМЕЦ ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
STR-412.02 КЕСИПТИК ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛИ II (ОРУС ТИЛИ) 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
TRO-436 БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИ АВТОМАТТАШТЫРУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-438 ТУРИЗМ СОЦИОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-432 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОРДУН АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
TRO-440 ПРОТОКОЛ КЫЗМАТТАРЫН УЮШТУРУУ 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
İYD-406 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ VI (ЭYD-406-01 RUSЗA V, ЭYD-406-02, ALMA 3 ( 3 - 0 ) 6 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы