Аркага
19 Июнь 2020

Академиялык персоналдын илимий публикациялары


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. TAYFUN AHMET, AYSEN ESIN, DÜLGER AYSE SELIN, ÖZYURT BASAK (2018). Travelexpo Turizm Fuarı Ziyaretçilerinin Fuara İlişkin Geri Bildirimlerine Yönelik Bir Arastırma1 (A Research on Feedback of Visitors in Travel Expo Tourism Fair). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 472-485., Doi: 10.21325/jotags.2018.294 (Yayın No: 4395122)
 2. TAYFUN AHMET, ÜLKER MUSTAFA, GÖKÇE YUSUF, TENGILIMOGLU ENGIN, SÜRÜCÜ ÇAGRI, DURMAZ MEHMET (2018). Turizm Alanında Yiyecek ve İçecek ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses about Food and Beverage in the Field of Tourism). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 503-527., Doi: 10.21325/jotags.2018.227 (Yayın No: 4424598)
 3. KILIÇLAR ARZU, USAKLI AHMET, TAYFUN AHMET (2018). Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives. Journal of Destination Marketing Management, 8, 232-246., Doi: 10.1016/j.jdmm.2017.04.006 (Yayın No: 3527668)
 4. ÇOLAK ELIF, TAYFUN AHMET (2017). Çamlıhemşin İlçe Merkezinde Yerli Halkın Turizme İlişkin Görüşleri (Opinions of Indigenous People Living in Çamlıhemşin on Tourism). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 581-598., Doi: 10.21325/jotags.2017.167 (Yayın No: 3899733)
 5. DAGDEVIREN AYHAN, TAYFUN AHMET (2017). The Examining of Relationship between Local People’s Lifestyles and Perceptions towards Socio-Cultural Impacts of Tourism in Antalya. Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 28, 5-21. (Yayın No: 3718119)
 6. TAYFUN AHMET, AYSEN ESIN, AKBULUT BURCU AYSENUR (2017). Rize İlinin Turizm Göstergelerinin Yıllara Göre Türkiye ile Kıyaslanması: 2009-2015. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-75., Doi: 10.26677/tutad.2017.4 (Yayın No: 4069485)
 7. AYSEN ESIN, TAYFUN AHMET, KÜÇÜKERGIN FULDEN NURAY (2016). A Study On The Evaluatıon Of Mainly Touristic Attractions Of Antalya The Tourism Capital Of Turkey. International Journal of Business and Management Studies, 23-29. (Yayın No: 3393796)
 8. TAYFUN AHMET, ACUNER ELIF (2014). Cittaslow Comparative Research Turkey and The World. International Journal of ArtsScience, 7(3), 239-246. (Yayın No: 1364090)
 9. TAYFUN AHMET, ALP ALI, ÜNSAL BAN, YAZICIOGLU IRFAN (2011). Konaklama İşletmelerinde İş görenlerin Stres Düzeyleri İle Performans Düzeyleri Arasındaki İlişki. İktisat İşletme Finans, 26(299), 67-89. (Yayın No: 1364068)
 10. TAYFUN AHMET (2009). Is There A Relationship Between Grade Average Point and Student Perceptions With Regart To Cheating Factors. Bilig(49), 191-204. (Yayın No: 1364045)
 11. Gök, Tolga; İnce, Cemal; Akgöz, Erkan (2018).  Eğitim Amacıyla Farklı Ülkelere Göç Eden Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği.  MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 577-591.
 12. Erdem, Barış; Akgöz, Erkan; Gündoğdu, İbrahim (2018).  Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Uluslararası Staj Deneyimlerine İlişkin Memnuniyet Algıları: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 60-73.
 13. Erdoğan Aracı, Ülker; Akgöz, Erkan (2018).  İşgören İlişkilerinde Yaşanan Sorunların İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Bakış Açısından Değerlendirilmesi.  Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 178-193.
 14. Göral, Ramazan; Akgöz, Erkan (2017).  Tourism Price Competition Index For National Destinations.  Journal of Tourism Management Research, 4(1), 17-29. Doi: 10.18488/journal.31.2017.41.17.29.
 15. Akgöz, Erkan (2017).  Turizm İşletmelerinde Çalışan Performansını Artırıcı Bir Unsur Olarak Kalite Çemberleri.  Journal of Strategic Research in Social Science, 3, 133-141. Doi: 10.26579/josress-3.3.9.
 16. Türkay Oğuz; Akgöz, Erkan (2016).  Yaşam Değerleri İle İş Değerleri Arasındaki Etkileşim Otel Çalışanları Örneği.  Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(14), 147-164.
 17. Akgöz, Erkan, Göral, Ramazan; Tengilimoğlu, Engin (2016).  Turistik Ürün Çeşitlendirmenin Sürdürülebilir Destinasyonları Açısından Önemi.  Akademik Bakış Dergisi (55), 397-407.
 18. Göral, Ramazan; Akgöz, Erkan (2016).  Integrated Assessment of Customers Comments in Travelling Websites and Official Classification Systems and Konya Hotels Application.  International Journal of Business and Social Science, 7(7), 139-151.
 19. Akgöz, Erkan, Gürsoy, Yüksel (2014).  Turizm Eğitiminde Yabancı Dil Öğrenme İstek ve Kararlılıkları Selçuk Üniversitesi Beyşehir Örneği.  Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 2(1), 21-29.
 20. Akgöz, Erkan (2014).  Sustainable Tourism and Use of Local Resources as Touristic Products The Case of Beysehir.  International Journal of Research in Business and Social Science, 3(1), 106-117. Doi: http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v3i1.
 21. Erdem, B., Gülcan, B., Tokmak, C., Asanova, K. & Margaziyeva, N. (2015). Kırgızistan Konaklama Sektöründe İnsan Kaynakları Profili Araştırması. Manas Journal of Social Studies. 4 (3), 69 – 92.
 22. Şenol, F., Margazieva, N. & Kaya, A. (2016). Konaklama İşletmelerinde İstihdam Edilen Personele Yönelik Eğitim Uygulamaları: Kırgızistan-Bişkek Otellerinde Örnek Olay İncelemesi. Manas Journal of Social Studies. 5 (1), 1-21.
 23. Tetik, N., Karadeniz G., Margazieva, N. & S. Altımışev (2015). Geleneksel finanstan davranışsal finansa: hangi düşüncelerle harcama ve yatırım yaparız. REFORMA  International Science Economic Journal. № 3 (67), 33-43.
 24. Erdem, B. ve Gündoğdu, İ. (2018). Kumiss Treatment in the Context of Health Tourism: A Research in Kyrgyzstan, International Journal of Medical Research & Health Sciences, 7(11): 135-155.
 25. Erdem, B. ve Gündoğdu, İ. (2018). An Investigation on Kumiss Treatment in the Context of Health Tourism: A Literature Review, International Scientific Journal Turizam, 22(3): 107-120.
 26. Турдумамбетов, Б., Гундогду, И., Исмаилова, А. (2017). Как открыть отель в Кыргызстане и Турции: сравнительный анализ истории развития сектора и организационно-правовых аспектов. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6 (5), 179 – 194.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. TAYFUN AHMET, DÜLGER AYSE SELIN (2018). Place Of Desserts In Turkısh Cuısıne. 2nd International Conference on Business and Social Sciences 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4395138)
 2. TAYFUN AHMET, AYSEN ESIN, AKBULUT BURCU AYSENUR (2017). Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Il. Tanıtım Fuarlarını Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Kastamonu Günleri Örneği. I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4003165)
 3. TAYFUN AHMET, AYSEN ESIN, AKBULUT BURCU AYSENUR (2017). Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Il Tanıtım Fuarlarını Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Kastamonu Günleri Örneği. 1. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM KONGRESI (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3680929)
 4. TAYFUN AHMET, AYSEN ESIN, DÜLGER AYSE SELIN, ÖZYURT BASAK, BOZKURT ISMAIL, BULUT YASIN (2017). A Research on Feedback of Visitors in Travel Expo Tourism Fair. International Conference Ontourism, Travel, Leisureand Hospitality (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3680886)
 5. DAGDEVIREN AYHAN, TAYFUN AHMET (2017). Yerel Halkın Turizmin Sosyokültürel Etkilerine Ilıksın Algıları. INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, 12-13. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3718637)
 6. TAYFUN AHMET, AYSEN ESIN, KÜÇÜKERGIN FULDEN NURAY, KÜÇÜKERGIN KEMAL GÜRKAN (2017). A Model Suggestion For the Development Of Thermal Tourısm In Yozgat Province. II. International Bozok Symposium-Tourism Potential of Yozgat and its Problems (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3515984)
 7. AYSEN ESIN, TAYFUN AHMET (2017). Possıbılıtıes For Adventure-Based Tourısm: The Case Ofturkey. Academics World International Conference, Bangkok, Thailand (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3680914)
 8. AYSEN ESIN, TAYFUN AHMET, KÜÇÜKERGIN FULDEN NURAY (2016). A Study On the Evaluatıon of Maınly Tourıstıc Attractıons of Antalya the Tourısm Capıtal of Turkey. The Internatıonal Journal Of Arts Scıences (Ijas) Internatıonal Conference For Socıal Scıences And Humanıtıes (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3393999)
 9. KÜÇÜKERGIN FULDEN NURAY, TAYFUN AHMET, AYSEN ESIN (2016). Ottoman Palaces in Istanbul Yesterday Today and the Future. SECOND SARAJEVO INTERNATIONAL CONFERENCE ON "EU INTEGRATION BALKAN COUNTRIES" (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3394118)
 10. TAYFUN AHMET, KILIÇLAR ARZU, USAKLI AHMET, YAYLA ÖZGÜR (2013). Şeb-i Aruz Törenlerine Katılan Ziyaretçilerin Memnuniyet ve Sadakat Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. International Conference on Religious Tourism and Tolerance (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364242)
 11. TAYFUN AHMET, ACUNER ELIF (2011). Yiyecek İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Pazarlama Politikalarında Yöresel Yemeklerin Rolü Fırtına Vadisi Örneği. 1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364224)
 12. TAYFUN AHMET (2004). Kazak Mutfak Kültürü Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Birinci Türk Dünyası Turizm Kurultayı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1364156)
 13. Akgöz, Erkan; Taalaybek Kızı, Nestan (2018).  Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetiminde Topsis Yönteminin Kullanılması.  International Academic Research Congress. 30 Ekim-03 Kasım 2018. Antalya/Türkiye.
 14. Akgöz, Erkan; Turganbayeva, Nadira; Gadirli, Rauf (2018).  Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İş Gören Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Bişkek Örneği.  International Academic Research Congress, 30 Ekim-03 Kasım 2018. Antalya/Türkiye.
 15. Akgöz, Erkan; Seidalieva Zarina (2018).  Uluslararası Niteliğe Sahip Üniversitelerin Tercih Edilmesine Yönelik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği.  Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu. 09-13 Ekim 2018. Türkistan/Kazakistan.
 16. Akgöz, Erkan; Göral, Ramazan; Cenbekov Ermahmat (2018).  Avrasya’da Turizm Hareketliliği ve Kapasite Kullanımının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: Kırgızistan Örneği.  Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu. 09-13 Ekim 2018. Türkistan/Kazakistan.
 17. Akgöz, Erkan; Gök, Tolga; İnce, Cemal (2018).  Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi.  9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 314-329. 10-12 Mayıs 2018. Bişkek/Kırgızistan.
 18. Akgöz, Erkan; Topuz, Çetin; Göral, Ramazan; Gürsoy, Yüksel (2018).  Konaklama İşletmelerinin Kuruluş Yeri Seçimine TOPSİS Yöntemiyle Karar Verilmesi: Kırgızistan Örneği.  III. INES Education and Social Science Congress, 531-531. 28 Nisan-01 Mayıs 2018. Antalya/Türkiye.
 19. İnce, Cemal; Akgöz, Erkan; Gök, Tolga (2018).  Lisans Düzeyinde Turizm Öğrenimi Gören Öğrencilerin Yurtdışına Göç Eğilimleri: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği.  Uluslararası Orta Asya Sempozyumu “Göç, Yoksulluk ve Kimlik”, 185-186. 17-20 Nisan, 2018, Bişkek/Kırgızistan.
 20. Akgöz, Erkan (2018).  Turizm İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimine Multimoora Yönetimiyle Karar Verilmesi.  2. International Congress of Eurasian Social Sciences.04-07 Nisan 2018. Antalya/Türkiye.
 21. Akgöz, Erkan (2017).  Sürdürülebilir Turizmin Kırsal Alanların Kalkınmasına Etkisi ve Sonsuz Şükran Köyü Örneği.  I. International Sustainable Tourism Congress.23-25 November 2017. Kastamonu/Türkiye.
 22. Akgöz, Erkan; Şalvarcı, Simge (2017).  Turizmin Sosyal ve Psikolojik Etkileri: Konya İli Örneği.  The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability. 28-30 September 2017. Mersin/Türkiye.
 23. Topuz, Çetin; Akgöz, Erkan; Tengilimoğlu, Engin (2017).  The Assessment of the Tourism Intended Cultural Heritage Usage Perceptions in the Scala of Domestic People: Beyşehir.  International Congress on Cultural Heritage and Tourism. 19-21 May 2017. Konya/Türkiye.
 24. Akgöz, Erkan; Gürsoy, Yüksel; Palavar, Karabey; Topuz, Çetin (2017).  Using Regional Food in Tourism Sector as Cultural Factor: Beyşehir Tarhana.  International Congress on Cultural Heritage and Tourism, 103-103.. 19-21 May 2017. Konya/Türkiye.
 25. Göral, Ramazan; Akgöz, Erkan; Gürsoy, Yüksel (2017).  Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Konaklama Kapasitesinin Etkin Kullanımı Açısından Destinasyonların Karşılaştırılması.  4th International Congress of Tourism Management Researches, 12-14 May 2017, Girne/KKTC.
 26. Akgöz, Erkan; Gürsoy, Yüksel; Tengilimoğlu, Engin (2017).  Marka Destinasyonların Oluşturulmasında İnanç Turizminin Önemi: Konya Örneği.  Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 250-250. 10-12 April 2017. Kastamonu/Türkiye.
 27. Akgöz, Erkan (2016).  The Effect of Cognitive and Affective Image Components on Toursitic Destinoation Konya Case.  IHANAS 2016-Internatioınal Human and Nature Sciences Problems and Solution Seeking Congress. 07-09 October 2016, Saraybosna/Bosna-Hersek.
 28. Akgöz, Erkan; Tokay, Simge (2016).  Destinasyon Kalitesinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma Antalya Örneği.  IMUCO-International Multidisciplinary Conference. 21-22 April 2016. Antalya/Türkiye.
 29. Akgöz, Erkan; Arslan, Aytuğ; Akkirpi; Hacer Derya (2015).  Turizm İşletmelerinde İtibar Yönetiminde Yeşil Yıldız Uygulamasının Önemi.  I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indıcators, 1(1), 736-747. 28-30 May 2015. Konya/Türkiye.
 30. Arslan, Aytuğ; Akgöz, Erkan (2015).  Çin Turizm Pazarında Türkiye’nin Yeri Üzerine Bir Değerlendirme Çin Dış Turizm Kalite Hizmet Sertifikası Programı.  I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indıcators, 1(1), 796-805. 28-30 May 2015. Konya/Türkiye.
 31. Arslan, Aytuğ; Akgöz, Erkan (2014).  New Heritage Motivated Attraction Of Inner Anatolia Sonsuz Şükran Köyü.  9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality. 25-27 September 2014. Balıkesir/Türkiye.
 32. Halis, Muhsin; Türkay, Oğuz; Akgöz, Erkan (2014).  Otel İşletmelerinde Çalışanların Hizmet Kalitesi Algılamaları ve Beş Yıldızlı Bir Şehir Oteli Örneği.  12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2(1), 971-977. 30 August-06 September 2014. Kazan/Rusya Federasyonu.
 33. Tayfun, Ahmet; Akgöz, Erkan; Palavar, Karabey (2013).  The Usage Of Socio Psycho Factors As A Sustainable Competition Medium To Develop Faith Tourism Center The Case Of Konya.  International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 551-562. 09-12 May 2013. Konya/Türkiye.
 34. Akgöz, Erkan (2011).  The Influences of Place Names on the Destination Image: Beysehir Sample.  International Congress of Onomastic Sciences, 8-8. 05-09 September 2011. Barselona/İspanya.
 35. Akgöz, Erkan (2009).  Kriz Ortamında Turizm İşletmelerinin Rekabet Aracı Olarak İtibar Yönetimi.  Modern Developmental Trends and Turkish World, 1(1), 158-180. 29-31 May 2009. Bakü/Azerbaycan.
 36. Najimudinova, S. & Margazieva, N. (2019). İş Yapma Kolaylığı Göstergelerinden İşe Başlama İndeksi Açısından Türkiye ve Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Üzerinde Bir Karşılaştırma. II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 11- 12 Nisan, Kahramanmaraş / Türkiye.
 37. Serinkan, C., Margazieva, N. & Bekturganova, Ş. (2018). Kırgızistan’da Bankacılık Sektörünün Yönetim ve Organizasyon Sorunları. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenciler Kongresi Bildiriler Kitabı. Bişkek, Kırgızistan. 
 38. Najımudinova, S. & Margazieva, N. (2018). Attitudes of Urban Residents Toward Tourism: Evidence from Bishkek. International Conference on Eurasian Economies. 18-20 June, Tashkent, Uzbekistan, 14-19.
 39. Erdem, B., Margazieva, N., Asanova, K. & Gündoğdu, İ. (2017). Tourism supply and demand analysis in Kyrgyzstan.  3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20 – 22 Nisan, Bişkek, Kırgızistan, 399 – 413.
 40. Sezer, C. & Margazieva, N. (2016). Kırgızistan’da Turizm’in Adı Isık-Göl: Bir Alan Çalışması.  2. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. 3-5 Mayıs 2016, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi. Almatı, Kazakistan.
 41. Gülcan, B., Margazieva, N. & Asanova, K. (2015). Kırsal Turizmde Alternatif Bir Konaklama Birimi Olarak Bozüy. I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. 19 – 21 Kasım, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Kastamonu, Türkiye.
 42. Gürbüz, H. & Margazieva, N. (2007)Kırgızistan’daki Tüketicilerin Yiyecek- İçecek İşletmelerini Tercih Nedenleri ve Beklentileri. Çeşme Turizm Sempozyumu, 21-23 Kasım 2007, İzmir/Türkiye.
 43. Erdem, B. & Gündoğdu, İ. (2018). Sağlık Turizmi Kapsamında Kımız Tedavisi Üzerine Bir İnceleme, 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi̇ Bildiriler Kitabı, 10 – 12 Mayıs, Bişkek, Kırgızistan, s.231-246. Editörler: Hakan Çetintaş, Hasan Gül, Adem Göleç̧, Seyil Najı̇mudı̇nova, Azamat Maksudunov, Emin Yürekli̇, Bilal Solak, Adilya Yamaltdı̇nova, Muratali Abdıldaev, ISBN 978-9967-9144-2-1, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, [Erişim Adresi: http://manas.edu.kg/temp/ICE%202018%20BILDIRLER%20%20KITABI.pdf]
 44. Erdem, B., Gündoğdu, İ. & Kalıkova, G. (2018). Etnik Restoranlarda Pazarlama Karması Unsurlarının İncelenmesi̇: Kırgızistan Supara Etno Kompleks Örneği, 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Temmuz, Kastamonu, Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı, ISBN:978-605-4697-21-2, Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Kastamonu/Türkiye, [Erişim Adresi: http://www.turkdunyasiturizmi.com/wp-content/uploads/2018/10/4-UTDS-OZET-BILDIRI-KITABI.pdf ] [Özet Metin].
 45. Şahin, H., Çıvgın, A., Oktay, K. & Gündoğdu, İ. (2018). İpek Yolu Turizminin Geleceğine Yönelik Öngörüler. II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 03 – 05 Mayıs, Taşkent, Özbekistan. [Erişim Adresi: http://2018.iccht.org/wp-content/uploads/2018/11/ICCHT-2018-PROCEEDINGS-E-BOOK-1.pdf ]
 46. Erdem, B. & Gündoğdu, İ. (2018). Sağlık Turizmi Kapsamında Kımız Tedavisi Üzerine Bir İnceleme, 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi̇, 10 – 12 Mayıs, Bişkek, Kırgızistan, Bildiri Özetleri Kitabı, s.36– 37, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, [Erişim Adresi: http://ice2018.manas.edu.kg/temp/ABSTRACT%20PROCEEDING__ICE2018_son.pdf ] [Özet Metin].
 47. Турдумамбетов, Б., Гундогду, И. & Исмаилова, А. (2017). Как Открыть Отель В Кыргызстане И Турции: Сравнительный̆ Анализ Истории Развития Сектора И Организационно- Правовых Аспектов, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20 – 22 Nisan, Bişkek, Kırgızistan, 1166-1178. Editörler: Barış Erdem, Tolga Gök ve Narıngül Margaziyeva, ISBN: 978-9967-9038-5-2, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. [Erişim Adresi: http://tdts.manas.edu.kg/files/Tam_Metin_Bildiri_Kitabi.pdf].
 48. Turganbaeva, N. & Gündoğdu, İ. (2017). Kırgızistan Sağlık Turizmi̇ Kapsamında At Sütü Tedavisine Alternatif Eşek Sütünün Kullanımı ve Önemi̇, 1st International Sustainable Tourism Congress, 23-25 November, Kastamonu-Turkey, 907-915. [Erişim Adresi: http://www.stc17.com/wp-content/uploads/2017/12/1.ISTC-PROCEEDINGS-BOOK.pdf]

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 1. EKONOMI (2019)., ÜNLÜÖNEN KURBAN, TAYFUN AHMET, Nobel Akademik Yayıncılık, Basım sayısı:9, Sayfa Sayısı 284, ISBN:978-605-5426-39-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3975509)
 2. EKONOMIYE GIRIS (2009). TAYFUN AHMET,ÜNLÜÖNEN KURBAN, NOBEL BAS. YAY., Sayfa Sayısı  298, ISBN:978-605-395-236-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6135)
 3. TURIZM EKONOMISI (2007). TAYFUN AHMET, ÜNLÜÖNEN KURBAN, KILIÇLAR ARZU, NOBEL BAS. YAY., Sayfa Sayısı 298, ISBN:978-605-395-006-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6137)
 4. OTEL ISLETMECILIGI (2001)., TAYFUN AHMET, TUTIBAY YAY., Sayfa Sayısı 118, ISBN:000, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6138)
 5. SIGORTACILIK (1997)., TAYFUN AHMET, TUTIBAY YAY., Sayfa Sayısı 108, ISBN:000, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6139)
 6. Kırgızistan’da Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması ile İlgili Bir Model Önerisi (2018). Akgöz, Erkan; Erdem, Barış; Gök, Tolga; İnce; Alimov, Ulanbek; Turganbayeva, Nadira; Asanova, Kımbat, BYR Publishing House, Editör: Akgöz, Erkan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 206, ISBN:978-9967-9039-7-5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 7. Düşünceden Uygulamaya Otel İşletmeciliği (2015). Akgöz, Erkan. Gazi Kitapevi, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 171, ISBN:978-605-344-211-0, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 8. Ön Büro İşlemleri (2011). Akgöz, Erkan. Nobel Yayınevi, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 232, ISBN:978-605-133-099-0, Türkçe(Ders Kitabı).
 9. Genel İletişim (2009). Akgöz, Erkan; Sezgin, Murat. Gazi Kitapevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 189, ISBN:978-605-5804-54-1, Türkçe(Ders Kitabı).

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 1. REGARDING SOCIO-CULTURAL IMPACTS OF TOURISM /YEREL HALKIN TURIZMIN SOSYOKÜLTÜREL ETKILERINE ILISKIN ALGILARI) (2018)., DAGDEVIREN AYHAN, TAYFUN AHMET, IJOPEC, Editör: Dilek, S. Emre Dursun, Gülten, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 163, ISBN:978-1-912503-29-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4424298)
 2. KALITE YÖNETIM SISTEMLERI, Bölüm adı:(KALITE YÖNETIM SISTEMLERI) (2012)., TAYFUN AHMET, DETAY YAYINCILIK, Editör: MUHARREM TUNA ILKAY GÜLER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 329, ISBN:9786055437114, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1355481)
 3. TÜRK TURIZM TARIHI (2009)., TAYFUN AHMET, ÜNLÜÖNEN KURBAN, DETAY YAY., Sayfa Sayısı 313, ISBN:978-605-5681-11-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6136)
 4. Turizmde Nis Pazarlar, Bölüm adı: (Gastronomik Ürünlerin Turizm Amaçlı Kullanılmasının Önemi ve Etkileri) (2018). Akgöz, Erkan. Eğitim Yayınevi, Editör: Göral, Ramazan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 248, ISBN:978-605-7557-12-4, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 5. Türkiye’nin Unesco Değerleri ve Turizm Potansiyeli, Bölüm adı:(Anadolu’da Kurulan En Eski Organize Devletin İlk Başkenti: Boğazkale-Hattuşaş (Boğazköy)-1986) (2018). Akgöz, Erkan, Eğitim Yayınevi, Editör: Abdullah Karaman, Alper Ateş, Kürşad Sayın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:978-605-7557-52-0, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 6. International Public Relations Practices and Approaches, Bölüm adı:(Tourism, Promotion and International Public Relations) (2018)Akgöz, Erkan, Peter Lang, Editör: M. Umut Tuncer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 300, ISBN:978-3-631-76091-8, İngilizce(Bilimsel Kitap).
 7. Yerel Turistik Değerler, Bölüm adı:(Anadolu Selçuklu Beyliklerinden Farkındalık Yaratan Kültürel Değer: Eşrefoğlu Camii) (2017). Akgöz, Erkan, Eğitim Yayınevi, Editör: Abdullah Karaman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 21, ISBN:978-975-2475-44-1, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 8. Turizm Paradigmaları, Bölüm adı:(Turizm İşletmelerinde Yetenek Yönetimi) (2016). Akgöz, Erkan, Detay Yayıncılık, Editör: Akgöz, Erkan. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 392, ISBN:978-605-9189-72-9, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 9. Stratejik Yönetimde Güncel Konular, Bölüm adı:(Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kurumsal İmaja Etkisi ve Stratejik Rekabet Aracı Olarak Kullanılması) (2016). Akgöz, Erkan, Detay Yayıncılık, Editör: Akyay, Uygar. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 132, ISBN:978-605-9189-63-7, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 10. Örgüt Psikolojisi Yeni Yaklaşımlar Güncel Konular, Bölüm adı:(İtibar Yönetimi) (2014). Akgöz, Erkan; Çağlıyan, Vural. Atlas Kitapevi, Editör: Aykut Bedük, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 45, ISBN:978-605-63373-6-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 11. İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Seçme Yazılar, Bölüm adı: (Örgütsel İletişimde Inovasyon (Yenilikçilik)) (2012). Akgöz, Erkan. Gazi Kitapevi, Editör: Vural Çağlıyan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 24, ISBN:978-605-4562-57-2, Türkçe(Bilimsel Kitap).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. TAYFUN AHMET, OLCAY ATINÇ, ÇETI BUSE, YAZGAN PEKTAS SERIFE (2019). Destinasyon Yiyecek İmajının Tutum ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 1983-1999., Doi: 0.21325/jotags.2019.458 (Kontrol No: 5385180)
 2. TAYFUN AHMET, KÜÇÜKERGIN FULDEN NURAY, AYSEN ESIN, EREN AYSE, ÖZEKICI YAKUP KEMAL (2016). Turizm Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bıblıyometrık Bir Analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 50-69. (Kontrol No: 3393849)
 3. TAYFUN AHMET, ISIN ALPER, KÜÇÜKERGIN KEMAL GÜRKAN (2016). Örgütsel Saçsızlığın Is Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Belirleyici Rolü. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 35-49. (Kontrol No: 3393905)
 4. TAYFUN AHMET, ÇATIR OZAN (2014). Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research Türk, 6(1), 347-365. (Kontrol No: 1373865)
 5. TAYFUN AHMET, ÇATIR OZAN (2014). An Emperial Study Into The Relationship Between Work Life Balance and Organizational Commitment. IS, GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(1), 22-37. (Kontrol No: 1373878)
 6. TAYFUN AHMET, TEKBALKAN MURAT (2014). Dış Kaynaklardan Yararlanan Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık Ve Is Doyumu Ankara Da Bir Araştırma. GAZI ÜNIVERSITESI TURIZM FAKÜLTESI DERGISI (Kontrol No: 3394575)
 7. TAYFUN AHMET, YAYLA ÖZGÜR (2014). Turistlerin Otel Seçimlerinde Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Davranışsal ve Tutumsal Sadakat Boyutuyla İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 30-35. (Kontrol No: 1373858)
 8. TAYFUN AHMET, GÜRLEK MERT (2014). Tüketici Etnosantrizminin Yerli Turistik Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2), 34-45. (Kontrol No: 1373861)
 9. TAYFUN AHMET, ACUNER ELIF (2014). Cittaslow Çamlıhemşin İçin Bir Model Önerisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 46-54. (Kontrol No: 1373823)
 10. TAYFUN AHMET, ARSLAN EMIN (2013). Festival Turizmi Kapsamında Yerli Turistlerin Ankara Alışveriş Festivalinden Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research Türk, 5(4), 191-206. (Kontrol No: 1373779)
 11. TAYFUN AHMET, ÇATIR OZAN (2013). Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research Türk, 5(3), 115-134. (Kontrol No: 1373787)
 12. TAYFUN AHMET, YAYLA ÖZGÜR (2013). Turistlerin Otel Seçimlerinde Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Ankara Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research Türk, 5(4), 159-169. (Kontrol No: 1373772)
 13. TAYFUN AHMET, YILDIRIM MUSTAFA, YILDIRIM LÜTFIYE (2013). Turistlerin Turistik Tercihlerinde Ağızdan Ağıza İletişimin Rolü Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 26-38. (Kontrol No: 1373814)
 14. TAYFUN AHMET, YILDIRIM MUSTAFA (2010). Turistlerin Tüketim Davranışları Kültüre Milliyete Göre Farklılık Gösterir mi Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research Türk,, 2(2), 43-64. (Kontrol No: 1373744)
 15. TAYFUN AHMET, PALAVAR KARABEY, ÇÖP SERDAR (2010). Is görenlerin Eğitim ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research Türk, 2(4), 3-18. (Kontrol No: 1373761)
 16. TAYFUN AHMET, ÜNLÜÖNEN KURBAN (2009). Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(27), 1-17. (Kontrol No: 1368682)
 17. TAYFUN AHMET, MEYDAN UYGUR SELMA (2008). Yükseköğretimde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Aldıkları Eğitimin Kalitesini Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik(2), 88-106. (Kontrol No: 1368636)
 18. TAYFUN AHMET, YAZICIOGLU IRFAN (2008). Öğrencilerin Kopya Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 375-393. (Kontrol No: 1368672)
 19. TAYFUN AHMET, YAZICIOGLU IRFAN, PALAVAR KARABEY (2008). Otel İşletmelerinde Çalışan Is görenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kamu-Is Is Hukuku ve İktisat Dergisi(4), 179-200. (Kontrol No: 1368563)
 20. TAYFUN AHMET (2008). Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutumları. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(2), 103-116. (Kontrol No: 1368644)
 21. TAYFUN AHMET, MEYDAN UYGUR SELMA (2008). Öğrencilerin Fast Food Hızlı Servis Restoranlarını Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik(1), 88-106. (Kontrol No: 1368611)
 22. TAYFUN AHMET, TOKMAK CÜNEYT (2007). Tüketicilerin Türk Usulü Fastfood İşletmelerini Tercih Etme Sebepleri Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(22), 169-183. (Kontrol No: 1368558)
 23. TAYFUN AHMET (2007). Turizm İşletme Belgeli Restoranlardan Hizmet Alan Müşterilerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(21), 273292. (Kontrol No: 1368554)
 24. MEYDAN UYGUR SELMA, TAYFUN AHMET, Kara Derya (2005). Seyahat Acentelerinin Kullandıkları Satış Geliştirme Araçları Üzerine Bir Araştırma: Ankara-Antalya Karşılaştırması. Turizm Akademik, 2, 23-35. (Kontrol No: 3460287)
 25. TAYFUN AHMET (2005). Katılmalı Yönetim Üzerine Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(2), 122-138. (Kontrol No: 1368531)
 26. TAYFUN AHMET (2005). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Denetim Odakları Üzerine Bir Araştırma. Turizm Akademik(1), 1-10. (Kontrol No: 1368535)
 27. TAYFUN AHMET, ÜNLÜÖNEN KURBAN (2005). Turizm Sektöründe Tüketicinin Sağlıklı Bir Çevreye Sahip Olma Hakkı Üzerine Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik(147), 74-86. (Kontrol No: 1368528)
 28. TAYFUN AHMET, MEYDAN UYGUR SELMA (2005). Seyahat Acentelerinin Kullandıkları Satış Geliştirme Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma Ankara Antalya Karşılaştırması. Turizm Akademik(2), 23-34. (Kontrol No: 1368545)
 29. TAYFUN AHMET, KILIÇLAR ARZU (2004). Tatil Alışkanlıkları Farklılık Gösteririm Mi Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik(144), 38-48. (Kontrol No: 1368516)
 30. TAYFUN AHMET (2004). Otel İşletmelerinde Çalışan Is görenlerin Katılmalı Yönetim Hakkındaki Değerlendirmeleri. Turizm Akademik(1), 89-96. (Kontrol No: 1368525)
 31. TAYFUN AHMET, KILIÇLAR ARZU (2004). Turizmin Sosyal Etkileri ve Yerli Halkın Turiste Bakısı. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(1), 1-17. (Kontrol No: 1368521)
 32. TAYFUN AHMET, YÜKSEL SEDAT (2003). Turistik Amaçlı Bölgesel Tanıtımda Baskı Gruplarının Koordinasyonları ve Lobi Faaliyetleri. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(1), 146-165. (Kontrol No: 1364413)
 33. TAYFUN AHMET, ÜNLÜÖNEN KURBAN (2003). Turistlerin Yerli Halkın Tüketim Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(1), 146-165. (Kontrol No: 1368513)
 34. TAYFUN AHMET (2002). Turist Yerli Halk Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(1), 1-12. (Kontrol No: 1364405)
 35. TAYFUN AHMET (2001). G Ü Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nden Mezun Olan Öğretmenlerin Fakülte Hakkındaki Değerlendirmeleri. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(5), 1-12. (Kontrol No: 1364366)
 36. TAYFUN AHMET, KILIÇLAR ARZU (2001). Uluslararası Pazar Seçim Süreci Kaplıca Turizmi İçin Bir Model Önerisi. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi(5), 55-72. (Kontrol No: 1364276) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 37. TAYFUN AHMET, DURĞUN SAİT (2019).  İş görenlerin Çalıştıkları Pozisyon ve Eğitim Düzeylerinin Zaman Perspektifleri ve Motivasyon Kaynakları Üzerindeki Rolü: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama.  İşletme Araştırmaları Dergisi (Kontrol No: 5536534)
 38. Akgöz, Erkan; Asanova, Kımbat; Askanbaeva Kıyal (2018). Yöresel Yemeklerin Sürdürülebilir Turizme Etkisi: Kırgızistan Mutfağı Örneği. Diyalektolog Sosyal Bilimler Dergisi(19), 423-436.
 39. Akgöz, Erkan (2016). Turizm İşletmelerinde Çalışan Değerlerine Yönelik Bir Çalışma. Çatalhöyük - International Tourism and Social Research, 1(1), 67-83.
 40. Akgöz, Erkan; Göral, Ramazan; Gürsoy, Yüksel (2014). Yenilik Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Kurban Bayramı Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(31), 1-12.
 41. Akgöz, Erkan; Solmaz, Başak (2010). Turizm İşletmelerinde İtibar Yönetimi. SÜ IIBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(10)19, 23-41.
 42. Маргазиева Н.К. & Нажимудинова С.С. (2016). Отношение  Городских Жителей к Туризму на примере города Бишкек, Вестник КЭУ. Musa Ryskulbekov Kyrgyz Economic University. 3 (37), 257 – 262. ISSN: 1694 – 5778.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Tengilimoğlu, Engin; Göral, Ramazan; Akgöz, Erkan (2017). Olumlu ve Olumsuz Geri Bildirimlerin Memnuniyet Düzeylerine Göre İncelenmesi: Booking.com Örneği. 18. Ulusal Turizm Kongresi ”Kültür Turizmi”, 556-566. 18-22 Ekim 2017, Mardin/Türkiye.
 2. Akgöz, Erkan; Tengilimoğlu, Engin (2015). Online Müşteri Değerlendirmelerinin Tesis Özellikleri Açısından İncelenmesi Booking com Örneği. 16. Ulusal Turizm Kongresi Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılında Turizm ve Barış, 1(1), 145-163. 12-15 Kasım 2015 Çanakkale/Türkiye.
 3. Akgöz, Erkan; Arslan, Aytuğ (2014). Turizm Sektöründe Yabancı Dil Eğitim Engelleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma. 15. Ulusal Turizm Kongresi Engelsiz Turizm, 210-225. 13-16 Kasım 2014, Ankara/Türkiye.
 4. Göral, Ramazan; Akgöz, Erkan; Topuz, Çetin (2013). Turizm İşletmelerinde Yeşil Is Modeli Inovasyonu ve Yönetim Aracı Olarak Yeşil Inovasyon Radarı. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 05-08 Aralık 2013, Kayseri/Türkiye.
 5. Маргазиева Н.К. &  Асанова К.Т. (2008) «Туризмди өнүктүрүүдө жергиликтүү калктын туризмдик аң сезимин тарбиялоонун жана өнүктүрүүнүн мааниси». Ulusal Turizm Kongresi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,  20 Mayıs 2008.
 6. Асанова К.Т. & Маргазиева Н.К.  (2008) «Теоретическая и практическая подготовка персонала хаускипинга».  Ulusal Turizm Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 20 Mayıs 2008.

F. Editörlük

 1. Tayfun, Ahmet. Journal of Tourism and Gastronomy Studies (TR DIZIN), Dergi, JOTAGS
 2. Akgöz, Erkan. (2016). Yemek Hıfz-ı Sıhhası ve Yeni Usul Yemek Kitabı, Detay Yayıncılık. Ankara.
 3. Akgöz, Erkan. (2016).  Turizm Paradigmaları, Kitap, Detay Yayıncılık. Ankara.
 4. Akgöz, Erkan. (2018). Kırgızistan’da Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması İle İlgili Bir Model Önerisi. Kitap.  BYR Publishing. Bişkek.
 5. Çınar, Bekir; Şahin, Cengiz; Avşaroğlu, Selahattin; Akgöz, Erkan. (2018). Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları 2018. Kitap, Çizgi Kitapevi. Konya.
 1. Diğer Yayınlar
 1. ÇOLAK ELIF, TAYFUN AHMET (2017). Çamlıhemşin İlçe Merkezinde Yerli Halkın Turizme İlişkin Görüşleri. II. Rize Turizm Sempozyumu, 333-347. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3940086) Diğer Yayınlar
 2. TAYFUN AHMET, DÜLGER AYSE SELIN (2018). Place Of Desserts In Turkısh Cuısıne. Research Journal of Social Sciences, 11, 9-13., Doi: 10.22587/rjss.2018.11.1.2 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4395109)