Аркага
5 Ноябрь 2021

Sheraton Bishkek мейманканасынын жетекчилери биздин университетте! (2-ноябрь, 2021-жыл)


Факультетибиздин Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү тарабынан уюштурулган «Ийгиликтүү мейманкана башкаруу» аттуу семинар 2021-жылдын 2-ноябрында Касым Тыныстанов конференц-залында Шератон Бишкек башкы менеджери Айтекин Караяканын жана операциялык менеджер Салих Гүнайдындын катышуусунда өттү. Студенттерибиздин чоң кызыгуусуна татыган иш-чарабызды, университеттинректору  профессор Алпаслан Жейлан жана университетибиздин адабият факультетинин деканы Ахмет Беше ж.б. көптөгөн коноктордун катышуусунда өттү.