Аты Ага окутуучу Кымбат Асанова
Э-куржун kymbat.asanova@manas.edu.kg
Кабинет TOYO-204
Телефону 492786 (2120)
Сабактар

YÖD-302 : КУРСТУК ИШ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-334 : КОНОКТОО ИНДУСТРИЯСЫНДА ДОЛБООРЛОО ЖАНА ДИЗАЙН (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-340 : ЭФФЕКТИВДҮҮ ЖАЗЫШУУ ЖАНА ТААНЫТУУ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-453 : ЭЛ АРАЛЫК МЕЙМАНКАНА ИШКЕРДҮҮЛҮГҮ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-402 : ТУРИЗМ САЯСАТЫ ЖАНА ПЛАНДОО (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-101 : МЕЙМАНКАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УЮШТУРУУ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-102 : МЕЙМАНКАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-114 : ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-211 : ТУРИЗМДЕ АНИМАЦИЯ ЖАНА РЕКРЕАЦИЯ КЫЗМАТТАРЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TUO-203 : ТАЗАЛЫК КЫЗМАТТАРЫ (Туризм )

Резюме

Аспирантура: К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин экономика факультети.  (уланууда)

Жогорку билим: Туризм Академиясы. Эл аралык туризм, 2008

Бакалавриат:  Туризм Академиясы. Эл аралык туризм,, 2000

 

ТАЖРЫЙБА

01.07.2005-учурда                  КТУ 'Манас' Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби, ага окутуучу     

12.05.2008 – 20.09.2008        Club ZIGANA Holyday Village F&B, бөлмөлөр фонду, Кост контролер, практикант, Турция

05.05.2006 – 10.10.2006       Sun Gate Port Royal Deluxe 5** бөлмөлөр фонду, стажер, Турция 

03.03.2005 - 01.07.2005        Ресторан Бета Гурмет Мүдүр орун басары,  Кыргызстан,      

01.05.2003-30.10.2004          Pegasus Resort 5* Ден-соолук чыңдоо борбору. Кардарлар менен иштөө менеджери, Турция                     

20.04.2001-15.04.2003          Blue Waters Club & Resort 5* Сиде - Анталья – Турция, бөлмөлөр фонду -Администратор                                           

20.12.2000-07.04.2001          КТУ "Манас"  Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку кесип мектеби, Секретарь-Референт  

25.03.2000-30.08.2000          Club Hotel Phaselis Rose 5* Кемер – Анталья – Турция, бөлмөлөр фонду - Практикант                                              

01.06.1997- 30.09.1997        Hotel Sun Zeynep 5* Белек – Анталья – FO. F&B. Практикант. Турция

Долбоорлордогу кызматы жана милдеттери:

“Хельветас” Швейцариялык эл аралык кызматташуу уюму, “Элет жерлеринде мейманкана жана ресторан тармактарында кесиптик билим берүү” долбоору. Швейцария -Кыргызстан. Окутуучу, кеңешчи (couching), окуу китепчесинин автору (2009-2010).

Илимий иштери

«Кыргызстанда жайгаштыруу ишканаларын каттоо процесси: жолдору жана өзгөчөлүктөрү». XI Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Жалал-Абад / Кыргызстан, 2013

«Туризмди өнүктүрүүдө жергиликтүү калктын туризмдик аң сезимин тарбиялоонун жана өнүктүрүүнүн мааниси». Улуттук туризм конгресси. Кыргызстанда туризм боюнча билим берүүнүн учурдагы абалы, проблемалары жана аларды чечүү жолдору. КТУ “Манас”, 20-май 2008.

«Теоретическая и практическая подготовка персонала хаускипинга».  Улуттук туризм конгресси. Кыргыз-Түрк “Манас” университети, 20 - май 2008.

 

Китептер: 

Хаускипинг – Управление и Организация, Асанова К.Т. Бишкек 2012

 

Административдик кызматтары:

 

Өндүрүштүк практика комиссиясынын жетекчиси                                                  2011- учурда

Өндүрүштүк практика комиссиясынын мүчөсү                                                         2009-2011

КТМУ вилла декорациясы жана долбоорлоо комиссиясынын мүчөсү          2010

Аванс иштери боюнча өкүлү                                                                                         2008-2011

Чет өлкөдөгү өндүрүштүк практика учурунда студенттердит координатору  2008

Кабыл алуу комиссиясы мүчөсү                                                                                   2007

Чет өлкөдөгү өндүрүштүк практика учурунда студенттердин координатору   2006