Аты Доц.м.а.док. Нарынгуль Маргазиева
Э-куржун naryngul.margazieva@manas.edu.kg
Кабинет TOYO-204
Телефону 492786 (2122)
Сабактар

STR-313 : ТУРИЗМ МАРКЕТИНГИ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-335 : ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА САТУУ ИШТЕРИН БАШКАРУУ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

Yİİ-316 : ТАМАК - АШ ӨНДҮРҮШҮН АВТОМАТТАШТЫРУУ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-433 : ТУРИЗМ УКУГУ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-313 : ТУРИЗМ МАРКЕТИНГИ (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

STR-105 : ТУРИЗМ НЕГИЗДЕРИ (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

STR-100 : ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-105 : ТУРИЗМДИН НЕГИЗДЕРИ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

STR-105 : ТУРИЗМДИН НЕГИЗДЕРИ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-112 : ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-225 : ТУРИЗМ УКУГУ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-520 : МЕЙМАНКАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УКУКТУК КАМСЫЗДОО (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

STR-313 : ТУРИЗМ МАРКЕТИНГИ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

Резюме

Билими:

Квалификациясы, Даража

Бөлүмү/Багыты

ЖОЖ

Бүтүргөн жылы

Кесиптик орто билим

Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку кесип мектеби,

Коомдук тамактануу бөлүмү

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

2003

Бакалавриат

Эл аралык туризм факультети,

Туризм менеджменти бөлүмү

Туризм Академиясы

2006

Магистратура

Коомдук илимдер институту, Менеджмент багыты

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

2010

Докторантура (PhD)

Коомдук илимдер институту, Менеджмент багыты

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

2014 (азыркыга чейин)

 

Магистрдик диссертациянын темасы жана илимий жетекчиси:

“Мейманканалардагы рынокто товар жүргүзүү иш чаралары: Кыргызстандын мисалында.”

Доц.м.а. PhD Өндер Мет,  Доц. PhD. Исмаил Кызылырмак

 

Иш тажрыйбасы

Кызматы/наамы

Иштеген жери

Жылы

Ресторан администратору

“Нептун Ысык-Көл” пансионаты

2003

Мүдүрдүн катчысы

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

2004-2006

Ага окутуучу

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

2007  (азыркыга чейин)

 
 

Долбоорлордогу кызматы жана милдеттери:

“Хельветас” Швейцариялык эл аралык кызматташуу уюму, Элет жерлеринде мейманкана жана ресторан тармактарында кесиптик билим берүү долбоору. Швейцария –Кыргызстан. Окутуучу жана кеңешчи (couching) (2008-2009).

 

Административдик милдеттер:

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын мүчөсү / 2008-2010.

Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин өндүрүштүк практика боюнча коммиссиянын мүчөсү /  2008-2013.

Чет өлкөдөгү өндүрүштүк практика учурунда студенттердин координатору / Түркия / Май-сентябрь 2007

Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин Сапатты жакшыртуу боюнча комиссиясынын мүчөсү / 2012- 2013.

Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин Дистанциондук окутуу боюнча координатор / 2011-2012.

 

Сыйлыктары:

КТМУ, Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби бүтүрүүчүлөрүнүн эң алдыңкысы, артыкчылык диплому (2003).

КР Президентинин резиденциясында КМШ өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын саммитинде тейлөө кызматынын персоналдарынын квалификацияларын жогорулатуу курстарында кызмат көрсөткөндүгү үчүн грамота. КР Президентинин Иш Башкармалыгы (2008).

 

Акыркы эки жылда бакалавриатта берген сабактары

Окуу жылы

Семестр

Сабактын аталышы

Бир жумалык жүк

Теория

Практика

 

2012-2013

 

 

Күзгү

 

Туризм ишканаларында коомчулук менен байланыш

3

0

Тамак-аш тейлөө кызматы

2

2

Тамак-аш өндүрүшүн автоматизациялоо

2

2

Дипломдук иш I

1

4

 

Жазгы

 

Тамак-аш тейлөө кызматы

2

2

Тамак-аш кызматтарын башкаруу

3

0

Коноктоо индустриясында дизайн жана декорация

3

0

Тазалоо кызматтары

2

2

Дипломдук иш II

1

4

2013-2014

 

Күзгү

 

Тамак-аш тейлөө кызматы

2

2

Тамак-аш өндүрүшүн автоматизациялоо

2

2

Дипломдук иш I

1

4

 

Берген бардык сабактары:

Туризмдин негиздери, Коноктоо индустриясына киришүү, Маркетингдик башкаруу, Туризм индустриясында персоналды башкаруу, Тамак-аш даярдоонун өздүк наркы, Тамак-аш тейлөө кызматы I, II, III; Тамак-аш кызматтарын башкаруу, Тамак-аш өндүрүшү, Тамактануу негиздери жана санитария, Анимация жана рекреация кызматтарын башкаруу, Кесиптик орус тили.

Илимий иштери

«Кыргызстанда жайгаштыруу ишканаларын каттоо процесси: жолдору жана өзгөчөлүктөрү». XI Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык конференциясы. Жалал-Абад / Кыргызстан, 2013

“Kırgızistan’daki Tüketicilerin Yiyecek- İçecek İşletmelerini Tercih Nedenleri ve Beklentileri”. Çeşme Tourism Sempoziyum, 21-23 ноябрь 2007, Измир/Турция.

«Туризмди өнүктүрүүдө жергиликтүү калктын туризмдик аң сезимин тарбиялоонун жана өнүктүрүүнүн мааниси». Улуттук туризм конгресси. Кыргызстанда туризм боюнча билим берүүнүн учурдагы абалы, проблемалары жана аларды чечүү жолдору. КТУ “Манас”, 20-май 2008.

«Теоретическая и практическая подготовка персонала хаускипинга».  Улуттук туризм конгресси. Кыргыз-Түрк “Манас” университети, 20 - май 2008.