Аты Доц.док. Мехмет Улуташ
Э-куржун mehmet.ulutas@manas.edu.kg
Кабинет İLEF-C-103
Телефону 492765 ()
Сабактар

Yİİ-307 : ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА ӨЗДҮК НАРКТЫ ТАЛДОО (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

Yİİ-307 : ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА ӨЗДҮК НАРКТЫ ТАЛДОО (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

TRO-105 : БИЗНЕС НЕГИЗДЕРИ (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

TRO-105 : БИЗНЕС НЕГИЗДЕРИ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

TRO-216 : МОТИВАЦИЯ ТЕХНИКАЛАРЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери