Аты Проф.док. Ясин БОЙЛУ
Э-куржун yasin.boylu@manas.edu.kg
Кабинет TOYO-206
Телефону 492786 (2127)
Сабактар

TRO-413 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-413 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЫКМАЛАРЫ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

TRO-107 : ТУРИЗМДЕ МАМИЛЕЛЕРДИН НЕГИЗДЕРИ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-202 : КОНОКТОО ИНДУСТРИЯСЫНДА БАШКАРУУ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-202 : ТУРИЗМДЕГИ МЕНЕДЖМЕНТ (Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү )

TRO-202 : УЮШТУРУУ ЖАНА БАШКАРУУ ТЕОРИЯСЫ (Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү )

TRO-512 : СЕМИНАРДЫК САБАК (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

TRO-525 : ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ Ж-А ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДОЛОГИЯСЫ (Туризм жана мейманкана ишмердүүлүгү бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери