Аркага
12 Декабрь 2019

Uluslararası Orta Asya Alimlerinin Dünya Bilimine Katkısı


“2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti” Oş’ta 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve Oş Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde  Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı çalışmaları kapsamında “Uluslararası Orta Asya Alimlerinin Dünya Bilimine Katkısı” başlıklı uluslararası sempozyum yapılmıştır. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan gelen ve alanında tanınan bilim insanları oturumlarda Orta Asya âlimlerinin dünya bilim, kültür ve tekniğine katkıları ve günümüze olan etkileri temelinde; “Maveraünnehir ve Orta Asya’da Kurulan Tarihi Bilim ve Kültür Merkezlerinin Dünya Bilimine ve Dünya Tarihine Katkıları”, “Orta Asya Alimleri, Çalışmaları ve Eserlerinin Değerlendirilmesi”, Orta Asya Türk İslam Alimlerinin İcat Ettikleri ve Geliştirdikleri Teknik Aletler”, “Orta Asya’da Bilim ve Bilim Tarihçiliği” konularını ele aldı. Bölümümüzden ise bu sempozyumun bilim ve düzenleme kurulu üyesi  Öğr.Gör.Dr. Ulanbek ALİMOV katılarak “Kirgiz Akinlik Geleneğinde Tasavvufun Yeri Ve Önemi” başlıklı bildirisini sunmuştur.

http://fuatsezgin.manas.edu.kg/index.php/en/news

 

Uluslararası Orta Asya Alimlerinin Dünya Bilimine Katkısı