Аркага
29 Апрель 2021

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN GENEL UZMANLIK DEVLET SINAVI SORULARI YAYINLANDI


SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
GENEL UZMANLIK DEVLET SINAVI SORULARI
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI


1. Тур пакет кандай чыгымдардан турат?
Paket turu oluşturan maliyetler nelerdir?
2. Гид-экскурсовод деген ким? Анын кандай милдеттери бар?
Turist rehberi kimdir? Turist rehberinin görevleri nelerdir?
3. Тур пакеттин баасын бычууда кандай факторлор таасир тийгизет?
Paket turun fiyat tespitini etkileyen faktörler nelerdir?
4. Sejour tour деген эмне? Circuit tourдан кандай айырмачылыгы бар?
Gözetimli tur (Sejour tour) ve yönetilen tur (circuit tour) arasındaki farkı açıklayınız?
5. Гид-экскурсовод кандай сапаттарга ээ болушу зарыл?
Bir turist rehberinin taşıması gereken özellikleri yazınız.
6. Туристтердин түрлөрүн (типтерин) жазыӊыз, бирөөнү түшүндүрүп бериӊиз.
Turist tiplerini yazınız ve birisini açıklayınız
7. Адамдардын саякатка чыгууларына кандай себептер түрткү болот?
İnsanları seyahate yönelten nedenleri yazınız.
8. Саякат агентстволорунун өнүгүүсүнө таасирин тийгизген факторлор кайсылар?
Seyahat Acentalarının gelişmesini etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.
9. Саякат агентствосу деген эмне? Саякат агентстволору кандай кызматтарды сунушат?
Seyahat Acentacılığı nedir? Seyahat acentalarının hizmetleri nelerdir? Açıklayınız.
10. Саякат агенстволорунун функциялары кандай?
Seyahat acentalarının fonksiyonları nelerdir? Açıklayınız.
11. Адамдардын саякат агенстволорун тандагандарынын себеби эмне?
İnsanların seyahat acentalarını tercih etme nedenleri nelerdir? Yazınız.
12. Саякат агенствосунун “Маркетинг бөлүмүнүн» милдеттери кандай?
Seyahat acentalarının bölümlerinden “Pazarlama bölümünün” görevleri nelerdir? Yazınız.
13. Саякат агенствосунун операциялык бөлүмүндө иштеген «тур лидердин» милдеттери кандай?
Seyahat acentasının operasyon bölümünde görevli “Tur Liderinin” görevleri nelerdir?
14. Саякат агенствосунун операциялык бөлүмүндө иштеген “Операциядан жооптуу кишинин” функциялары эмнелер?
Seyahat Acentasının operasyon bölümündeki “Operasyon sorumlusunun” görevleri nelerdir? Yazınız.
15. Унаа каражаттарын арендага алуу (rent a car) келишиминде кандай маалыматтар орун алышы зарыл?
Rent a car sözleşmesinde ne tür bilgilere yer verilir?
16. Турлардын түрлөрүн сапаттарына жараша классификациялап бериңиз.
Turların çeşitlerini nitelikleri açısından sıralayınız.
17. Турлардагы өзгөрбөгөн чыгымдар кайсылар?
Turlardaki sabit giderler nelerdir? Yazınız.
18. Турлардагы өзгөрүүчү чыгымдар кайсылар?
Turlardaki değişken giderler nelerdir? Yazınız.
19. Туроператорлор тарабынан иштелип чыккан тур пакеттин кардар аркылуу тандалып алынуу себептери кайсылар?
Tur operatörleri tarafından üretilen paket turun tercih edilme nedenleri nelerdir? Yazınız.

20. Туроператорлорду саякат агенстволорунан айырмалап турган өзгөчөлүктөр эмнелер? Tur operatörlerini seyahat acentalarından ayıran farklılık nelerdir? Yazınız.
21. Туроператорлор дестинацияларды тандап алууда эмнелерге көңүл бурушу керек?
Tur operatörleri, destinasyonların belirlenmesinde hangi hususları göz önünde bulundurmalıdır? Yazınız.
22. Турдун уюштурулуусу толук бүткөндөн кийин кайсы иштер аткарылышы керек?
Her tur organizasyonu tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir? Yazınız.
23. Тур учурунда гид кандай документтерди жанында алып жүрүүсү зарыл?
Turist rehberleri, tur esnasında hangi dokümanları yanında bulundurmaları gereklidir? Yazınız.
24. Туристтик группалардын түзүлүү процесси жана түрлөрү жөнүндө жaзыңыз.
Turist gruplarının oluşum sürecini ve çeşitlerini yazınız.
25. Турдун өздүк бaaсындaгы чыгымдaрдан “Гид-экскурсоводдун чыгымдары” кандай эсептелгенин мисалдар менен түшүндүрүп бериңиз.
Tur maliyetini oluşturan giderlerden “Rehber Gideri”nin nasıl hesaplandığını örnek vererek açıklayınız.
26. Саякат агенствосу менен мейманкананын ортосунда түзүлгөн келишимде кандай мaaлымaттaр орун алышат?
Acenta-Otel sözleşmelerinde hangi bilgiler yer alır? Yazınız.
27. Кыргызстандагы саякат ассоциацияларынын аталыштарын жазыӊыз.
Kırgızistan’daki seyahat örgütlerini yazınız.
28. Авиабилетте кандай маалыматтар орун алыш керек?
Bir uçak biletinde hangi bilgiler yer almalıdır? Yazınız.
29. Резервацияларда (брондоодо) болуучу кээ бир өзгөчө абалдар кайсылар? Санап бериңиз.
Rezervasyonlarda ortaya çıkan özel durumlar nelerdir? Sıralayınız.
30. Гид-экскурсоводдордун күн ичинде убакытты колдонууну пландаштыруусуна таасир берген факторлор кайсылар?
Turist rehberlerinin günlük zaman kullanımı planlamasını etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız.
31. Бир күндүк турлардын чыгымдары эмнелерден турат?
Günlük turların giderlerini oluşturan unsurlar nelerdir? Yazınız.
32. Тур пакет деген эмне? Түшүндүрүп бериңиз? Тур пакеттердин түрлөрүн жазыӊыз.
Paket tur nedir? Açıklayınız. Paket turların çeşitlerini yazınız.
33. Туристтик топтун ичинде пайда болушу мүмкүн болгон проблемалар кайсылар?
Turist grupları içerisinde ortaya çıkan muhtemel çatışmalar nelerdir yazınız.
34. Трансфер-гид деген ким? Анын кандай милдеттери бар?
Transferci kimdir? Görevleri nelerdir?
35. Гид-экскурсоводдун туристтик топту мейманканага каттап, жайгаштыруу иштерин ирети менен жазыӊыз.
Rehberin, grubun otele giriş işlemleri hakkında yapması gerekenler nelerdir.
36. Гид-экскурсоводдун туристтик топту мейманканадан чыгаруу иштерин жазыӊыз.
Rehberin otelden ayrılış sırasında yapması gereken işlemleri yazınız.
37. Турларда кездешүүсү мүмкүн болгон өзгөчө абалдар кайсылар?
Turda ortaya çıkabilecek acil durumlar nelerdir?
38. Саякат тармагына Томас Кук кандай салымдарын киргизген?
Thomas Cook’un seyahat sektörüne ne gibi katkıları olmuştur? Yazınız.
39. Саякат агентстволорунун өнүгүүсүнө таасирин тийгизген факторлор кайсылар?
Seyahat Acentalarının gelişmesini etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.
40. Саякат компаниялары гид-эксурсоводдорунан кандай отчетторду талап кылышат?
Seyahat acentaları turizm rehberlerinden hangi raporları isterler?

41. Мейманканалар жөнүндө күндөлүк отчетто гид-экскурсовод кандай маалыматтарды бериши керек?
Rehberin, oteller hakkında düzenleyeceği günlük raporda hangi bilgileri vermesi gerekir?
42. Музейдин aныктaмaсын жазып, түшүндүрүп бериңиз.
Müzenin tanımını açıklayınız.
43. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий жана жаратылыш мурастарынын тизмесине кирген дестинациялар жөнүндө мaaлымaт бериңиз.
UNESCO’nun kültürel ve doğal mirasları listesine giren destinasyonlar hakkında bilgi veriniz.
44. ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесиндеги бaaлуулуктaрды мисaлдaр менен түшүндүрүңүз.
UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine kabul edilen değerlerimizi örnekleriyle açıklayınız.
45. Музейдеги рестaврaция жaнa консервaция иштери жөнүндө мaaлымaт бериңиз. Müzedeki restorasyon ve konservasyon işlemleriyle ilgili bilgi veriniz.
46. Экскурсоводдор үчүн чет тилдерди билүүнүн мaaниси кaндaй?
Turist rehberi için yabancı dilleri bilmenin anlamı ve önemini açıklayınız.
47. Бишкек шаарына Кыргызстандын туристтик объектиси катары мүнөздөмө бериңиз.
Kırgızistan’ın turistik bir parçası olarak Bişkek şehrinin özelliklerini tanımlayınız.
48. Кыргызстандын дүйнө туризминдеги орду жана негизги көрсөткүчтөрү.
Kırgızistan’ın dünya turizmdeki yeri ve temel göstergelerini anlatınız.
49. Нарын областына Кыргызстандын туристтик бир бөлүгү катары мүнөздөмө бериңиз.
Kırgızistan’ın turistik bir parçası olarak Narın bölgesinin özelliklerini tanımlayınız.
50. Түндүк Ысык-Көл курорттук аймагынын өнүгүшү жана проблемалары.
Kuzey Isık-Göl’ün sayfiye alanının gelişimi ve problemleri.
51. Турция мамлекетин туристтик жактан сүрөттөп бериңиз.
Türkiye turizminin özelliklerini tanımlayınız.
52. Жалал-Абад областынын негизги туристтик ресурстары жана объектилери.
Celal-Abad ilinin temel turizm kaynakları ve turistik yerleri.
53. Ош шаары туристтик объект катары.
Oş şehrini turistik yer olarak tanımlayınız.
54. Бурана комплексине Кыргызстандын туристтик объектиси катары мүнөздөмө
бериңиз.
Kırgızistan’ın turistik bir parçası olarak Burana minaresinin özelliklerini tanımlayınız.
55. Унаа тутуму (транспорттук система) деген эмне? Транспорттун түрлөрүн жазыңыз.
Ulaştırma Sistemi nedir? Ulaştırma türlerini yazınız.
56. Авиакомпанияларда колдонулган PNR түшүнүгү эмнени билдирет? Ал эмне үчүн колдонулаарын жазыңыз.
Havayolu işletmelerinde kullanılan PNR nedir? Ne amaçla kullanılır yazınız.
57. Аэропорттордо эс алуу (lounge) кызматы кандай болот? Түшүндүрүп бериӊиз.
Havalimanlarında lounge hizmeti nedir? Açıklayınız.
58. Регулярдуу рейстерде колдонулган негизги орундук класстарын түшүндүрүп бериңиз.
Tarifeli uçuşlarda kullanılan temel koltuk sınıflarını açıklayınız.
59. Аба жолдору аркылуу жүргүнчү ташууда колдонулган онлайн жана интерлайн трансферлери деген эмне? Түшүндүрүп бериңиз.
Havayolu taşımacılığında kullanılan online ve interline transfer nedir? Açıklayınız.
60. Авиакаттамдагы Round Trip деген эмнени билдирет? Түшүндүрүп бериңиз.
Havayolu uçuşunda Round Trip nedir? Açıklayınız.